Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

eForvaltning i verdensklasse i 2020

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "eForvaltning i verdensklasse i 2020"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovation@altinn 2013 eForvaltning i verdensklasse i 2020
3. Samling - 10.– 11. sept 2013

2 Agenda: 3. samling Innovation@altinn 2013 Software Innovation, Fornebu, 10.– 11. sept 2013
Dag 1 09:00 Velkommen til 3. samling og Software Innovation 09:20 «Informasjons-infrastruktur som organisasjon» v/ prof. Bendik Bygstad, NITH 10:05 «Altinn API som plattform for eksterne applikasjoner» v/ Morten Græsby, BRREG 10:50 Pause 11:00 «Delingskultur; Er løsningen en nasjonal CTO?» v/ Torgeir Waterhouse, direktør internett, IKT-Norge 11:45 Lunsj – Sjøflykroa 12:45 «Se deg selv gjennom brukernes øyne» v/ Lavrans Løvlie, direktør, Live|Work 13:30 13:45 «What did you learn at school today?» - Diskusjon på bakgrunn av budskap fra foredrag 14:30 Status på prototyper i) Uføredialogen ii) Velferdsteknologi - andre initiativer 15:15 15:30 Gruppearbeid - Struktur i sluttrapporten 16:30 Slutt 18:00 Middag – Mr Bay Tjuvholmen (Valgfritt) Dag 2 08:30 Plan for dagen og oppsummering fra dag 1 09:00 «Standardisering og fellesskap blant konkurrenter» v/ Lars Erik Fjørtoft, Daglig leder, Bankenes Standardiseringskontor 09:45 «Forskning for innovasjon i offentlig sektor» v/Trond Knudsen, seniorrådgiver Forskningsrådet 10:30 Pause 10:45 «Innovasjon i praksis: Statoil Fuel and Retail» v/Karl Kristian Mydske, tidl. Chief Innovation Officer, Statoil Fuel & Retail 11:45 Lunsj – Scandic Hotell 12:45 Diskusjon: Fra idéarbeid til leveranse! Hvordan utløse kreativitet og synergi 13:45 14:00 Gruppearbeid - Fokusområder for og inn i fremtiden 15:00 Diskusjon - Plan fram til 4.samling og formatet for 4. samling 15:45 Oppsummering (og avtale neste telefonmøte) 16:00 Slutt

3 Om foredrag – 10.sept «Informasjons-infrastruktur som organisasjon» v/ prof. Bendik Bygstad, NITH «Delingskultur; Er løsningen en nasjonal CTO?» v/ Torgeir Waterhouse, direktør internett, IKT-Norge og leder av Digitutvalget Siden Internett ble kommersialisert på 90-tallet, har vi gått fra enkeltstående IT-systemer til informasjons-infrastrukturer, dvs store nettverk av teknologi, mennesker og organisasjoner. Dette endrer ikke bare vår bruk av teknologi, men også vår forståelse av hva organisasjoner er. «Se deg selv gjennom brukernes øyne» v/ Lavrans Løvlie, direktør, Live|Work  Selv om du vet hva brukerne trenger, er sjansene store for at kompleksiteten bak sceneteppet dreper de gode ideene. Forløsningen er å skape et tydelig bilde av hvordan tjenesten ser ut fra utsiden inn. Et helhetlig bilde av brukernes opplevelse gir et kraftig verktøy for å samle organisasjonen mot et felles mål, og tenke nytt rundt hvordan tjenester kan gi størst mulig verdi. «Altinn API som plattform for eksterne applikasjoner» v/ Morten Græsby, arkitekt, Brønnøysundsregistrene Altinn er i gang med å utvikle et nytt API basert på REST-prinsipper. API-et gir mulighet for å utvikle mobile applikasjoner samt gi tilgang til Altinns plattformegenskaper for både sluttbrukere og offentlige virksomheter. Foredraget vil gi innblikk i bakgrunnen og tankene bak utviklingen av det nye Altinn API-et. Lavrans vil fortelle om hvordan service design kan bidra til nye ideer og løsninger, og vise eksempler på dette fra norsk offentlig sektor 2013

4 Om foredrag – 11.sept «Standardisering og fellesskap blant konkurrenter» v/ Lars Erik Fjørtoft, Daglig leder, Bankenes Standardiseringskontor Forskning for innovasjon i offentlig sektor, v/Trond Knudsen, seniorrådgiver Forskningsrådet Kravene og forventningene til offentlig sektor er høye både når det gjelder produktivitet, tjenesteyting og effektivitet. Tjenestene i sektoren skal tilfredsstille mange krav, ikke minst det å nå alle på samme måten. IKT brukes ikke minst for å effektiv masseproduksjon av rutiner. Nå erfarer vi at IKT kan gi individult tilpassete tjenester. Her har forskning har store muligheter til å bidra. Forskningsrådet kan og vil bidra til å stimulere til samarbeid mellom offentlige aktører, leverandører og forskning. Innlegget belyser hvordan. Bankene i Norge har i flere tiår samarbeidet om felles infrastruktur. Grunnleggende for samarbeidet er kontinuerlig å sikre tillitten mellom aktørene, samt at informasjonsutvekslingen foregår effektivt gjennom felles meldingsstandarder. For å sikre dette er det etablert et sett med multilaterale avtaler forvaltet av Finans Norge, videre er BSK etablert for å håndtere sikkerhetsfaglige og tekniske aspekter. Dette har resultert i verdens mest effektive betalingsløsninger. Fokus nå er å videreutvikle og forvalte fellesskapsløsninger i en rivende teknologisk og konkurransemessig utvikling hvor vi i stadig økende grad må ta innover oss ny europeisk lovgivning og internasjonale standardiseringsinitiativ. I sitt foredrag vil Lars Erik dele tanker og prioriteringer det norske bankfellesskapet står ovenfor. «Innovasjon i praksis: Statoil Fuel and Retail» v/ Karl Kristian Mydske, tidl. Chief Innovation Officer, Statoil Fuel and Retail (nå COO i Induct Software) Statoil driver en rekke initiativer for å nå sitt mål om forbedret innovasjon. Dette innlegget viser praktiske eksempler på hvordan en helhetlig innovasjonsstrategi kan settes opp og drives fremover for å skape verdi. 2013

5 Deltakere – 3. samling Navn Etternavn Virksomhet Geir Anders Gløtvold
More Software Solutions AS Turid Johansen Fredrikstad kommune Rune Andersen Statens pensjonskasse Jon Arve Risan Magnus Børnes Hellevik NAV-IKT Trygve Skibeli Capgemini Norge Lejla Giske Skatteetatens IT- og servicepartner Edvard Pedersen Brønnøysundregistrene Espen Otto Ramsbacher IBM Norway Vidar Tilrem Rolf Arne Flaa Software Innovation AS Knut-Erik Gudim Ole Hansen Accenture Norway Arne Thorstensen Skattedirektoratet Hans-Jørgen Blomseth Nærings- og handelsdepartementet Hilde Majala Francis D'Silva Vegard Stuan 2013

6 Akselerere innovasjon Inspirere til innovasjon
Fra presentasjon for programråd programmet har systematisk styrket kunnskap om eForvaltning og digitalisering 2015 -► Kunnskap og kompetanse for aktiv verdiskaping Akselerere innovasjon <Diskusjon> Utforme konsepter og prototyper som utnytter Altinn på nye områder. Øke verdiskaping i næringsliv og offentligsektoren gjennom tett samarbeid med innovasjonsmiljøer Inspirere til innovasjon 2008 – 2011 Hente inspirasjon fra norsk og utenlandske fag- og driftsmiljøer. Seminarer, bedriftsbesøk, fagmøter o.l. 2013

7 Innovation@altinn - En åpen arena for idéarbeid
Fra presentasjon for programråd - En åpen arena for idéarbeid Idéfangst Foredling Iverksettelse Gevinstuthenting Mandat og føringer f.eks NHDs Altinn strategi, tildelingsbrev mm Tjenesteeiere IT-leverandører og konsulentmiljøer EU og internasjonale miljøer Virkemiddelapparatet Akademia og forskningsmiljøer Forretningsutvikling Leveranse og drift Tas det som en introduksjon Viktig for å sette rammen, spesielt for de nykommere. Kontraktsfestet dvs løper ut Åpen deltakelse Samarbeid med andre prosjektmiljøer Skal være en «tenketank»* for tjenesteeiere, leverandører og Altinn Understøtte ambisjonen «Altinn skal være nøkkelen til elektronisk forvaltning i verdensklasse» 3-4 samlinger årlig, der deltakere er aktive bidragsytere til å forme og konkretisere idéer * Etablering av tenketanken er nedfelt i Altinn II kontraktene, Programutviklingsavtalen, bilag 2, kapittel 2

8 Altinns potensial - Idéfangst fra tre perspektiver
Fra presentasjon for programråd Altinns potensial - Idéfangst fra tre perspektiver Altinn Innbygger "Et helhetlig økosystem for god livskvalitet" Næringsliv "Tid til nyskaping og innovasjon" Offentlig forvaltning "En sømløs forvaltning – på tvers" 2013

9 Innovation@altinn har fokus på to områder..
Utnytte eksisterende plattform for nye anvendelsesområder og involvering av nye aktører Identifisere nye eller endrede funksjonsområder for Altinn Aktiviteter Hente inspirasjon fra næringsliv, forskning, akademia – både i Norge og utlandet Gjennomføre idé-workshops og proof-of-concept aktiviteter Bidra til prosessforbedring rundt idéarbeid og grensesnittet opp mot forretningsutviklings funksjonen i AAS 2013

10 Innovation@altinn - Idéfangst fra tre perspektiver
Innbyggerperspektiv POC for Uføredialogen (SPK og NAV) Næringsperspektiv POC for Velferdsteknologi (Lyse Energi, Randaberg kommune) Forvaltningsperspektiv POC ikke avklart – Dødsfallmelding, Å gifte seg Andre initiativer «Altinn in the sky» «KommIT App market» Altinn Innbygger "Et helhetlig økosystem for god livskvalitet" Næringsliv "Tid til nyskaping og innovasjon" Offentlig forvaltning "En sømløs forvaltning – på tvers" Resultater fra 2013 overleveres Styringsråd i Altinn sammen med anbefalinger for 2013

11 har fokusert på «proof-of-concept» aktiviteter for å understøtte Altinn-strategien og/eller danne grunnlag for piloter Brüssel, mars Danne rammen for årets program Internasjonale perspektiver innen Digital Government Altinns rolle i eForvaltning i 2020 Muligheter og hindringer på veien Innspill til programråd for neste samlinger Fornebu, sept (Software Innovation) Foredrag rundt Informasjons infrastrukturer, Digitale hindringer, Service Design, Standardisering, Innovasjon og forskning i offentlig sektor, Åpen innovasjon Gruppearbeid rundt prototypene, sluttrapporten, fra innovasjon til leveranse Oslo, des 2013 Møtet for overlevering av årsrapporten – fortrinnsvis på Altinndagen (Altinns 10års-markering) 21. mai 21. aug xx. nov Brønnøysund, juni (lunsj-lunsj) Status påbegynte aktiviteter og gruppearbeid «EU Benchmark for eGovernment» v/ Capgemini «Altinn app market» Altinn forretningsutvikling Videreutvikling av idéer Konkretisere resultater (og struktur) i sluttrapporten NOKIOS-konferansen, 29.okt (Trondheim) Status – Forenklingsarbeidet Status - Proof-of-concept og andre initiativer Årsrapport - diskusjon – diskusjon Telefonmøte Samling

12 Agenda – Dag 1 09:00 Velkommen til 3. samling og Software Innovation 09:20 «Informasjons-infrastruktur som organisasjon» v/ prof. Bendik Bygstad, NITH 10:05 «Altinn API som plattform for eksterne applikasjoner» v/ Morten Græsby, BRREG 10:50 Pause 11:00 «Delingskultur; Er løsningen en nasjonal CTO?» v/ Torgeir Waterhouse, direktør internett, IKT-Norge 11:45 Lunsj – Sjøflykroa 12:45 «Se deg selv gjennom brukernes øyne» v/ Lavrans Løvlie, direktør, Live|Work 13:30 Pause 13:45 «What did you learn at school today?» - Diskusjon på bakgrunn av budskap fra foredrag 14:30 Status på prototyper i) Uføredialogen ii) Velferdsteknologi - andre initiativer 15:15 Pause 15:30 Gruppearbeid - Struktur i sluttrapporten 16:30 Slutt 18:00 Middag (Valgfritt) 2013

13 Refleksjoner fra 3. samling – (1 av 2)
Altinn som informasjon-infrastruktur SERES og Altinn utgjør en slagkraftig «informasjons infrastruktur» Markedsføring av de gode historier og og vise nytteverdien av Altinn API Organisering og styring Kan en «Nasjonal CTO» tilnærming gi bedre utnyttelse av Altinn Hvordan måle riktige effekter (ikke i driftsmiljøer/-situasjoner) Hold et tydelig skille mellom idéarbeid og større produksjonsoppdrag ► styrk samarbeidet mellom forretningsutvikling og idé Finansiering av innsats til å delta i idéarbeid «Digital lab» Etablere en «fase 0»-arena for utprøving før forretningsutvikling Forankring i toppen (tenk FINN labs eller DNB Labs) Bruk f.eks life-events for individet og næringsliv for å konkretisere faglig innhold Trekk inn tjenestedesign som en «teknikk» inn i Altinn-metodearbeid Foreslå det som et tiltak i årsrapport 2013

14 Agenda – Dag 2 08:30 Plan for dagen og oppsummering fra dag 1 09:00 «Standardisering og fellesskap blant konkurrenter» v/ Lars Erik Fjørtoft, Daglig leder, Bankenes Standardiseringskontor 09:45 «Forskning for innovasjon i offentlig sektor» v/Trond Knudsen, seniorrådgiver Forskningsrådet 10:30 Pause 10:45 «Åpen innovasjon i praksis» v/Karl Kristian Mydske, tidl. Chief Innovation Officer, Statoil Fuel & Retail 11:45 Lunsj – Scandic Hotell 12:45 Diskusjon: Fra idéarbeid til leveranse! Hvordan utløse kreativitet og synergi 13:45 Pause 14:00 Gruppearbeid - Fokusområder for og inn i fremtiden 15:00 Diskusjon - Plan fram til 4.samling og formatet for 4. samling 15:45 Oppsummering (og avtale neste telefonmøte) 16:00 Slutt 2013

15 Refleksjoner fra 3. samling – (2 av 2)
Hvordan kan støtte Altinn/BRREG med «standardiseringsarbeidet» innen offentlig sektor Sterk og forpliktende deltakelse fra aktørene (30 dv pr aktør) Åpenhet i problemforståelse og mulighetsbeskrivelser Opprettholde nasjonal fokus med tenkning på tvers av landegrenser Hvordan berike Altinns metode innen erfaringer fra Statoil Fuel and Retail (SFR) Kampanjer som går på tvers av styringslinjer Innovasjonsfunksjonen får fullmakt til å styre prosessen på tvers i en fasiliterende rolle og med myndighet (budsjett) til å drive enkelte saker fram Er organisert riktig? Hva kan gjøres annerledes for 2014 Deltakerne oppfordres til å koble sin deltakelse til sin virksomhetens målsetting – og mer forpliktende deltakelse (som ivaretar kontinuitet) Mer synlighet rundt programmet delta i fora og seminarer der tjenesteeiere (deres medarbeidere) deltar Ha en stand 2013

16 Årsrapporten 2013 Om årets program Om prototyper og initiativer
Oppsummering av tidligere anbefalinger Om prototyper og initiativer Om prototype og nytte/kost vurderinger for (Uføre, Velferdstek, AltinnSky, Appstore) Veien videre Anbefalinger «Digital lab» / «Live lab for digital government» Etablere en «fase 0» for utprøving før forretningsutvikling («lekegrind» uten lek) Forankring i toppen (a la DNB Labs) Life-events som faglig innhold for å konkretisere mandatet Hvordan ta de «små ting» og vise nytteverdien av Altinn API Tjenestedesign som en «teknikk» inn i Altinn-metode Prosess - Fra idéarbeid til produksjon Markedsføring av de gode historier Se på Altinn som informasjon-infrastruktur Organisering og styring Styring og organisering av Kan en «Nasjonal CTO» bidra med utnyttelse av Altinn API Måling av riktige effekter (ikke i driftsmiljøer/-situasjoner) Skille mellom idéarbeid og større produksjonsoppdrag – styrk samarbeidet mellom AAS Forretningsutvikling og innovasjonsprogrammet Finansiering av innsats Fokusområder for neste års program 2013

17 Områder for I@a 2014 Økt fokus på samhandlingstjenester
Sterkere satsning på rollen av sosiale medier og mobile løsninger Etablere stiftelser (videreutvikling av bedrift) Livsløp til en bedrift Åpen SERES Målgruppe-orienterte tjenester (eldre, unge) – «Life Events» Etablering av ulike «sektorielle» fagmiljøer i (Skole og utdanning, osv) Sterkere markedsføring av sammen med Forretningsutvikling 2013

18 Tre perspektiver fra I@a – på tvers av sektorer
Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning Justis Helse og omsorg Bygg og eiendom Trafikk Kultur og fritid Innbygger "Et helhetlig økosystem for god livskvalitet" Næringsliv "Tid til nyskaping og innovasjon" Offentlig forvaltning "En sømløs forvaltning – på tvers" 2013

19 Organisering av I@a Kladd fra whiteboard sesjonen Finansieringsmodell?
Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning Finansieringsmodell? Standardisering ?? i fremtiden Altinn og SERES Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning Programråd (KS, IKT-Norge, AAS, NHD, UiA) Styringsråd Mandat Ressurser Samarbeids-gruppa Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning Forretnings-utvikling Leveranse og drift nettverk 2013


Laste ned ppt "eForvaltning i verdensklasse i 2020"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google