Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan påvirker NAV-reformen sosialt arbeid? Hvilke utfordringer står faget overfor? Tone Alm Andreassen, Arbeidsforskningsinstituttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan påvirker NAV-reformen sosialt arbeid? Hvilke utfordringer står faget overfor? Tone Alm Andreassen, Arbeidsforskningsinstituttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan påvirker NAV-reformen sosialt arbeid? Hvilke utfordringer står faget overfor? Tone Alm Andreassen, Arbeidsforskningsinstituttet

2 12/12/2014 Tone Alm Andreassen, Arbeidsforskningsinstituttet Side 21 Evalueringen av NAV-reformen Ledes av Anne Lise Fimreite, Rokkansenteret, Universitet i Bergen Les mer: http://www.rokkansenteret.uib.no/nav/http://www.rokkansenteret.uib.no/nav/ Pilotevalueringen: ”På vei mot en integrert velferdsforvaltning. Erfaringer fra pilotprosessen i den nye arbeids- og velferdsforvaltningen AFI-rapport 4/2007

3 12/12/2014 Tone Alm Andreassen, Arbeidsforskningsinstituttet Side 31 NAV-reformens konsekvenser for sosialt arbeid påvirkes av… Hvor mange og hvilke kommunale, sosiale tjenester som legges til NAV-kontoret Hvordan NAV-kontoret organiserer seg og oppgaveløsningen må også sees i lys av … Hva sosialkontorets virksomhet tidligere har bestått i Mitt fokus: oppfølgingsarbeidet i NAV

4 12/12/2014 Tone Alm Andreassen, Arbeidsforskningsinstituttet Side 41 Kommunale tjenester til NAV-kontoret Pålagt: Økonomisk sosialhjelp Ofte mer: Rustiltak Boligvirkemidler Flyktningtjeneste Det blir sosiale tjenester igjen utenfor NAV- kontorene Likevel: Sosialarbeiderne kan bli den største yrkesgruppen

5 12/12/2014 Tone Alm Andreassen, Arbeidsforskningsinstituttet Side 51 Ledelse og organisering i NAV-kontorene Enleder modell er mest vanlig; oftest er lederen statlig Mer involverte medarbeidere og mer integrert arbeid i kontorer med enledermodell Viktigere enn kontorledelsen: tverretatlig organisering av avdelinger og enheter Mottak møter alle Oppfølging: organiseringen varierer Tverrfaglig samarbeidsmodell Radikal generalistmodell

6 12/12/2014 Tone Alm Andreassen, Arbeidsforskningsinstituttet Side 61 Sosialt arbeid (på sosialkontor) I litteraturen: En casework tradisjon En samfunnsarbeidstradisjon (en forvaltningsoppgave) På sosialkontorene: Økonomisk sosialhjelp som hovedarbeidsområde I kombinasjon med veiledning og oppfølging Men der økonomien har dominert? NAV som en mulighet til mer faglig oppfølgingsarbeid?

7 12/12/2014 Tone Alm Andreassen, Arbeidsforskningsinstituttet Side 71 Oppfølgingsarbeid i NAV? Veileder og koordinator? Kjent fra: De tidlige attføringskonsulentene Tilretteleggeringe i Arbeid med bistand Utviklingssenteret i sosialtjenesten på Sagene Koordinatorene for Individuell Plan Hjelperroller i senforløpsrehabilitering Yrkesavklaring for personer med muskelsmerter Tett individuell oppfølging (TIO) Oppgaver som krever: Relasjons- og kommunikasjonskompetanse Blikk for mangesidig problematikk Bred systemkunnskap Vilje til å dele kunnskapen med brukeren

8 12/12/2014 Tone Alm Andreassen, Arbeidsforskningsinstituttet Side 81 Konsekvenser for sosialt arbeid Framtidsbilde 1: At den sosialfaglige kompetansen blir den mest verdifulle i NAV’s oppfølgingsarbeid Forsterket av: Ingen å sende dem til Framtidsbilde 2: At det gode, faglige oppfølgings- arbeidet kveles av saksbehandlingssystemene og alle de nye (rutine)oppgavene Frigjør forvaltningsenhetene tid? Tidkrevende systemer og prosedyrer Fagligheten innskrenkes og standardiseres? Tiden blir problemet?

9 12/12/2014 Tone Alm Andreassen, Arbeidsforskningsinstituttet Side 91 Oppfølging innenfor eller utenfor NAV-kontoret? Det bistandsorienterte NAV-kontoret – der omfattende oppfølgingsmetodikk er den nye fagligheten i all oppfølging Det forvaltningsorienterte NAV-kontoret – med avklaring som saksbehandling og den omfattende oppfølgingen lagt utenfor En blandet modell med egne enheter for den omfattende oppfølgingen innenfor NAV-kontoret

10 12/12/2014 Tone Alm Andreassen, Arbeidsforskningsinstituttet Side 101 NAV-reformen og utfordringer for sosialt arbeid 1.Å gripe mulighetene og fylle behovet NAV- kontorene vil ha for godt faglig oppfølgingsarbeid 2.Å utvikle brukermedvirkning som et møte der NAV-ansatte kan lære av brukerne, og å gi brukerne bistand til å utvikle sin egenorganisering

11 12/12/2014 Tone Alm Andreassen, Arbeidsforskningsinstituttet Side 111 Referanser ”Bruk av, holdninger til og behov for kunnskap i for kunnskap i sosialkontortjenesten – BAKST” Rapport fra en spørreundersøkelse, Sosial- og helsedirektoratet, Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten og TNS Gallup, April 2005 Knut Fossestøl (1999) "Mellom individ og marked. Attføringsvirksomhet i velferdsstaten." vol. AFIs Skriftserie nr. 6 Øystein Spjelkavik og Randi Blystad: A Norwegian Approach to Supported Employment. AFI-rapport 1/97 Tone Alm Andreassen (2004) Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat, AFIs Skriftserie nr 13 Jorunn Jessen (2005) Forvaltning som yrke. Autonomi, skjønn og kompetanse i forvaltningen av sosiale tjenester. NOVA Rapport 15/05 Jorunn Jessen (2007) Mindre frihet og skjønn i forvaltning av velferd? Tidsskrift for Velferdsforskning, vol 10, nr 4, s 246-261 Anne Marie Berg m.fl (2002): Kvalitetsbyråkratiet – mellom autonomi og kontroll. AFIs skriftserie nr 11 Kirsten Rytter red. (2008) Oppfølgings- og tiltaksarbeid i NAV. Med case fra sosialtjenesten i NAV Sagene. Kommuneforlaget


Laste ned ppt "Hvordan påvirker NAV-reformen sosialt arbeid? Hvilke utfordringer står faget overfor? Tone Alm Andreassen, Arbeidsforskningsinstituttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google