Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Specification texts for building, construction and installations.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Specification texts for building, construction and installations."— Utskrift av presentasjonen:

1 NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Specification texts for building, construction and installations

2 2 BESKRIVELSESTEKSTER FOR BYGG, ANLEGG OG INSTALLASJONER. NS 3420 Standard Norge - NS 3420 NS 3420 systemet eies og utvikles via Standard Norge Faglig innhold gjøres av fagfolk fra bransjen via komitearbeid Selges via nettbutikk www.standard.no www.standard.no NS 3420 database versjonen selges via programvare leverandør

3 3 BESKRIVELSESTEKSTER FOR BYGG, ANLEGG OG INSTALLASJONER. NS 3420 Standard Norge - NS 3420 Viktig og veletablert standard innenfor den norske bygg- og anleggsnæringen NS 3420 er et norsk standardisert kodesystem med bestemmelser for å beskrive bygging og riving av bygg og anlegg Standarden inneholder krav til materialer og utførelse

4 4 BESKRIVELSESTEKSTER FOR BYGG, ANLEGG OG INSTALLASJONER. NS 3420 Standard Norge - NS 3420 Brukes gjennom fasene: − Utarbeidelse av beskrivelse for prisforespørsel − Kalkulasjon av prisforespørsler − Utførelses- og avviklingsfasen av byggeprosjekter − Drifts- og vedlikeholdsfasen NS 3420 standardens hovedmål er å danne grunnlag for utarbeidelsen av poster i en detaljbeskrevet prisforespørsel ved hjelp av et kodesystem.

5 5 Henviser til NS 3420 Standardens krav kan brukes til å bedømme kvaliteten på byggearbeider selv om det ikke er beskrevet ved hjelp av NS 3420 − NS3420 gjenspeiler ”normale” krav til utførelse av slike arbeider i Norge. Standard Norge - NS 3420 Toleransekrav på utførelse av byggearbeider

6 6 i ulike faser og detaljeringsnivå NS 3420 er et system for å beskrive på ulike detaljeringsnivåer, bestemmelser og krav til materiale i produkter eller ytelser På det laveste og det mest detaljerte nivået ligger forslag på postgrunnlag Sektorstyremøte - oktober 2012 NS 3420

7 7 HIERARKISK OPPBYGGET KODESYSTEM NS 3420 Standard Norge - NS 3420 Systemet er ordnet hierarkisk, slik at bestemmelser på høyere nivåer også gjelder for lavere nivåer Kodene viser til hvilke krav som gjøres gjeldende. NS 3420-1Fellesbestemmelser RMontasje- og innredningsarbeider RBPåhengsveggsystemer RB2Påhengsvegg RB2.11------xx--x PÅHENGSVEGG MED FASTE FYLLINGSELEMENTER

8 8 POSTGRUNNLAG NS 3420 Standard Norge - NS 3420

9 9 BESTEMMELSER PÅ FLERE NIVÅ NS 3420 Standard Norge - NS 3420 Standarden er ordnet hierarkisk med bestemmelser på flere nivåer, som eksemplet her viser RB2Påhengsvegg

10 10 BESTEMMELSER PÅ FLERE NIVÅ NS 3420 Standard Norge - NS 3420 Standarden er ordnet hierarkisk med bestemmelser på flere nivåer, som eksemplet her viser RBPåhengsveggsystemer

11 11 BESTEMMELSER PÅ FLERE NIVÅ NS 3420 Standard Norge - NS 3420 Eksempel, som viser bestemmelser på flere nivåer i en fagdel for postgrunnlaget Fra hver fagdel henvises videre til NS 3420-1: Fellesbestemmelser RMontasje- og innredningsarbeider NS 3420-1Fellesbestemmelser RMontasje- og innredningsarbeider RBPåhengsveggsystemer RB2Påhengsvegg RB2.11------xx--xPÅHENGSVEGG MED FASTE FYLLINGSELEMENTER

12 12 FAGOMRÅDER UTFRA HVEM SOM SKAL UTFØRE YTELSEN NS 3420 faginndelt Standard Norge - NS 3420

13 13 REFERANSE STANDARDER NS 3420 Standard Norge - NS 3420 Krav til materiale og utførelse ofte gitt gjennom henvisning til andre aktuelle referansestandarder − spesielt material-, prøvings- og utførelses standarder Behov styrt revisjon av NS 3420

14 14 STANDARDISERTE BESTEMMELSER NS 3420 = a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving, kontroll x) Mengderegler Standard Norge - NS 3420 Bakenforliggende krav gruppert innen a) b) c) d) e) og x) gjelder for alle postgrunnlag i NS 3420

15 15 HVA INNGÅR (AUTOMATISK) I OMFANG OG PRISGRUNNLAG FOR ET POSTGRUNNLAG ? NS 3420 Standard Norge - NS 3420 RMontasje- og innredningsarbeider RBPåhengsveggsystemer RB2Påhengsveggsystemer

16 16 NS 3420 – 1: Fellesbestemmelser Standard Norge - NS 3420 Fra hver fagdel henvises videre til NS 3420-1 Krav og bestemmelser som i vesentlig grad gjelder alle eller et stort antall av fagdelene, er samlet i NS 3420-1 a)Omfang og prisgrunnlag a1) Prisgrunnlag skal være i henhold til NS 3420-1, punkt 4, a). a2) Prisen inkluderer nødvendig koordinering i forbindelse med ITB i henhold til NS 3935. b)Materialer b1) Materialene skal tilfredsstille relevante krav i NS 3420-1, punkt 4, b). c)Utførelse c1) Utførelsen skal tilfredsstille relevante krav i NS 3420-1, punkt 4, c). c2) Utførelsen skal tilfredsstille relevante krav i NEK 400. d)Toleranser d1) Toleransene skal tilfredsstille relevante krav i NS 3420-1, punkt 4, d). e)Prøving, kontroll e1) Prøving og kontroll skal tilfredsstille relevante krav i NS 3420-1, punkt 4, e). e2) Prøving og kontroll av systemer skal utføres i overensstemmelse med krav til verifikasjon av ny installasjon i NEK 400. e3) Der det benyttes elektronisk registrerende utstyr for måling og/eller verifisering av funksjon, skal datafil med måleresultater leveres på avtalt medium. x)Mengderegler x1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, x) skal følges.

17 17 STANDARDISERT KODESYSTEM AV POSTGRUNNLAG SOM DANNER GRUNNLAG FOR DETALJBESKREVNE PRISFORESPØRSLER NS 3420 - standardisert system Standard Norge - NS 3420

18 18 NS 3420 - effektivisering og forenkling av beskrivelsesarbeid Digitale flyt av data mellom beskrivelse, kalkulasjon og digitalt tilbud fungerer ved hjelp av NS 3459 Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg BIM til beskrivelse Standard Norge - NS 3420


Laste ned ppt "NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Specification texts for building, construction and installations."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google