Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva betyr det å være verdensledende på digitalisering? Leif Skiftenes Flak, Ph.D. Senter for eForvaltning, institutt for informasjonssystemer, UiA E-post:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva betyr det å være verdensledende på digitalisering? Leif Skiftenes Flak, Ph.D. Senter for eForvaltning, institutt for informasjonssystemer, UiA E-post:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva betyr det å være verdensledende på digitalisering? Leif Skiftenes Flak, Ph.D. Senter for eForvaltning, institutt for informasjonssystemer, UiA E-post: Leif.Flak@uia.no

2 Uhøytidelig status Leif S Flak, 20.03.13

3 Hva legges i å være ledende? Toppe internasjonale benchmarks? Hvilke? God forvaltning? Kostnadseffektiv Brukernytte Demokrati Andre kriterier? Leif S Flak, 20.03.13

4 Hva skal til for å bli ledende? Selvsagt en rekke ting men forskningslitteraturen peker stadig tydeligere på LEDELSE! Leif S Flak, 20.03.13

5 The leadership and quality success model (2008) Leif S Flak, 20.03.13

6 Fint, ledelse er viktig På hvilke områder bør innsatsen fokuseres? Leif S Flak, 20.03.13

7 Generic capability model and key domain areas (2011)

8 Leif S Flak, 20.03.13

9 Hvordan er relasjonen mellom ledelse og gevinstrealisering? Sterk – gevinstrealisering er i bunn og grunn ledelse! Leif S Flak, 20.03.13

10 Prinsipper for gevinstrealisering IT har ingen verdi i seg selv. Gevinster kommer i form av effektiv bruk av teknologi. Gevinstene kommer når teknologien lar folk gjøre ting på nye måter. Bare (virksomhets-) ledere og brukere kan utløse (virksomhets-) gevinster. Derfor kan ikke IT-medarbeidere og prosjektansatte holdes ansvarlige for å realisere gevinster fra IT-investeringer. Alle prosjekter gir effekter, men ikke alle effekter er gevinster. Aktiv ledelse er nødvendig får å oppnå gevinster Leif S Flak, 20.03.13

11 Fra prosjektstyring til gevinstrealisering Leif S Flak, 20.03.13

12 Forenklet oversikt over gevinstrealiseringsprosessen Tilstand ATilstand B Prosjektorganisasjon Linjeorganisasjon Tid EstimaterResultatmålEffektmål Gevinstplan/ Gevinstrealiseringsplan Tiltak, målinger, rapportering og oppfølging Delmål Leif S Flak, 20.03.13 Rettferdiggjøring, Endringsledelse og Realisering

13 Hvordan sørge for økt gevinstrealisering? Jo, det er flere ting å ta tak i. For eksempel: Bedre erfaringsgrunnlag Justere metoder Omforente indikatorer (?) Kompetanseheving Strategisk IKT-kompetanse Juridisk kompetanse Bestillerkompetanse Men enkelte elementer synes viktigere enn andre. Leif S Flak, 20.03.13

14 Koordinering og styring for samfunnsnytte Evner / ønsker vi å fordele og kanalisere fellesskapets midler dit de trengs mest for å gi mest mulig nytte? Har vi tilstrekkelig kommunikasjon horisontalt og vertikalt i forvaltningen til å håndtere behovene for samhandling? Leif S Flak, 20.03.13

15 Forretningslogikk og forretningsmodell(er) Hvor hensiktsmessig er det å nytte/kost-beregne enkelte infrastrukturelementer isolert? FAOS-rapporten foreslår en mer helhetlig logikk hvor nyttepotensialet fra summen av digitale tjenester rettferdiggjør nødvendige investeringer i infrastruktur. Leif S Flak, 20.03.13

16 Ledelsesfilosofi i forvaltningen Er vi på vei i en retning hvor behovet for å ha ryggen fri (les: følge regelverk) overskygger behovet for innovasjon gjennom visjoner og ledelse? Hvem er virksomheten til for? Egen vekst, brukeren eller samfunnet? Riksrevisjonen i Norge kontrollerer (pisk), Auditor general i New Zealand bestiller utredninger for å demonstrere nytte av IKT og god praksis for å realisere nytten (gullerot). Leif S Flak, 20.03.13

17 Altinn i en særstilling ifht å demonstrere moderne ledelse Altinn er / har Sentralt politisk virkemiddel Gir momentum Visjonær Grunnlag for innovasjon Direkte grunnlag for tjenesteproduksjon i forvaltningen Attraktiv Omfattende konsortium Gjennomslag Altinn kan Demonstrere strukturer for moderne tjenesteproduksjon gjennom samhandling Ledelse / styring Interessentledelse Øke presisjonsnivå i prioriteringer ved å matche behov med ressurser horisontalt og vertikalt i forvaltningen Bidra til å knytte politikk og teknologi- innovasjon tettere sammen. Institusjonalisere innovasjon og spredning av innovasjon Demonstrere effekter i langsiktig perspektiv Leif S Flak, 20.03.13

18 Takk for oppmerksomheten! Kommentarer, spørsmål? Leif S Flak, 20.03.13


Laste ned ppt "Hva betyr det å være verdensledende på digitalisering? Leif Skiftenes Flak, Ph.D. Senter for eForvaltning, institutt for informasjonssystemer, UiA E-post:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google