Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO Pedagogisk basiskompetanse for stipendiater Line Wittek Fagområdet for universitetspedagogikk Universitetet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO Pedagogisk basiskompetanse for stipendiater Line Wittek Fagområdet for universitetspedagogikk Universitetet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO Pedagogisk basiskompetanse for stipendiater Line Wittek Fagområdet for universitetspedagogikk Universitetet i Oslo a.l.wittek@ped.uio.no

2 Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO Prosjektet Stipendiater, post.doc og universitetslektorer (og seminargruppeledere) 1. Utviklingsarbeid 2. Evaluerings- og forskningsoppfølging –Kursevalueringer –Longitudinell observasjons- og intervjustudie

3 Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO Pedagogisk basiskompetanse ved Universitetet i Oslo Fellesdel4 heldags samlinger (Stipendiatene egen gruppe) Veiledningsgrupper Prosjektarbeid Valgfrie moduler Eks: Vitenskapelig veiledning Forelesningen Nye eksamens- og vurderingsformer Læringsfremmende skriveaktiviteter i undervisningen til sammen ca 100 timers innsats

4 Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO Akademisk kompetanseprofil (Boyer 1990 i Handal 1999) Discovery Forskning – utvikling av ny innsikt Integration Sammenfattende – integrerende fremstilling av tverrfaglig kunnskap (for eksempel lærebøker) Application Anvendelse – i samfunnet generelt – veiledning/konsultasjon – utvikling av nye problemstillinger Teaching Hjelpe studenter med å utvikle ny kunnskap

5 Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO Forskningskvalifikasjoner vs. Pedagogiske kvalifikasjoner Basert på bestilt notat til Mjøsutvalget, Gunnar Handal (1999) Før 1988 – ulike regler – ulik praksis KIUP (Universitetets kontakt- og informasjonsutvalg for universitetspedagogikk) fikk i oppdrag å utforme forslag til regler for vurdering og vektlegging av slike kvalifikasjoner: -Pedagogisk basiskompetanse hos alle som tilsettes -Pedagogiske kvalifikasjoner utover dette skal telle med i rangeringen av kompetente søkere -Veiledning for søkere og sakkyndige for hva som menes med pedagogiske kvalifikasjoner og hvordan slike kvalifikasjoner kan dokumenteres

6 Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO Pedagogisk kompetanse…. Eksempel stillingsannonse fra Juridisk fakultet Professor II (kriminologi eller rettssosiologi) STILLING SOM PROFESSOR II (kriminologi eller rettssosiologi) ledig ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Søknaden skal inneholde informasjon m utdanning, tidligere stillinger, vitenskapelig, faglig og pedagogisk virksomhet, samt administrativ erfaring. Søkere må innen fristens utløp sende inn fire eksemplarer av: Søknad, CV, vitnemål og attester Vitenskapelige arbeider søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen Liste over vitenskapelige arbeider med angivelse av hvor de er offentliggjort Redegjørelse for de vitenskapelige arbeider som søkeren vil ha tillagt spesiell vekt En mappe som gir oversikt over øvrige kvalifikasjoner bilagt dokumentasjon

7 Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO Pedagogisk kompetanse… Eksempel, stillingsannonse fra Medisinsk fakultet Professor i medisin (onkologi) STILLING SOM PROFESSOR I MEDISIN (ONKOLOGI) knyttet til bistilling (50%) som overlege ved Avdeling for onkologi, Kreftklinikken, Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF. Søknaden skal inneholde informasjon om utdanning, tidligere stillinger, vitenskapelig, faglig og pedagogisk virksomhet, samt administrativ erfaring. Søkere må innen fristens utløp sende inn 5 eksemplarer av: Søknaden, CV, publikasjonsliste og vedlegg og 4 eksemplarer av: Vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen. Antall arbeider som særlig skal gjøres til gjenstand for kvalitativ bedømmelse skal normalt ikke overstige ti. Liste over vitenskapelige arbeider med angivelse av hvor de er offentliggjort Liste samt redegjørelse over inntil 10 vitenskapelige arbeider som søkeren vil ha tillagt spesiell vekt ved bedømmelsen Dokumentasjon av pedagogisk kompetanse, forskningsformidling, annet formidlingsarbeid og andre kvalifikasjoner

8 Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO Pedagogisk kompetanse Status i dag: Det eksisterer regelverk og veiledninger som gir inntak for å vurdere og vektlegge pedagogiske kvalifikasjoner (Se http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingvitenskapelig/index.xml, punkt 7.3.5 og 7.3.7) http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingvitenskapelig/index.xml Varierende hvordan pedagogiske kvalifikasjoner forstås og i hvilken grad de tillegges vekt

9 Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO Hvem er stipendiatene? ”Perifere deltakere”, noviser i en community of practice (Wenger 1998), Nærhet til studiesituasjonen samtidig som de underviser Ung alder – ofte småbarnsforeldre Rekrutteringsstillinger Engasjement til sine forskningsprosjekter Lite undervisningserfaring

10 Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO Noen spenningsfelt Konvensjoner knyttet til undervisning ved instituttene vs. våre modeller og redskaper Sosialisering inn i akademia – hva innebærer det? Hvordan kan vårt kompetanseprogram bidra til å styrke undervisningsdimensjonen i stipendiatenes akademiske identitet / kompetanseprofilen?

11 Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO Spørsmål til drøfting Stipendiater som deltakergruppe på kurs i pedagogisk basiskompetanse Hva bør/kan vi tilby i prinsipiell forstand? Hva bør/kan vi tilby i konkret forstand?


Laste ned ppt "Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO Pedagogisk basiskompetanse for stipendiater Line Wittek Fagområdet for universitetspedagogikk Universitetet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google