Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

I-TEMA: Identitet og tilhørighet i et mobilt arbeidsliv Per Morten Schiefloe, Studio Apertura/NTNU Tom Erik Julsrud, Telenor FoU www.i-tema.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "I-TEMA: Identitet og tilhørighet i et mobilt arbeidsliv Per Morten Schiefloe, Studio Apertura/NTNU Tom Erik Julsrud, Telenor FoU www.i-tema.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 I-TEMA: Identitet og tilhørighet i et mobilt arbeidsliv Per Morten Schiefloe, Studio Apertura/NTNU Tom Erik Julsrud, Telenor FoU www.i-tema.no

2 Motivasjon for prosjektet Økt utbredelse av mobile og distribuerte arbeidsgrupper representerer utfordringer for den enkelte arbeidstaker, det arbeidsfellesskapet denne er en del av, og den organisasjonen han eller hun jobber innenfor. Prosjektet Identitet og tilhørighet i et mobilt arbeidsliv [I- TEMA] springer ut fra et motiv om å øke kunnskapene om vilkårene for samarbeid innenfor mobile og distribuerte arbeidsgrupper, samt å vurdere kommunikasjonsmedienes muligheter og begrensninger i denne sammenheng.

3 Hovedmål Prosjektets hovedmålsetting er å studere atferd, koordinering og samhandling, samt symbolisering i mobile og distribuerte arbeidsgrupper, innenfor individuelle og organisasjonsmessige perspektiver. Gjennom dette vil prosjektet utvikle kunnskap om  hvordan arbeidsgrupper som jobber mobilt eller med spredt lokalisering evner å etablere og opprettholde en felles identitet og gruppetilhørighet  muligheter og begrensninger knyttet til kommunikasjon og koordinering over avstand  hvordan kommunikasjonsmedier kan benyttes for å understøtte disse prosessene. Basert på denne kunnskapen skal det utvikles forslag til metoder og løsninger som kan understøtte gruppedannende og identitetsbyggende prosesser.

4 Grunnleggende problemstillinger P 1 : Hvordan løses utfordringer knyttet til koordinering, samarbeid og kommunikasjon innenfor mobile og distribuerte organisasjoner, relatert til utførelse av ulike oppgaver. P 2 : Hvordan utvikles og ivaretas enkeltindividers, arbeidsgrupper og organisasjoners identitet innenfor mobile arbeidsgrupper i arbeidslivet, og hvordan anvendes medieteknologier for å understøtte dette.

5 Planlagte delprosjekter Konstruksjon av ideen om mobile arbeidsformer (D1)  hvilke forestillinger foreligger omkring mobilt og distribuert arbeid og hvordan disse har blitt etablert innenfor offentlig opinion og i organisasjoner? Identitetsbygging og selvpresentasjon (D2)  hvordan etablerer/konstruerer enkeltdeltakere og prosjekter identiteter innenfor mobile arbeidsgrupper og organisasjoner? Teknologianvendelser og identitet (D3)  Hvilke muligheter har teknologien for å utforme identiteter, og hvordan utnyttes disse i praksis? Organisatoriske egenskaper (D4)  hva slags organisatorisk kompetanse som er viktig for å bygge tillit og å få til effektiv samhandling innenfor mobile og distribuerte grupper og organisasjoner? Bruk av fysiske og digitale rom (D5)  hvordan kombinerer mobile arbeidstakere fysiske omgivelser med bruk av elektroniske medier og digitale rom?

6 Metode & empiri Empiriske studier gjennomføres i mobile og distribuerte arbeidsgrupper i norske virksomheter  kvalitative studier skal gjøres i form av 1)deltakende observasjon, 2)intervjuer, og 3) gruppeintervjuer (komparative casestudier)  kvantitative studier for å vurdere utbredelse og utforming av ulike typer distribuert og mobilt arbeid  teoretiske forståelser skal utvikles i tilknytning til empiriske studier, rettet mot å utvikle en mer integrert og presis fremstilling av identitetsarbeid i mobile og distribuerte arbeidsgrupper Samarbeidsbedrifter er: Statoil, Telenor, If, Shell, og div. håndverkerbedrifter.

7 Forventede resultater/leveranser Etablering av et levende faglig nettverk  Noder: Studio Apertura/NTNU, Telenor FoU og Ifi/UIO  Aktiv bruk av verktøy for nettbasert samarbeid  Organisering av en serie med tematiske workshops Kunnskapsutvikling  Minst to Phd -avhandlinger  Flere hovedfagsstudenter (informatikk, sosiologi, media) Faglige leveranser  En serie med arbeidsnotater  Faglige artikler og papers  Doktorgradsavhandlinger  Fagbok/lærebok Mer informasjon om prosjektet på www.i-tema.nowww.i-tema.no


Laste ned ppt "I-TEMA: Identitet og tilhørighet i et mobilt arbeidsliv Per Morten Schiefloe, Studio Apertura/NTNU Tom Erik Julsrud, Telenor FoU www.i-tema.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google