Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FELLESORGANISASJONEN FO Hordaland 30. oktober 2014 BARN I NAV Ved Ellen Galaasen Medlem av arbeidsutvalget og leder av seksjonen for barnevernpedagoger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FELLESORGANISASJONEN FO Hordaland 30. oktober 2014 BARN I NAV Ved Ellen Galaasen Medlem av arbeidsutvalget og leder av seksjonen for barnevernpedagoger."— Utskrift av presentasjonen:

1 FELLESORGANISASJONEN FO Hordaland 30. oktober 2014 BARN I NAV Ved Ellen Galaasen Medlem av arbeidsutvalget og leder av seksjonen for barnevernpedagoger - er også barn Det positive NAVet – muligheter og idèutveksling til barnas beste

2 Fellesorganisasjonen (FO) FO organiserer 27.000 barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Et ledende fag- og profesjonsforbund for våre profesjoner. Arbeidet med profesjonsutvikling og profesjonspolitikk, helse- og sosialpolitikk og lønns- og arbeidsforhold henger sammen, og legger grunnlag for en velfungerende velferdsstat. Vi er medlem av LO – bolig, utdanning, arbeid Svikt og muligheter i velferdsstaten synliggjøres og velferdsstaten styrkes!

3 Barna i fokus! http://www.youtube.com/watch?v=PN-MjUC4f9k

4 Barnekonvensjonen 25 år - ppp Barne- perspektiv Barns perspektiv Barns stemmer

5 Barna i fokus? - ”De usynlige barna”? Barns livssituasjon og behov blir ikke aktivt og systematisk undersøkt ved behandling av søknader om økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar (59 av 67 kommuner i 2013)

6 Barn som lever i økonomisk vanskeligstilte familier Et samfunnsansvar! Verdier - mestring, inkludering og deltakelse Strukturelle forhold – bolig, utdanning, arbeid mm Rettigheter – hvilkes interesser sikres Samfunnsmessige forhold – globalisering, media, lokalsamfunn Statsbudsjett – nok ressurser til ytelser og kompetanse

7 Barn som lever i økonomisk vanskeligstilte familier Vårt ansvar? Helsestasjon, Barnehage, Skole, SFO, Fritidsorganisasjoner, Barnevern, Familievern, PPT, helsetjenesten, sykehus, psykisk helsevern osv. Hva gjør de når de ser? Hva gjør NAV? Skyvedans eller capoeira? Mygg eller elefant?

8 Konsekvenser av: SVIKT - 1 – 1 = minimum - 3 Individnivå: Utrygghet, svekket autonomi, sosial devaluering og truet selvbilde og selvverdi For barn: i høyeste grad det samme Samfunnsnivå: svekket solidaritet? FAGLIG FORSVARLIGET 1 + 1 = 3+++++

9 Jakten på det positive Navet – en god jakt Mange kommuner og deres NAV arbeider systematisk gjennom sosialfaglig innsats for barn, ungdom og familier!! Ansatte på NAV-kontorene har handlingsrom til å drive kreativt, sosialfaglig arbeid Det er styrke i det lokale partnerskapet, hvor NAV- kontoret er en viktig del av lokalsamfunnet Tett oppfølging av unge Barneperspektivet tilstede i NAV

10 Den viktigste ressursen i velferdstjenestene DE ANSATTE - som sitter med løsningene

11 Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere Sosialfaglig kompetanse som lim, som viktige relasjonelle aktører og som endringsagenter – på individ, gruppe, system og samfunnsnivå. Vi har komplementær kompetanse, som er unikt i verdenssammenheng.

12 Krav om internkontroll – bra for barna!

13 Internkontroll – en del av hverdagen! Det overordnede målet med internkontroll er å sikre at det er god kvalitet på tjenesten som gis, og at lovens krav oppfylles. Hovedhensikten med intern kontrollen er å vise tilsynsmyndigheter og andre at det IKKE gjøres feil og IKKE omvendt – at myndighetene og andre skal finne ut om det gjøres feil EN UTVIKLINGSFORSKRIFT!

14 Innholdet (også ift. private aktører) Beskrive organisering, hovedoppgaver og mål, inkludert forbedringsarbeid, samt ansvar, oppgaver og myndighet Sikre arbeidstakerne tilgang til kunnskap Sikre arbeidstakernes sosialfaglige kunnskaps- og ferdighetsnivå, inkludert kunnskap om internkontrollen Sikre arbeidstakernes medvirkning Dra inn erfaringer fra de det gjelder Finne ut hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav

15 NAVs og de sosiale tjenestenes imperativ Utvikl Iverksett Kontroller Evaluer Forbedr slik at en kan Avdekk Rett opp Forebygg

16 Behov for kompetansenormer i NAV knyttet til sosialtjenestedelen? Faglig forsvarlighet – kvalitet – involvering av de det gjelder, faglig skjønn og individuelle vurderinger Sikring i bånn og på topp Kompetansesystemer (differensierte stillinger, faglige karriereveier, fast veiledning og oppfølging, krav til faglig ledelse mv.) Ulike tilstandbilder i ulike regioner og kommuner – betinger samhandling Forskning på alt det gode arbeidet som skjer Realisere internkontrollforskriften. Yrkesetikk – faglighet – medbestemmelse. De det gjelder dras inn.

17 Barn som lever i økonomisk vanskeligstilte familier Vårt ansvar? Helsestasjon, Barnehage, Skole, SFO, Fritidsorganisasjoner, Barnevern, Familievern, PPT, helsetjenesten, sykehus, psykisk helsevern osv. Hva gjør de når de ser? Hva gjør NAV? Hvordan skape rom for folk? Verdighet? Hvordan måle?

18 Noen spørsmål om ivaretakelse av barn og unge i NAV Hvordan utøves NAVs samfunnsrolle i lokalsamfunnet? Hvordan vektes samfunnsarbeid? Skjæringspunkt mot individuelt rettet arbeid? Hvem har ansvar for å avdekke fattigdom? Hvem har ansvar når fattigdom avdekkes?

19 Noen spørsmål om ivaretakelse av barn og unge i NAV Sier vi nei, når vi egentlig mener ja? (byråkrati vs. fag) Skal NAV snakke med barn? Skal NAV snakke med andre som kjenner barnet? Skal NAV gi støtte til foreldrene i foreldrerollen og drive familiearbeid?

20 Til å henge på veggen? Barnekonvensjonen Internkontrollforskriften LYKKE TIL VIDERE MED ARBEID TIL BESTE FOR BARN SOM LEVER I ØKONOMISK VANSKELIGSTILTE FAMILIER!


Laste ned ppt "FELLESORGANISASJONEN FO Hordaland 30. oktober 2014 BARN I NAV Ved Ellen Galaasen Medlem av arbeidsutvalget og leder av seksjonen for barnevernpedagoger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google