Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Misjon i Paraguay - veien videre Rudolf Leif Larsen 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Misjon i Paraguay - veien videre Rudolf Leif Larsen 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Misjon i Paraguay - veien videre Rudolf Leif Larsen 2008

2 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre2 Starten på det evangeliske arbeidet Første evangelisk troende på 1500-talles > fengsel i Mexico.. Fra ca 1871 var det Bibel-selgere i landet Metodistene kom i 1886 I 1898 ble de første evangelisk troende lengua-indianere døpt av den første kjente misjonær i Paraguay, skotten Wilfrid Barbrooke Grubb

3 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre3 Evangeliske menigheter Primer Iglesia Bautista 1920 y Hospital Bautista 1952 Mange av de første forsamlingene hadde bakgrunn i innvandrermiljø: Mennonitter (fra 1926/27) og Ukrainske baptister og pinsevenner – senere også Koreanske presbyteritanere. Russiske / ukrainske pinsevenner kom på 40- tallet. Asamblea de Dios 1945

4 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre4 Norske misjonærer…. Kaleb Hansen kom til Asuncion i 1937 - 38. Det var vanskelig å få inngang der. Han oppsøkte evangeliske forsamlinger, men de likte ikke at han talte i tunger Bergliot Nordmoen var den neste av våre misjonærer. Hun kom til Concepciòn i 1952. Hun prøvde å etablere et arbeid i Concepciòn, men ble jaget derfra …

5 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre5 Pinsemisjonærer forøvrig Svenskene Beda og Gunnar Svensson var i Asunciòn fra 1939, og Elsa og Nils-Ivan Kastberg fortsatte på 50-tallet. I 1953 var det kampanje med T.L.Osborn i Asunciòn. 4000 møtte fram første kvelden. Neste kveld jaget politi til hest alt folket. I 1958 ble Asambleas de Dios organisert.

6 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre6 Evangeliske menigheter Asamblea de Dios Misionera – bakgrunn i norsk misjon i Brasil Totalt 98 eller flere kirkesamfunn Pinsevennene ca 17 forskjellige I 1992: 552 misjonærer fra 63 misjonsorganisasjoner

7 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre7 Norske misjonærer…. I 1956 kom også Gunvor Johansen og Ruth Kjellås til Paraguay.

8 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre8 Bergljot Norheim – Gunvor Johansen og Ruth Kjellås

9 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre9

10 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre10 Etablert misjon 21. Juni 1958

11 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre11 Etablert misjon Den 21.juni 1958 kom de samme damene til Paso Cadena…og etablert norsk pinsemisjon var et faktum.

12 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre12 Etablert misjon Oppdraget var: Møter blant indianerne: De to første ble døpt den 12.juli 1959. Skole med 8 elever Sykearbeid

13 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre13

14 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre14 Skolen under treet….

15 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre15 På husbesøk

16 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre16 Utviklingen i 1960 – 1990 årene Paso Cadena Ypacarai Atyra Caacupe Pedro Juan Caballero Yby Yau Curuguaty Villarica

17 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre17 Perioden var preget av mye motstand, noe Lars Førland beskriver så klart i bøkene ”Gjennom ild” og ”Der kampen stod”.

18 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre18 Resultatene av misjonsarbeidet Det er ikke alltid like lett å se endringen som skjer over tid… Statestikk gir litt innsikt.

19 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre19 Endringer i forholdet til den katolske kirke……

20 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre20 Veksten i Filadelfiamenighetene ut fra Ypacarai ?

21 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre21 Veksten i protestantiske kirker og pinsebevegelesen 1958 – 2005

22 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre22 Pinsemenigheter med Skandinavisk bakgrunn Hovedseter: Fortuna (N) Ypacarai (N) Asunciòn (S) Encarnaciòn (D) Disse utgjør til sammen 5640 medlemmer og 280 møtesteder

23 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre23 Disse menighetene i tall…..

24 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre24 Felles arbeid mellom FILADELFIA-menighetene Bibelskolen Utveksling av forkynnere

25 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre25 Kirkevekst Man antar at det døpes ca 24000 pr år i alle evangeliske kirker. Det gir en vekst på ca 4-6 % MEN: omtrent halvparten forsvinner! Det gir en vekst på ca 2 – 3 %, omtrent som befolkningsveksten. Dette er ingen reel vekst!

26 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre26 Kirkevekst Årsaken til redusert vekst er at utgangsdøren i kirken er like stor som inngangsdøren. Det skyldes for dårlig oppfølging For å doble veksten, må vi døpe 40 000 – 50 000 for å nå 7 – 8 % reel vekst. Hvordan kan vi nå dette målet???

27 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre27

28 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre28 Kirkevekst – møtesteder Veksten i antall møtesteder har vært ca 1-2 % pr år. Den største veksten skjer i slike nye menigheter

29 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre29 De minst evangeliserte områder i Paraguay I 13 av 17 fylker er det mindre enn 2 % evangeliske kristne. Det er et STORT behov for evangelister som vil satse på evangeliet! Luis Palau

30 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre30

31 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre31

32 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre32 39 % ev. kristne (Mennonitter og indianere) 2 % av bef. 3 % ev.kristne Minst evangelisert

33 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre33 Hvorfor er dette viktige områder? Her bor ca 2 millioner mennesker, og dekker halve territoriet til Paraguay.l Her bor ca 2 millioner mennesker, og dekker halve territoriet til Paraguay.l I 7 av disse 9 Departamentene, fins det bevis for at det er områder for: I 7 av disse 9 Departamentene, fins det bevis for at det er områder for: Fattigdom med svake helsetilbud, utdanning og utvikling. Fattigdom med svake helsetilbud, utdanning og utvikling. Narkotika-dyrkning. Narkotika-dyrkning. Nakro-trafikk. Nakro-trafikk. Politiske motstandsgrupper. Politiske motstandsgrupper. Ilegal avskogning. Ilegal avskogning. Misnøye med fordeling av jorden. Misnøye med fordeling av jorden. Stort illegalt marked Stort illegalt marked Usikkerhet Usikkerhet

34 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre34

35 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre35 Den katolske kirken 90 % tilhører den katolske kirken Den er skilt fra staten Stort politisk engasjement: Det hyppigste ordet som brukes er korrupsjon Sterk innblanding av folketro

36 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre36 Den årlige Caacupe-turen Hvor går den katolske kirken????

37 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre37 Opptil 200 000 kommer til Maria-festen På tur til Caacupe. og Tupasy….

38 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre38 Mariadyrkelsen er like aktuell…

39 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre39 ANDRE RELIGIONER Jehovas vitner, Mormoner, og andre religioner har en større vekst ( 8 – 10 % ) enn de evangeliske, selv om de bare teller ca 10 – 15 000 medlemmer. Vi har et STORT ansvar for å nå befolkningen før disse

40 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre40

41 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre41 Den religiøse situasjonen i landet – blant indianerne Den nye generasjon som vokser opp har mistet mye av egen kultur og religion…og hva finner de så??? Ny kunnskap – hva gjør det med tilhørigheten til gruppen? Vil de søke tilbake?

42 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre42

43 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre43 Utfordringer Det fins en STOR åndelig hunger. Folk er på leting etter trygghet i et usikkert liv Konfrontasjon med usunn forkynnelse: Mange lover at alle skal bli friske (Pare de sufrir) Synkretisme mellom folketro – katolisisme – evangelisk forkynnelse

44 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre44 Utfordring Bare 2 – 4 % av befolkningen er evangeliske! Mer enn 90 % av befolkningen er ukjente med evangelisk kristendom….

45 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre45 Utfordringer Ca 2 millioner er under 14 år Ca 60 % av befolkningen er under 20 år: Hva betyr det for prioritering innen barne- og ungdomsarbeid?

46 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre46 Trusler i arbeidet Politisk uro Åndelige ledere som svikter moralskt Usunn lære Splittelser Utydelige og svake misjonærer

47 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre47 Arbeidsredskapet vårt: menighetene og deres situasjon

48 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre48 Svakheter i menighetene…. I de evangeliske menighetene: Avhengighet av ekstern økonomisk støtte Knytter evangelisering for mye til økonomi Ofte mer fokus på kvantitet enn kvalitet Stor gjennomtrekk i menighetene For liten vekt på arbeid blant barn og ung…særlig studenter.

49 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre49 Muligheter generelt.. Landet er ÅPENT for evangelisk forkynnelse Det er bedre utdannelse både blant mestisere og indianere Bedre infrastruktur: forenkler muligheten til møtekampanjer

50 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre50 Muligheter i ”våre” menigheter Det fins en stor ekspansjonslyst Mange har gjennomgått bibelskole: potensielle ledere. Vi har mange ledere med god erfaring Organisasjonskursene har forbedret forståelsen for ledelse

51 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre51 Svakheter i ”våre” menigheter Lite medlemstall…dermed lite utvalg av ledere Svak økonomi Sannsynligvis lite samordnet økonomi: Penger sendes ut til forskjellige aktører…uten at bruken av midlene kontrolleres og rapporteres grundig nok.

52 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre52 Muligheter som misjon Vi har gode relasjoner til flere nasjonale pinsekirker Vi har gode relasjoner til offentlige myndigheter Vi har mange velfungerende skoler

53 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre53 Svakheter som misjon Mangel på klar arbeidsplan/strategi som alle er enig i, og følger Mangel på tydelig ledelse ute Mangel på misjonærer med læreoppgaver i menighetene

54 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre54 Hvor er vi i dag? Fortuna: 2 misjonærer: skolebygging, helsearbeid og menighetsarbeid Asuncion: 3

55 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre55 MÅL som kan anbefales Plant nye menigheter i nærområdet: Hver forsamling bør åpne minst to steder hvert år. Hvert av stedene bør ha 30 medlemmer i løpet av 3 år. Vi må vokte det som vinnes: Vi trenger dørvoktere: Grundig og systematisk Bibelundervisning

56 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre56 Mål som kan anbefales Vi må plante menigheter på nye steder. Vi må velge de minst evangeliserte stedene, og respektere andre kirker Sende misjonærer til andre kulturer i nærheten

57 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre57 Mål som kan anbefales Målrettet barnearbeid Oppmuntre til slikt arbeid Stille midler til rådighet Målrettet studentarbeid Støtte ung kristne som studerer Dann kristne skolelag

58 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre58 Mål som kan anbefales Være mentor for paraguayske/indianske ledere: Gå sammen med Veilede Støtte Oppmuntre

59 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre59 Mål som kan anbefales Hjelpe både mestisere, indianere og OSS til å se at: Evangelisering er IKKE først og fremst handler om økonomi. Det eneste som virkelig gjelder er brennende hjerter.

60 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre60 Mål som kan anbefales Blant indianerne I tillegg til de generelle mål: Hjelp fram evangelister Hjelp til økonomistyring og administrasjon Bygging av skoler Finne Paraguaysk finansiering til klinikker o.l..

61 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre61 Informasjonskilder Norsk Misjonsleksikon ”Gå derfor ut” – ”Vinn verden” ”Ut til Paraguay”, Gunvor Iversen ”Siembra y Cosecha”, Luisa Jeter de Walker ”Ut i all verden”, Oddvar Nilsen www.pymisjon.com

62 12.12.2014Misjon i Paraguay - veien videre62 Kirken og evangelistboligen i Itanarami


Laste ned ppt "Misjon i Paraguay - veien videre Rudolf Leif Larsen 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google