Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Specification texts for building, construction and installations

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Specification texts for building, construction and installations"— Utskrift av presentasjonen:

1 Specification texts for building, construction and installations
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Specification texts for building, construction and installations

2 NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.
NS 3420 systemet eies og utvikles via Standard Norge Faglig innhold gjøres av fagfolk fra bransjen via komitearbeid Selges via nettbutikk NS 3420 database versjonen selges via programvare leverandør Standard Norge - NS 3420

3 NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.
Viktig og veletablert standard innenfor den norske bygg- og anleggsnæringen NS 3420 er et norsk standardisert kodesystem med bestemmelser for å beskrive bygging og riving av bygg og anlegg Standarden inneholder krav til materialer og utførelse Standard Norge - NS 3420

4 NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.
Brukes gjennom fasene: Utarbeidelse av beskrivelse for prisforespørsel Kalkulasjon av prisforespørsler Utførelses- og avviklingsfasen av byggeprosjekter Drifts- og vedlikeholdsfasen NS standardens hovedmål er å danne grunnlag for utarbeidelsen av poster i en detaljbeskrevet prisforespørsel ved hjelp av et kodesystem. Standard Norge - NS 3420

5 Henviser til NS 3420 Toleransekrav på utførelse av byggearbeider Standardens krav kan brukes til å bedømme kvaliteten på byggearbeider selv om det ikke er beskrevet ved hjelp av NS 3420 NS3420 gjenspeiler ”normale” krav til utførelse av slike arbeider i Norge. Standard Norge - NS 3420

6 i ulike faser og detaljeringsnivå
NS 3420 i ulike faser og detaljeringsnivå NS 3420 er et system for å beskrive på ulike detaljeringsnivåer, bestemmelser og krav til materiale i produkter eller ytelser På det laveste og det mest detaljerte nivået ligger forslag på postgrunnlag NS 3420–BE beskriver byggearbeider med sammensatte elementer NS 3420–BN omfatter standardiserte tekster for beskrivelse av elektrotekniske systemer basert på funksjonskrav og prosjektert løsning på systemnivå Sektorstyremøte - oktober 2012

7 NS 3420 Hierarkisk oppbygget kodesystem
Systemet er ordnet hierarkisk, slik at bestemmelser på høyere nivåer også gjelder for lavere nivåer Kodene viser til hvilke krav som gjøres gjeldende. NS Fellesbestemmelser R Montasje- og innredningsarbeider RB Påhengsveggsystemer RB2 Påhengsvegg RB xx--x PÅHENGSVEGG MED FASTE FYLLINGSELEMENTER Standard Norge - NS 3420

8 NS 3420 Postgrunnlag Standard Norge - NS 3420

9 NS 3420 Bestemmelser på flere nivå
Standarden er ordnet hierarkisk med bestemmelser på flere nivåer, som eksemplet her viser RB2 Påhengsvegg Standard Norge - NS 3420

10 NS 3420 Bestemmelser på flere nivå
Standarden er ordnet hierarkisk med bestemmelser på flere nivåer, som eksemplet her viser RB Påhengsveggsystemer Standard Norge - NS 3420

11 NS 3420 Bestemmelser på flere nivå
Eksempel, som viser bestemmelser på flere nivåer i en fagdel for postgrunnlaget Fra hver fagdel henvises videre til NS : Fellesbestemmelser R Montasje- og innredningsarbeider NS Fellesbestemmelser R Montasje- og innredningsarbeider RB Påhengsveggsystemer RB2 Påhengsvegg RB xx--x PÅHENGSVEGG MED FASTE FYLLINGSELEMENTER Standard Norge - NS 3420

12 NS 3420 faginndelt Fagområder utfra hvem som skal utføre ytelsen Del
Tittel Orientering 1 Fellesbestemmelser 2 Struktur og stikkordliste A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass BE Bygningselementer BN Elektrotekniske systemer BQ Heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau BR Gods- og varetransportører BS Taubaneinstallasjoner for persontransport BW Seksjoner av byggverk C Forberedende ytelser D Undersøkelser, registreringer og kontroll F Grunnarbeider – Del 1 G Grunnarbeider – Del 2 J Dekke- og banearbeider K Anleggsgartnerarbeider L Betongarbeider N Mur- og flisarbeider P Metallarbeider Q Tømrerarbeider R Montasje- og innredningsarbeider S Isolering, tetting og tekking T Maler- og beleggarbeider U Rør- og sanitærinstallasjoner V Ventilasjonsinstallasjoner W Elkraft- og teleinstallasjoner X Installasjon av teleteknisk utstyr Y Spesielle tekniske installasjoner og anlegg Z Drift og vedlikehold Standard Norge - NS 3420

13 NS 3420 Referanse standarder
Krav til materiale og utførelse ofte gitt gjennom henvisning til andre aktuelle referansestandarder spesielt material-, prøvings- og utførelses standarder Behov styrt revisjon av NS 3420 Standard Norge - NS 3420

14 NS 3420 = Omfang og prisgrunnlag Materialer Utførelse Toleranser
Standardiserte bestemmelser Omfang og prisgrunnlag Materialer Utførelse Toleranser Prøving, kontroll Mengderegler Bakenforliggende krav gruppert innen a) b) c) d) e) og x) gjelder for alle postgrunnlag i NS 3420 Standard Norge - NS 3420

15 NS 3420 Hva inngår (automatisk) i omfang og prisgrunnlag for et postgrunnlag ? R Montasje- og innredningsarbeider RB Påhengsveggsystemer RB2 Påhengsveggsystemer Standard Norge - NS 3420

16 NS 3420 – 1: Fellesbestemmelser
a) Omfang og prisgrunnlag a1) Prisgrunnlag skal være i henhold til NS , punkt 4, a). a2) Prisen inkluderer nødvendig koordinering i forbindelse med ITB i henhold til NS b) Materialer b1) Materialene skal tilfredsstille relevante krav i NS , punkt 4, b). c) Utførelse c1) Utførelsen skal tilfredsstille relevante krav i NS , punkt 4, c). c2) Utførelsen skal tilfredsstille relevante krav i NEK 400. d) Toleranser d1) Toleransene skal tilfredsstille relevante krav i NS , punkt 4, d). e) Prøving, kontroll e1) Prøving og kontroll skal tilfredsstille relevante krav i NS , punkt 4, e). e2) Prøving og kontroll av systemer skal utføres i overensstemmelse med krav til verifikasjon av ny installasjon i NEK 400. e3) Der det benyttes elektronisk registrerende utstyr for måling og/eller verifisering av funksjon, skal datafil med måleresultater leveres på avtalt medium. x) Mengderegler x1) Relevante regler i NS , punkt 4, x) skal følges. Fra hver fagdel henvises videre til NS Krav og bestemmelser som i vesentlig grad gjelder alle eller et stort antall av fagdelene, er samlet i NS Standard Norge - NS 3420

17 NS 3420 - standardisert system
standardisert kodesystem av postgrunnlag som danner grunnlag for detaljbeskrevne prisforespørsler Standard Norge - NS 3420

18 NS 3420 - effektivisering og forenkling av beskrivelsesarbeid
Digitale flyt av data mellom beskrivelse, kalkulasjon og digitalt tilbud fungerer ved hjelp av NS 3459 Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg BIM til beskrivelse Standard Norge - NS 3420


Laste ned ppt "Specification texts for building, construction and installations"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google