Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Misjon i Paraguay veien videre 2008 Rudolf Leif Larsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Misjon i Paraguay veien videre 2008 Rudolf Leif Larsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Misjon i Paraguay veien videre 2008 Rudolf Leif Larsen

2 Starten på det evangeliske arbeidet
Første evangelisk troende på 1500-talles > fengsel i Mexico.. Fra ca 1871 var det Bibel-selgere i landet Metodistene kom i 1886 I 1898 ble de første evangelisk troende lengua-indianere døpt av den første kjente misjonær i Paraguay, skotten Wilfrid Barbrooke Grubb Misjon i Paraguay - veien videre

3 Evangeliske menigheter
Primer Iglesia Bautista 1920 y Hospital Bautista 1952 Mange av de første forsamlingene hadde bakgrunn i innvandrermiljø: Mennonitter (fra 1926/27) og Ukrainske baptister og pinsevenner – senere også Koreanske presbyteritanere. Russiske / ukrainske pinsevenner kom på 40-tallet. Asamblea de Dios 1945 Misjon i Paraguay - veien videre

4 Misjon i Paraguay - veien videre
Norske misjonærer…. Kaleb Hansen kom til Asuncion i Det var vanskelig å få inngang der. Han oppsøkte evangeliske forsamlinger, men de likte ikke at han talte i tunger Bergliot Nordmoen var den neste av våre misjonærer. Hun kom til Concepciòn i 1952. Hun prøvde å etablere et arbeid i Concepciòn, men ble jaget derfra … Misjon i Paraguay - veien videre

5 Pinsemisjonærer forøvrig
Svenskene Beda og Gunnar Svensson var i Asunciòn fra 1939, og Elsa og Nils-Ivan Kastberg fortsatte på 50-tallet. I 1953 var det kampanje med T.L.Osborn i Asunciòn møtte fram første kvelden. Neste kveld jaget politi til hest alt folket. I 1958 ble Asambleas de Dios organisert. Misjon i Paraguay - veien videre

6 Evangeliske menigheter
Asamblea de Dios Misionera – bakgrunn i norsk misjon i Brasil Totalt 98 eller flere kirkesamfunn Pinsevennene ca 17 forskjellige I 1992: 552 misjonærer fra 63 misjonsorganisasjoner Misjon i Paraguay - veien videre

7 Misjon i Paraguay - veien videre
Norske misjonærer…. I 1956 kom også Gunvor Johansen og Ruth Kjellås til Paraguay. Misjon i Paraguay - veien videre

8 Bergljot Norheim – Gunvor Johansen og Ruth Kjellås
Misjon i Paraguay - veien videre

9 Misjon i Paraguay - veien videre
Misjon i Paraguay - veien videre

10 Misjon i Paraguay - veien videre
Etablert misjon 21. Juni 1958 Misjon i Paraguay - veien videre

11 Misjon i Paraguay - veien videre
Etablert misjon Den 21.juni 1958 kom de samme damene til Paso Cadena…og etablert norsk pinsemisjon var et faktum. Misjon i Paraguay - veien videre

12 Misjon i Paraguay - veien videre
Etablert misjon Oppdraget var: Møter blant indianerne: De to første ble døpt den 12.juli 1959. Skole med 8 elever Sykearbeid Misjon i Paraguay - veien videre

13 Misjon i Paraguay - veien videre
Misjon i Paraguay - veien videre

14 Misjon i Paraguay - veien videre
Skolen under treet…. Misjon i Paraguay - veien videre

15 Misjon i Paraguay - veien videre
På husbesøk Misjon i Paraguay - veien videre

16 Misjon i Paraguay - veien videre
Utviklingen i 1960 – 1990 årene Paso Cadena Ypacarai Atyra Caacupe Pedro Juan Caballero Yby Yau Curuguaty Villarica Misjon i Paraguay - veien videre

17 Misjon i Paraguay - veien videre
Perioden var preget av mye motstand, noe Lars Førland beskriver så klart i bøkene ”Gjennom ild” og ”Der kampen stod”. Misjon i Paraguay - veien videre

18 Resultatene av misjonsarbeidet
Det er ikke alltid like lett å se endringen som skjer over tid… Statestikk gir litt innsikt. Misjon i Paraguay - veien videre

19 Endringer i forholdet til den katolske kirke……
Misjon i Paraguay - veien videre

20 Veksten i Filadelfiamenighetene ut fra Ypacarai
? Misjon i Paraguay - veien videre

21 Veksten i protestantiske kirker og pinsebevegelesen 1958 – 2005
Misjon i Paraguay - veien videre

22 Pinsemenigheter med Skandinavisk bakgrunn
Hovedseter: Fortuna (N) Ypacarai (N) Asunciòn (S) Encarnaciòn (D) Disse utgjør til sammen 5640 medlemmer og 280 møtesteder Misjon i Paraguay - veien videre

23 Disse menighetene i tall…..
Misjon i Paraguay - veien videre

24 Felles arbeid mellom FILADELFIA-menighetene
Bibelskolen Utveksling av forkynnere Misjon i Paraguay - veien videre

25 Misjon i Paraguay - veien videre
Kirkevekst Man antar at det døpes ca pr år i alle evangeliske kirker. Det gir en vekst på ca 4-6 % MEN: omtrent halvparten forsvinner! Det gir en vekst på ca 2 – 3 %, omtrent som befolkningsveksten. Dette er ingen reel vekst! Misjon i Paraguay - veien videre

26 Misjon i Paraguay - veien videre
Kirkevekst Årsaken til redusert vekst er at utgangsdøren i kirken er like stor som inngangsdøren. Det skyldes for dårlig oppfølging For å doble veksten, må vi døpe – for å nå 7 – 8 % reel vekst. Hvordan kan vi nå dette målet??? Misjon i Paraguay - veien videre

27 Misjon i Paraguay - veien videre
Misjon i Paraguay - veien videre

28 Kirkevekst – møtesteder
Veksten i antall møtesteder har vært ca 1-2 % pr år. Den største veksten skjer i slike nye menigheter Misjon i Paraguay - veien videre

29 De minst evangeliserte områder i Paraguay
I 13 av 17 fylker er det mindre enn 2 % evangeliske kristne. Det er et STORT behov for evangelister som vil satse på evangeliet! Luis Palau Misjon i Paraguay - veien videre

30 Misjon i Paraguay - veien videre
Misjon i Paraguay - veien videre

31 Misjon i Paraguay - veien videre
Misjon i Paraguay - veien videre

32 Misjon i Paraguay - veien videre
Minst evangelisert 2 % av bef. 3 % ev.kristne 39 % ev. kristne (Mennonitter og indianere) Misjon i Paraguay - veien videre

33 Hvorfor er dette viktige områder?
Her bor ca 2 millioner mennesker, og dekker halve territoriet til Paraguay.l I 7 av disse 9 Departamentene, fins det bevis for at det er områder for: Fattigdom med svake helsetilbud, utdanning og utvikling. Narkotika-dyrkning. Nakro-trafikk. Politiske motstandsgrupper. Ilegal avskogning. Misnøye med fordeling av jorden. Stort illegalt marked Usikkerhet Misjon i Paraguay - veien videre

34 blant mestiserne (paraguayerne)
Den religiøse situasjonen i landet – blant mestiserne (paraguayerne) Misjon i Paraguay - veien videre

35 Misjon i Paraguay - veien videre
Den katolske kirken 90 % tilhører den katolske kirken Den er skilt fra staten Stort politisk engasjement: Det hyppigste ordet som brukes er korrupsjon Sterk innblanding av folketro Misjon i Paraguay - veien videre

36 Den årlige Caacupe-turen
Hvor går den katolske kirken???? Misjon i Paraguay - veien videre

37 Opptil 200 000 kommer til Maria-festen
På tur til Caacupe. og Tupasy…. Misjon i Paraguay - veien videre

38 Mariadyrkelsen er like aktuell…
Misjon i Paraguay - veien videre

39 Misjon i Paraguay - veien videre
ANDRE RELIGIONER Jehovas vitner, Mormoner, og andre religioner har en større vekst ( 8 – 10 % ) enn de evangeliske, selv om de bare teller ca 10 – medlemmer. Vi har et STORT ansvar for å nå befolkningen før disse Misjon i Paraguay - veien videre

40 Den religiøse situasjonen
blant indianerne Misjon i Paraguay - veien videre

41 Den religiøse situasjonen i landet – blant indianerne
Den nye generasjon som vokser opp har mistet mye av egen kultur og religion…og hva finner de så??? Ny kunnskap – hva gjør det med tilhørigheten til gruppen? Vil de søke tilbake? Misjon i Paraguay - veien videre

42 Misjon i Paraguay - veien videre
Utfordringene Misjon i Paraguay - veien videre

43 Misjon i Paraguay - veien videre
Utfordringer Det fins en STOR åndelig hunger. Folk er på leting etter trygghet i et usikkert liv Konfrontasjon med usunn forkynnelse: Mange lover at alle skal bli friske (Pare de sufrir) Synkretisme mellom folketro – katolisisme – evangelisk forkynnelse Misjon i Paraguay - veien videre

44 Misjon i Paraguay - veien videre
Utfordring Bare 2 – 4 % av befolkningen er evangeliske! Mer enn 90 % av befolkningen er ukjente med evangelisk kristendom…. Misjon i Paraguay - veien videre

45 Misjon i Paraguay - veien videre
Utfordringer Ca 2 millioner er under 14 år Ca 60 % av befolkningen er under 20 år: Hva betyr det for prioritering innen barne- og ungdomsarbeid? Misjon i Paraguay - veien videre

46 Misjon i Paraguay - veien videre
Trusler i arbeidet Politisk uro Åndelige ledere som svikter moralskt Usunn lære Splittelser Utydelige og svake misjonærer Misjon i Paraguay - veien videre

47 Arbeidsredskapet vårt: menighetene og deres situasjon
Misjon i Paraguay - veien videre

48 Svakheter i menighetene….
I de evangeliske menighetene: Avhengighet av ekstern økonomisk støtte Knytter evangelisering for mye til økonomi Ofte mer fokus på kvantitet enn kvalitet Stor gjennomtrekk i menighetene For liten vekt på arbeid blant barn og ung…særlig studenter. Misjon i Paraguay - veien videre

49 Misjon i Paraguay - veien videre
Muligheter generelt.. Landet er ÅPENT for evangelisk forkynnelse Det er bedre utdannelse både blant mestisere og indianere Bedre infrastruktur: forenkler muligheten til møtekampanjer Misjon i Paraguay - veien videre

50 Muligheter i ”våre” menigheter
Det fins en stor ekspansjonslyst Mange har gjennomgått bibelskole: potensielle ledere. Vi har mange ledere med god erfaring Organisasjonskursene har forbedret forståelsen for ledelse Misjon i Paraguay - veien videre

51 Svakheter i ”våre” menigheter
Lite medlemstall…dermed lite utvalg av ledere Svak økonomi Sannsynligvis lite samordnet økonomi: Penger sendes ut til forskjellige aktører…uten at bruken av midlene kontrolleres og rapporteres grundig nok. Misjon i Paraguay - veien videre

52 Misjon i Paraguay - veien videre
Muligheter som misjon Vi har gode relasjoner til flere nasjonale pinsekirker Vi har gode relasjoner til offentlige myndigheter Vi har mange velfungerende skoler Misjon i Paraguay - veien videre

53 Misjon i Paraguay - veien videre
Svakheter som misjon Mangel på klar arbeidsplan/strategi som alle er enig i, og følger Mangel på tydelig ledelse ute Mangel på misjonærer med læreoppgaver i menighetene Misjon i Paraguay - veien videre

54 Misjon i Paraguay - veien videre
Hvor er vi i dag? Fortuna: 2 misjonærer: skolebygging, helsearbeid og menighetsarbeid Asuncion: 3 Misjon i Paraguay - veien videre

55 Misjon i Paraguay - veien videre
MÅL som kan anbefales Plant nye menigheter i nærområdet: Hver forsamling bør åpne minst to steder hvert år. Hvert av stedene bør ha 30 medlemmer i løpet av 3 år. Vi må vokte det som vinnes: Vi trenger dørvoktere: Grundig og systematisk Bibelundervisning Misjon i Paraguay - veien videre

56 Misjon i Paraguay - veien videre
Mål som kan anbefales Vi må plante menigheter på nye steder. Vi må velge de minst evangeliserte stedene, og respektere andre kirker Sende misjonærer til andre kulturer i nærheten Misjon i Paraguay - veien videre

57 Misjon i Paraguay - veien videre
Mål som kan anbefales Målrettet barnearbeid Oppmuntre til slikt arbeid Stille midler til rådighet Målrettet studentarbeid Støtte ung kristne som studerer Dann kristne skolelag Misjon i Paraguay - veien videre

58 Misjon i Paraguay - veien videre
Mål som kan anbefales Være mentor for paraguayske/indianske ledere: Gå sammen med Veilede Støtte Oppmuntre Misjon i Paraguay - veien videre

59 Misjon i Paraguay - veien videre
Mål som kan anbefales Hjelpe både mestisere, indianere og OSS til å se at: Evangelisering er IKKE først og fremst handler om økonomi. Det eneste som virkelig gjelder er brennende hjerter. Misjon i Paraguay - veien videre

60 Misjon i Paraguay - veien videre
Mål som kan anbefales Blant indianerne I tillegg til de generelle mål: Hjelp fram evangelister Hjelp til økonomistyring og administrasjon Bygging av skoler Finne Paraguaysk finansiering til klinikker o.l.. Misjon i Paraguay - veien videre

61 Misjon i Paraguay - veien videre
Informasjonskilder Norsk Misjonsleksikon ”Gå derfor ut” – ”Vinn verden” ”Ut til Paraguay”, Gunvor Iversen ”Siembra y Cosecha”, Luisa Jeter de Walker ”Ut i all verden”, Oddvar Nilsen Misjon i Paraguay - veien videre

62 Kirken og evangelistboligen i Itanarami
Misjon i Paraguay - veien videre


Laste ned ppt "Misjon i Paraguay veien videre 2008 Rudolf Leif Larsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google