Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ringgatas forlengelse Åpent møte 20.mars 2014 Informasjon Spørsmål Synspunkter Høringsfrist 28.april 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ringgatas forlengelse Åpent møte 20.mars 2014 Informasjon Spørsmål Synspunkter Høringsfrist 28.april 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ringgatas forlengelse Åpent møte 20.mars 2014 Informasjon Spørsmål Synspunkter Høringsfrist 28.april 2014

2 Ringgatas forlengelse Tidligere vedtak (fra 2007): 1. Kommunedelplan 2007 2. Veg- og transportplanen 2009 3. KP - samfunnsdel 2010 4. KP - arealdel 2011 5. Oppstart reg.arbeid 2011(f.sk.) 6. F–vegprogram – innspill 2012 7. F- vegprogram vedtatt 2013

3 Mandat fra formannskapet 2011: Utrede 2 alternativer med Konsekvensanalyse

4 Planlegge veglinje etter KDP for Sørøstre bydeler 2007

5 Reguleringsplan - dagalternativ

6 Reguleringsplan - kulvertalternativ

7 Veg med tosidig sykkelbane, fortau og beplantning - dagløsning

8 Vegprofil:

9 Tunnel – ikke sykkelfelt og fortau

10 Hvorfor Ringgatas forlengelse: Gir god trafikkfordeling Avlaster sentrumsgater Avlaster Brugata (ÅDT fra 4100 til700) Avlaster Vangsvegen Fleksibelt og lesbart vegnett Bytrafikk i 2030 blir ca.25 % høyere enn i dag.

11 Viktig for utbyggingsområder (langsiktig byutvikling)

12

13 Viktig for gang- og sykkeltrafikk

14 Noen konsekvenser: Ringgata ved Rollsløkka skole 3 boliger må rives 1 næringsbygg må rives Tennisanlegget må flyttes 1 garasjeanlegg må flyttes Støytiltak må utføres Kostnader

15 Kostnadsoverslag:

16 Boliger i gul og rød støysone – dagløsn.

17 Boliger i gul og rød støysone - tunnel

18 Bygninger som må rives – dagløsn.

19 Bygninger som må rives - kulvert

20 Endret trase fra 2007 – rød linje ny

21 KDP kulturminner 2011 - utsnitt

22 Dagalternativ - sykkelruter

23 Kulvertalternativ - sykkelruter

24 Livsløpsvurdering – dagløsn. og tunnel - utslipp CO2 av bygging og drift

25 Lengdeprofil dagløsning

26 Lengdeprofil tunnelløsning

27 Trafikksikkerhet kryssinger

28 Dagløsning

29 Bebyggelse langs vegen – noe slik?

30 Dagløsning

31 Kulvertløsning

32 Dagløsning

33 Kulvertløsning

34 Vedlegg: Trafikkprognoser hentet fra planbeskrivelsen

35 Trafikkprognose

36 Trafikkprognose

37 Trafikkprognose


Laste ned ppt "Ringgatas forlengelse Åpent møte 20.mars 2014 Informasjon Spørsmål Synspunkter Høringsfrist 28.april 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google