Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storbyene som økonomisk kraftsenter Eirik Vatne Institutt for samfunnøkonomi Norges Handelshøyskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storbyene som økonomisk kraftsenter Eirik Vatne Institutt for samfunnøkonomi Norges Handelshøyskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Storbyene som økonomisk kraftsenter Eirik Vatne Institutt for samfunnøkonomi Norges Handelshøyskole

2 Hva karakteriserer konkurransedyktige europeiske byregioner Økonomisk mangfold/spesialisering Arbeidskraft med høy kompetanse Gode kommunikasjoner, internt og eksternt Kapasitet til å mobilisere nødvendige ressurser og utvikle langsiktige utviklingsstrategier i koalisjon mellom offentlig/privat sektor Læring og nyskaping i foretak og organisasjoner Livskvalitet – sosialt, kulturelt, miljømessig ”Local buzz” og ”global piplines” Kilde: European Institute of Urban Affairs

3 Kunnskapsintensive næringer utvikles best i større byer Innhenting, -transformasjon og –spredning av informasjon Læring, kunnskapsutvikling, nyskaping Interaktive prosesser, taus kunnskap, kunnskapsdeling Aglommerasjonsfordeler, klyngedynamikk, eksterne virkninger/spillover Lokale prosesser koplet til ekstralokale ressurser

4 Regionaløkonomisk funksjon Byøkonomi dreier seg i hovedsak om produksjon av tjenester  Private tjenester til regionens innbyggere  Velferdstjenester (ofte i offentlig regi) til landsdelens innbyggere  Forretningsmessige tjenester til foretak i og utenfor regionen Fortsatt en del industriell aktivitet igjen  Produksjon for lokale markeder  Kunnskapsintensiv produksjon

5 Andel arbeidsplasser i tjenesteyting 2000

6 Relativ andel forretningsmessig tjenesteyting

7 Relativ andel ”offentlig” tjenesteyting

8 NæringerOslo indreBergenStvngr/SanTrondheimKrist.sandTromsøSum 60 Landtransport og rørtransport59,16 %14,17 %6,96 %12,17 %4,28 %3,27 %100,00 % 61 Sjøtransport43,25 %24,83 %10,90 %6,21 %8,80 %6,00 %100,00 % 62 Lufttransport64,83 %14,91 %3,22 %2,01 %3,77 %11,25 %100,00 % 63 Tjenester tilknyttet transport62,77 %14,11 %6,58 %7,61 %5,37 %3,56 %100,00 % 64 Post og telekommunikasjoner70,37 %9,66 %5,12 %7,94 %4,03 %2,88 %100,00 % 65 Finansiell tjenesteyting65,44 %14,46 %6,18 %8,03 %2,73 %3,16 %100,00 % 66 Forsikring og pensjonskasser64,47 %20,69 %3,25 %7,72 %1,86 %2,02 %100,00 % 67 Hjelpevirks. finansiell tj.yting77,99 %9,76 %5,65 %3,66 %1,96 %0,98 %100,00 % 70 Eiendomsdrift65,51 %12,62 %6,41 %9,68 %2,71 %3,07 %100,00 % 71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr62,77 %9,62 %14,01 %7,35 %3,21 %3,03 %100,00 % 72 Databehandlingsvirksomhet76,40 %8,65 %5,70 %6,99 %1,21 %1,06 %100,00 % 73 Forskning og utviklingsarbeid49,95 %14,89 %5,24 %22,99 %1,38 %5,56 %100,00 % 74 Annen forretn. tjenesteyting68,14 %11,04 %8,68 %7,20 %3,19 %1,75 %100,00 % 75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr.61,97 %12,57 %8,43 %9,14 %4,25 %3,64 %100,00 % 80 Undervisning48,04 %17,47 %9,20 %14,33 %4,93 %6,03 %100,00 % 85 Helse- og sosialtjenester52,39 %17,32 %10,17 %10,09 %4,72 %5,32 %100,00 % 90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet52,78 %17,34 %10,02 %9,67 %3,89 %6,30 %100,00 % 91 Interesseorganisasjoner75,36 %7,94 %6,56 %5,38 %2,76 %2,01 %100,00 % 92 Kulturell tjenesteyting og sport64,78 %12,72 %7,21 %9,23 %3,23 %2,82 %100,00 % 93 Annen personlig tjenesteyting50,13 %16,41 %12,16 %12,27 %5,01 %4,02 %100,00 % 99 Internasj. org.73,50 %0,00 %26,50 %0,00 % 100,00 % Totalt antall tjenestearbeidsplasser i hovedstad pluss fem regionsentre59,95 %14,24 %8,36 %9,60 %3,97 %3,87 %100,00 % Andel av storbyenes arbeidsplasser tjenester 2000 KIFT-næringerStørre enn gjennomsnitt for kommune(r)

9 Norske storbyregioner/regionsentre Viktige arenaer for nasjonal produktivitetsutvikling og nyskaping Økonomisk/kulturell kjerne for omkringliggende region Osloregionen har en viktig rolle som nasjonalt senter for kunnskapsspredning Endogen økonomisk vekst innebærer å utvikle egne ressurser, ikke ”rappe” fra andre Urbane hierarkier er ikke som før – veien går ikke alltid om Oslo Størrelse på byregionen viktig for eksistens av de prosesser vi har antydet

10 Tre roller Osloregionen kan spille for nasjonal økonomi Hovedstadsrollen  Nasjonalt administrasjons- og distribusjonssenter  Møtested for kompleks kunnskapsdeling og spredning av etablert, men nyere kunnskap Kreativt sentrum  Koplingssentral for FoU, prosjektutvikling og kommersialisering og senter for organisatorisk og teknologisk nyskaping  Etterspørsel etter ”nye løsninger” – testarena for nye produkter åsted for utvikling av nye kulturelle uttrykk Internasjonal lokalitet  Base for internasjonalt orientert og eksportbasert virksomhet – norsk og utenlandsk  Tilbyder av ressurser – human, sosial og finansiell kapital

11 Vil du vite mer: ”Storbyene i kunnskapsøkonomien” Eirik Vatne (redaktør) Spartacus forlag April 2005


Laste ned ppt "Storbyene som økonomisk kraftsenter Eirik Vatne Institutt for samfunnøkonomi Norges Handelshøyskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google