Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2013 eForvaltning i verdensklasse i 2020 3. Samling - 10.– 11. sept 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2013 eForvaltning i verdensklasse i 2020 3. Samling - 10.– 11. sept 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovation@altinn 2013 eForvaltning i verdensklasse i 2020 3. Samling - 10.– 11. sept 2013

2 Dag 1 09:00Velkommen til 3. samling og Software Innovation 09:20«Informasjons-infrastruktur som organisasjon» v/ prof. Bendik Bygstad, NITH 10:05«Altinn API som plattform for eksterne applikasjoner» v/ Morten Græsby, BRREG 10:50Pause 11:00«Delingskultur; Er løsningen en nasjonal CTO?» v/ Torgeir Waterhouse, direktør internett, IKT-Norge 11:45Lunsj – Sjøflykroa 12:45«Se deg selv gjennom brukernes øyne» v/ Lavrans Løvlie, direktør, Live|Work 13:30Pause 13:45«What did you learn at school today?» - Diskusjon på bakgrunn av budskap fra foredrag 14:30Status på prototyper i) Uføredialogen ii) Velferdsteknologi - andre initiativer 15:15Pause 15:30Gruppearbeid - Struktur i sluttrapporten 16:30Slutt 18:00Middag – Mr Bay Tjuvholmen (Valgfritt) Dag 2 08:30Plan for dagen og oppsummering fra dag 1 09:00«Standardisering og fellesskap blant konkurrenter» v/ Lars Erik Fjørtoft, Daglig leder, Bankenes Standardiseringskontor 09:45«Forskning for innovasjon i offentlig sektor» v/Trond Knudsen, seniorrådgiver Forskningsrådet 10:30Pause 10:45«Innovasjon i praksis: Statoil Fuel and Retail» v/Karl Kristian Mydske, tidl. Chief Innovation Officer, Statoil Fuel & Retail 11:45Lunsj – Scandic Hotell 12:45Diskusjon: Fra idéarbeid til leveranse! Hvordan utløse kreativitet og synergi 13:45Pause 14:00Gruppearbeid - Fokusområder for I@a 2014 - og inn i fremtiden 15:00Diskusjon - Plan fram til 4.samling og formatet for 4. samling 15:45Oppsummering (og avtale neste telefonmøte) 16:00Slutt Agenda: 3. samling Innovation@altinn 2013 Software Innovation, Fornebu, 10.– 11. sept 2013

3 Om foredrag – 10.sept «Informasjons-infrastruktur som organisasjon» v/ prof. Bendik Bygstad, NITH Siden Internett ble kommersialisert på 90-tallet, har vi gått fra enkeltstående IT-systemer til informasjons-infrastrukturer, dvs store nettverk av teknologi, mennesker og organisasjoner. Dette endrer ikke bare vår bruk av teknologi, men også vår forståelse av hva organisasjoner er. «Altinn API som plattform for eksterne applikasjoner» v/ Morten Græsby, arkitekt, Brønnøysundsregistrene Altinn er i gang med å utvikle et nytt API basert på REST-prinsipper. API-et gir mulighet for å utvikle mobile applikasjoner samt gi tilgang til Altinns plattformegenskaper for både sluttbrukere og offentlige virksomheter. Foredraget vil gi innblikk i bakgrunnen og tankene bak utviklingen av det nye Altinn API-et. «Delingskultur; Er løsningen en nasjonal CTO?» v/ Torgeir Waterhouse, direktør internett, IKT-Norge og leder av Digitutvalget «Se deg selv gjennom brukernes øyne» v/ Lavrans Løvlie, direktør, Live|Work Selv om du vet hva brukerne trenger, er sjansene store for at kompleksiteten bak sceneteppet dreper de gode ideene. Forløsningen er å skape et tydelig bilde av hvordan tjenesten ser ut fra utsiden inn. Et helhetlig bilde av brukernes opplevelse gir et kraftig verktøy for å samle organisasjonen mot et felles mål, og tenke nytt rundt hvordan tjenester kan gi størst mulig verdi. Lavrans vil fortelle om hvordan service design kan bidra til nye ideer og løsninger, og vise eksempler på dette fra norsk offentlig sektor Innovation@Altinn 20133

4 Om foredrag – 11.sept «Standardisering og fellesskap blant konkurrenter» v/ Lars Erik Fjørtoft, Daglig leder, Bankenes Standardiseringskontor Bankene i Norge har i flere tiår samarbeidet om felles infrastruktur. Grunnleggende for samarbeidet er kontinuerlig å sikre tillitten mellom aktørene, samt at informasjonsutvekslingen foregår effektivt gjennom felles meldingsstandarder. For å sikre dette er det etablert et sett med multilaterale avtaler forvaltet av Finans Norge, videre er BSK etablert for å håndtere sikkerhetsfaglige og tekniske aspekter. Dette har resultert i verdens mest effektive betalingsløsninger. Fokus nå er å videreutvikle og forvalte fellesskapsløsninger i en rivende teknologisk og konkurransemessig utvikling hvor vi i stadig økende grad må ta innover oss ny europeisk lovgivning og internasjonale standardiseringsinitiativ. I sitt foredrag vil Lars Erik dele tanker og prioriteringer det norske bankfellesskapet står ovenfor. Forskning for innovasjon i offentlig sektor, v/Trond Knudsen, seniorrådgiver Forskningsrådet Kravene og forventningene til offentlig sektor er høye både når det gjelder produktivitet, tjenesteyting og effektivitet. Tjenestene i sektoren skal tilfredsstille mange krav, ikke minst det å nå alle på samme måten. IKT brukes ikke minst for å effektiv masseproduksjon av rutiner. Nå erfarer vi at IKT kan gi individult tilpassete tjenester. Her har forskning har store muligheter til å bidra. Forskningsrådet kan og vil bidra til å stimulere til samarbeid mellom offentlige aktører, leverandører og forskning. Innlegget belyser hvordan. «Innovasjon i praksis: Statoil Fuel and Retail» v/ Karl Kristian Mydske, tidl. Chief Innovation Officer, Statoil Fuel and Retail (nå COO i Induct Software) Statoil driver en rekke initiativer for å nå sitt mål om forbedret innovasjon. Dette innlegget viser praktiske eksempler på hvordan en helhetlig innovasjonsstrategi kan settes opp og drives fremover for å skape verdi. Innovation@Altinn 20134

5 Deltakere – 3. samling NavnEtternavnVirksomhet Geir AndersGløtvoldMore Software Solutions AS TuridJohansenFredrikstad kommune RuneAndersenStatens pensjonskasse Jon ArveRisanStatens pensjonskasse Magnus BørnesHellevikNAV-IKT TrygveSkibeliCapgemini Norge LejlaGiskeSkatteetatens IT- og servicepartner EdvardPedersenBrønnøysundregistrene Espen OttoRamsbacherIBM Norway VidarTilremBrønnøysundregistrene Rolf ArneFlaaSoftware Innovation AS Knut-ErikGudimSoftware Innovation AS OleHansenAccenture Norway ArneThorstensenSkattedirektoratet Hans-JørgenBlomsethNærings- og handelsdepartementet HildeMajalaBrønnøysundregistrene EdvardPedersenBrønnøysundregistrene FrancisD'SilvaAccenture Norway VegardStuanCapgemini Norge Innovation@Altinn 20135

6 Innovation@altinn programmet har systematisk styrket kunnskap om eForvaltning og digitalisering Innovation@Altinn 20136 Inspirere til innovasjon 2008 – 2011 2015 - ► Akselerere innovasjon 2012-2014 Hente inspirasjon fra norsk og utenlandske fag- og driftsmiljøer. Seminarer, bedriftsbesøk, fagmøter o.l. Utforme konsepter og prototyper som utnytter Altinn på nye områder. Øke verdiskaping i næringsliv og offentligsektoren gjennom tett samarbeid med innovasjonsmiljøer Kunnskap og kompetanse for aktiv verdiskaping Fra presentasjon for programråd

7 Idéfangst Foredling Iverksettelse Gevinstuthenting Innovation@altinn - En åpen arena for idéarbeid Forretningsutvikling Leveranse og drift Mandat og føringer f.eks NHDs Altinn strategi, tildelingsbrev mm Tjenesteeiere IT-leverandører og konsulentmiljøer EU og internasjonale miljøer Virkemiddelapparatet Akademia og forskningsmiljøer Samarbeid med andre prosjektmiljøer Skal være en «tenketank»* for tjenesteeiere, leverandører og Altinn Understøtte ambisjonen «Altinn skal være nøkkelen til elektronisk forvaltning i verdensklasse» 3-4 samlinger årlig, der deltakere er aktive bidragsytere til å forme og konkretisere idéer * Etablering av tenketanken innovation@altinn er nedfelt i Altinn II kontraktene, Programutviklingsavtalen, bilag 2, kapittel 2 Fra presentasjon for programråd

8 Altinns potensial - Idéfangst fra tre perspektiver Innovation@Altinn 20138 Altinn Innbygger "Et helhetlig økosystem for god livskvalitet" Næringsliv "Tid til nyskaping og innovasjon" Offentlig forvaltning "En sømløs forvaltning – på tvers" Fra presentasjon for programråd

9 Innovation@altinn har fokus på to områder.. Innovation@Altinn 20139 Utnytte eksisterende plattform for nye anvendelsesområder og involvering av nye aktører Identifisere nye eller endrede funksjonsområder for Altinn Aktiviteter Hente inspirasjon fra næringsliv, forskning, akademia – både i Norge og utlandet Gjennomføre idé-workshops og proof-of-concept aktiviteter Bidra til prosessforbedring rundt idéarbeid og grensesnittet opp mot forretningsutviklings funksjonen i AAS

10 Innovation@altinn - Idéfangst fra tre perspektiver Innovation@Altinn 201310 Altinn Innbygger "Et helhetlig økosystem for god livskvalitet" Næringsliv "Tid til nyskaping og innovasjon" Offentlig forvaltning "En sømløs forvaltning – på tvers" Innbyggerperspektiv POC for Uføredialogen (SPK og NAV) Næringsperspektiv POC for Velferdsteknologi (Lyse Energi, Randaberg kommune) Forvaltningsperspektiv POC ikke avklart – Dødsfallmelding, Å gifte seg Andre initiativer «Altinn in the sky» «KommIT App market» Resultater fra 2013 overleveres Styringsråd i Altinn sammen med anbefalinger for I@2014

11 Oslo, des 2013 Møtet for overlevering av årsrapporten – fortrinnsvis på Altinndagen (Altinns 10års-markering) Innovation@Altinn 2013 har fokusert på «proof-of-concept» aktiviteter for å understøtte Altinn-strategien og/eller danne grunnlag for piloter Brüssel, 20.-21. mars Danne rammen for årets program Internasjonale perspektiver innen Digital Government Altinns rolle i eForvaltning i 2020 Muligheter og hindringer på veien Innspill til programråd for neste samlinger Brønnøysund, 18.-19. juni (lunsj-lunsj) Status påbegynte aktiviteter og gruppearbeid «EU Benchmark for eGovernment» v/ Capgemini «Altinn app market» Altinn forretningsutvikling Videreutvikling av idéer Konkretisere resultater (og struktur) i sluttrapporten Fornebu, 10.-11.sept (Software Innovation) Foredrag rundt Informasjons infrastrukturer, Digitale hindringer, Service Design, Standardisering, Innovasjon og forskning i offentlig sektor, Åpen innovasjon Gruppearbeid rundt prototypene, sluttrapporten, fra innovasjon til leveranse 21. mai Samling Telefonmøte 21. augxx. nov NOKIOS-konferansen, 29.okt (Trondheim) Status – Forenklingsarbeidet Status - Proof-of-concept og andre initiativer Årsrapport - diskusjon I@a 2014 – diskusjon

12 Agenda – Dag 1 Innovation@Altinn 201312 09:00Velkommen til 3. samling og Software Innovation 09:20«Informasjons-infrastruktur som organisasjon» v/ prof. Bendik Bygstad, NITH 10:05«Altinn API som plattform for eksterne applikasjoner» v/ Morten Græsby, BRREG 10:50Pause 11:00«Delingskultur; Er løsningen en nasjonal CTO?» v/ Torgeir Waterhouse, direktør internett, IKT-Norge 11:45Lunsj – Sjøflykroa 12:45«Se deg selv gjennom brukernes øyne» v/ Lavrans Løvlie, direktør, Live|Work 13:30Pause 13:45«What did you learn at school today?» - Diskusjon på bakgrunn av budskap fra foredrag 14:30Status på prototyper i) Uføredialogen ii) Velferdsteknologi - andre initiativer 15:15Pause 15:30Gruppearbeid - Struktur i sluttrapporten 16:30Slutt 18:00Middag (Valgfritt)

13 Refleksjoner fra 3. samling – (1 av 2) Altinn som informasjon-infrastruktur –SERES og Altinn utgjør en slagkraftig «informasjons infrastruktur» –Markedsføring av de gode historier og og vise nytteverdien av Altinn API Organisering og styring –Kan en «Nasjonal CTO» tilnærming gi bedre utnyttelse av Altinn –Hvordan måle riktige effekter (ikke i driftsmiljøer/-situasjoner) –Hold et tydelig skille mellom idéarbeid og større produksjonsoppdrag ► styrk samarbeidet mellom forretningsutvikling og idé –Finansiering av innsats til å delta i idéarbeid «Digital lab» –Etablere en «fase 0»-arena for utprøving før forretningsutvikling –Forankring i toppen (tenk FINN labs eller DNB Labs) –Bruk f.eks life-events for individet og næringsliv for å konkretisere faglig innhold Trekk inn tjenestedesign som en «teknikk» inn i Altinn-metodearbeid –Foreslå det som et tiltak i årsrapport Innovation@Altinn 201313

14 Agenda – Dag 2 Innovation@Altinn 201314 08:30Plan for dagen og oppsummering fra dag 1 09:00«Standardisering og fellesskap blant konkurrenter» v/ Lars Erik Fjørtoft, Daglig leder, Bankenes Standardiseringskontor 09:45«Forskning for innovasjon i offentlig sektor» v/Trond Knudsen, seniorrådgiver Forskningsrådet 10:30Pause 10:45«Åpen innovasjon i praksis» v/Karl Kristian Mydske, tidl. Chief Innovation Officer, Statoil Fuel & Retail 11:45Lunsj – Scandic Hotell 12:45Diskusjon: Fra idéarbeid til leveranse! Hvordan utløse kreativitet og synergi 13:45Pause 14:00Gruppearbeid - Fokusområder for I@a 2014 - og inn i fremtiden 15:00Diskusjon - Plan fram til 4.samling og formatet for 4. samling 15:45Oppsummering (og avtale neste telefonmøte) 16:00Slutt

15 Refleksjoner fra 3. samling – (2 av 2) Hvordan kan I@a støtte Altinn/BRREG med «standardiseringsarbeidet» innen offentlig sektor –Sterk og forpliktende deltakelse fra aktørene (30 dv pr aktør) –Åpenhet i problemforståelse og mulighetsbeskrivelser –Opprettholde nasjonal fokus med tenkning på tvers av landegrenser Hvordan berike Altinns metode innen erfaringer fra Statoil Fuel and Retail (SFR) –Kampanjer som går på tvers av styringslinjer –Innovasjonsfunksjonen får fullmakt til å styre prosessen på tvers i en fasiliterende rolle og med myndighet (budsjett) til å drive enkelte saker fram Er I@a organisert riktig? –Hva kan gjøres annerledes for I@a 2014 –Deltakerne oppfordres til å koble sin deltakelse til sin virksomhetens målsetting – og mer forpliktende deltakelse (som ivaretar kontinuitet) –Mer synlighet rundt programmet delta i fora og seminarer der tjenesteeiere (deres medarbeidere) deltar Ha en I@a stand Innovation@Altinn 201315

16 Årsrapporten 2013 Om årets program –Oppsummering av tidligere I@a anbefalinger Om prototyper og initiativer –Om prototype og nytte/kost vurderinger for (Uføre, Velferdstek, AltinnSky, Appstore) –Veien videre Anbefalinger –«Digital lab» / «Live lab for digital government» Etablere en «fase 0» for utprøving før forretningsutvikling («lekegrind» uten lek) Forankring i toppen (a la DNB Labs) Life-events som faglig innhold for å konkretisere mandatet Hvordan ta de «små ting» og vise nytteverdien av Altinn API Tjenestedesign som en «teknikk» inn i Altinn-metode –Prosess - Fra idéarbeid til produksjon Markedsføring av de gode historier –Se på Altinn som informasjon-infrastruktur Organisering og styring –Styring og organisering av I@a Kan en «Nasjonal CTO» bidra med utnyttelse av Altinn API Måling av riktige effekter (ikke i driftsmiljøer/-situasjoner) Skille mellom idéarbeid og større produksjonsoppdrag – styrk samarbeidet mellom AAS Forretningsutvikling og innovasjonsprogrammet Finansiering av innsats Fokusområder for neste års program Innovation@Altinn 201316

17 Områder for I@a 2014 Økt fokus på samhandlingstjenester Sterkere satsning på rollen av sosiale medier og mobile løsninger –Etablere stiftelser (videreutvikling av bedrift) –Livsløp til en bedrift –Åpen SERES –Målgruppe-orienterte tjenester (eldre, unge) – «Life Events» Etablering av ulike «sektorielle» fagmiljøer i I@a (Skole og utdanning, osv) Sterkere markedsføring av I@a sammen med Forretningsutvikling Innovation@Altinn 201317

18 Tre perspektiver fra I@a – på tvers av sektorer Innovation@Altinn 201318 Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanningJustis Helse og omsorg Bygg og eiendomTrafikk Kultur og fritid Innbygger "Et helhetlig økosystem for god livskvalitet" Næringsliv "Tid til nyskaping og innovasjon" Offentlig forvaltning "En sømløs forvaltning – på tvers"

19 Organisering av I@a Innovation@Altinn 201319 Styringsråd Forretnings- utvikling Leveranse og drift Programråd (KS, IKT-Norge, AAS, NHD, UiA) I@a nettverk Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning Innovation@altinn i fremtiden ?? … Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning … Finansieringsmodell? Standardisering Altinn og SERES Mandat Ressurser Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning … Kladd fra whiteboard sesjonen Samarbeids- gruppa


Laste ned ppt "2013 eForvaltning i verdensklasse i 2020 3. Samling - 10.– 11. sept 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google