Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Science in Society – utlysninger 2012 Gunnar Bolstad, NCP –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Science in Society – utlysninger 2012 Gunnar Bolstad, NCP –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Science in Society – utlysninger 2012 Gunnar Bolstad, NCP – gb@rcn.no

2 FP-7: Vedtatt budsjett for de enkelte programmer (Millioner €) I - Cooperation 32.413 1) Health 6.100 2) Food, Agriculture and Biotechnology 1.935 3) Information and Communication Technologies 9.050 4) Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies3.475 5) Energy 2.350 6) Environment (including Climate Change) 1.890 7) Transport (including Aeronautics) 4.160 8) Socio-economic Sciences and the Humanities (SSH) 623 9) Security 1.400 10) Space 1.430 II - Ideas 7.510 III - People 4.750 IV - Capacities 4.097 Research Infrastructures 1.715 Research for the benefit of SMEs 1.336 Regions of Knowledge 126 Research Potential 340 Science in Society (SiS) 330 Coherent development of research policies 70 Activities of International Co-operation 180 Non-nuclear actions of the Joint Research Centre 1.751 TOTAL 50.521

3 Science in Society: Hovedmål og budsjett Bidra til at utviklingen av den kunnskapsbaserte økonomien i Europa er demokratisk og effektiv, med en best mulig interaksjon mellom forskningen og samfunnet God samhandling mellom forskning og samfunnet Budsjett for 2012: 37 mill. euro

4 Science in Society: Temaer  Vitenskapens rolle i samfunnet  Forskningsetikk  Utvikling av det europeiske forskningssystemet  Forskningsformidling, særlig rettet mot barn og ungdom  Kjønnsdimensjonen i forskning  Forskningsutdannelse

5 Utlysninger 2012 AAction Line 1: Mer dynamisk styring av forholdet mellom vitenskap og samfunn RResponsible Research and Innovation (RRI) MMobilisation and Mutual Learning (MML) OOpen Access AAction line 2: Styrke potensialet og utvide horisontene KKjønn og forskning UUnge og forskning AAction line 3: Kommunikasjon mellom forskning og samfunn ( ingen utlysning)

6 IBSE: Læring for lærere i Europa  Inquiry Based Science Education in Primary and/or Secondary Schools  Lærertreningsaktiviteter  Bygge bro mellom forskning, lærere og lokale aktører  Promotere nettverk for europeiske lærere  CSA: Minst 10 aktører fra minst 10 land  Minst treårig prosjekt  Totalt 8 millioner euro, trolig 3 «vinnere». Minst 2 millioner euro på hver.

7 Eksempel på stor CSA. UiO deltar også.

8 Vurderingsformer i science-fagene  Nye måter å undervise på, krever nye strategier for vurdering  Behov for forskning om både formative og summative vurderingsformer innenfor IBSE  Sammenhenger mellom vurderingsformer og elevenes læringsutbytte og spesielt bruken av formativ vurdering  Forskningen må være relevant for flere land  CP: Minst 3 aktører fra minst 3 land  1 vinner! 4 millioner euro

9 Norge gjør det bra!  Av i alt 152 prosjekter så langt, deltar norske miljøer i 26 – 17 prosent  Suksessraten er høy! 38 prosent av søknader med norske deltakelse har lyktes (det europeiske snittet er 27 prosent)

10 FP7: 2012 og 2013 gjenstår  Frist 2012: 22. februar  2013: Utkast til nytt arbeidsprogram kommer trolig i mars 2012  2014: Nytt rammeprogram – Horizon 2020

11 Lykke til! SiS Gunnar Bolstad, tlf.: 22 03 73 29, e-post: gb@rcn.no gb@rcn.no

12

13 Hva er Marie Curie actions? EUs program for:  forskerutdanning  karriereutvikling for forskere gjennom transnasjonal mobilitet  Interaksjon og kunnskapsoverføring mellom sektorer, land i Europa, og mellom Europa og resten av verden! Omfatter alle fagområder. Hva dekkes? Stipend/lønn (100%) og mobilitetskostnader, nettverksmidler, noe overhead og management. Det er gjerne én årlig frist på hver ordning. Finn mer informasjon på http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html og kontakt Per M. Kommandantvold, pmk@rcn.no, tlf 22037459 http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.htmlpmk@rcn.no

14 The European Research Council  ERCs budsjett: 7,5 milliarder € (2007-2013) totalt ~ 15 % av 7. RP  Åpent for alle fag og tema (vektlegger interdisiplinære, ”high- risk/high-gain” prosjekter innen nye forskningsfelter)  Fire samarbeidsformer: Starting Grants, Advanced Grants, Synergi Grants og Proof of Concept  Støtte enkeltforskere og individuelle team, vertsinstitusjon i EU eller EU-assosiert land  Prosjektleder alle nasjonaliteter, vertsinstitusjon i EU eller EU- assosiert land  Evalueringskriterium: ”scientific excellence” av søker og prosjekt

15 Få finansiert tilgang til og bruk av avansert europeisk forskningsinfrastruktur! http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=home


Laste ned ppt "Science in Society – utlysninger 2012 Gunnar Bolstad, NCP –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google