Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11:00 – 12:00Gjennomgang av hjemmeleksene, med gode eksempler fra erfaringer og forbedringspunkter v/Geir Halstensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11:00 – 12:00Gjennomgang av hjemmeleksene, med gode eksempler fra erfaringer og forbedringspunkter v/Geir Halstensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 11:00 – 12:00Gjennomgang av hjemmeleksene, med gode eksempler fra erfaringer og forbedringspunkter v/Geir Halstensen

2 Hjemmeleksene var; Lage strateginotat og dialog med folkevalgte/ledere +noen linjer om erfaringene fra denne dialogen/hva dere eventuelt må arbeide videre med Avklar/foreslå hvilke tjenester som bør gjennomføre ulike brukerundersøkelser når. Tegn opp/design et måleskjema som kommunen vil bruke inn i økonomiplanen 2015/2016-018/19 med overskrifter, kolonner for opplysninger m.v. Fristen var 23.10 Kommuner som ville ta med noen tjenester i høstens økonomiplan kunne sende inn mål pr. tjeneste Status hjemmelekser?

3 KommuneStrategi- notat Dialog folke- valgte ledere? Mål- skjema? Brukerunder- søkelser når? Tjenester med mål 015 ? Nøtterøy Nei?JaNeiSendt inn noen, Bø JaLedere, gikk greit Ja Alle?, fått skole Snillfjord Ja, ok, inkl fremdrift JaJa, bør endres NeiHelse og omsorg?, overordnet? Verran Ja, ok?Tja?Ja, flere?Helse først, deretter alle Ikke fått fra; Leirfjord Sula Sørreisa

4 Snillfjord Fikk dere inspirasjon av eksempler på notater fra andre kommuner

5

6 Verran Målsetting Målsettingen med å innføre målstyring er: Øke bevisstheten i forhold til hvilke resultater som skal oppnås Skape et grunnlag for vurdering og utvikling av tjenestene Skape forutsigbarhet for brukere/ innbyggere Skape et godt grunnlag for beslutninger – både politiske og administrative Øke tilfredsheten blant ansatte (større forutsigbarhet) Mer effektiv bruk av ressursene Øke kvaliteten på kommunale tjenester For å nå disse målene må det fastsettes styringsparametere/ styringsindikatorer som er konkrete og som sier noe om kvaliteten på tjenesten. Det må være mulig å påvirke resultatet og det må være klart om en endring i resultatet er bra eller dårlig. Metoden som brukes til å hente ut resultatet må være sikker og inneholde få kilder til feil. Verran kommune må bakgrunn av dette etablere systemer som ivaretar løpende oppfølging av mål, jf. måleskjema. Målsettingen er at både folkevalgte, administrasjon og kommunens ledere skal ha et eierforhold til styringsparameterne. Målstyring skal være en naturlig del av ledernes oppfølging og skal inngå i kommunens styringsdokumenter (budsjett- og økonomiplan, lederavtaler mv). Har dere hatt dialog med folkevalgte og ledere?

7 Tjenesteområde2015201620172018 Skole x Barnehage x SFO Kulturskole Sykeheimen Kjøkken x Åpen omsorg x Samhandlingskontoret x Legetjenesten Helsestasjon Fysio- Ergo Barnevern (?) PPT (?) NAV Verran Flyktningtjenesten Fellestjenester Enhet for Samfunnsutvikling Byggesak Vaktmestertjenesten Uteavdeling Vann og avløp Alle tjenester vurdert, huller?

8 Var ikke hjemmelekse denne gangen

9 Bø Flott at dere bare hadde positive innspill i dialogen dere har hatt. I materiale som jeg har fått oversendt er; Strateginotat, ok, det meste er med og det er ikke behov for tilbakemelding fra meg Fremdriftsplan det neste året, ingen merknader Fremdriftsplan gjennomføre brukerundersøkelser. Her er det langt flere undersøkelser som kunne vært vurdert Tegnet måleskjema, enkelt og greit Måleskjema oppvekst, se vedlagte fil hvor jeg har tatt med noen velmenende merknader

10 Bø sin fremdriftsplan

11 Fremdriftsplan gjennomføre brukerundersøkelser. Her er det langt flere undersøkelser som kunne vært vurdert Bø sin fremdriftsplan

12 Mål skole og barnehage Bruke tilbakemeldingene til noe?

13 Nøtterøy Mål for høstens økplan?

14 Fått vurdert tilbakemeldingene?

15 Et ok startgrunnlag. Her bør tjenesteledere supplere, det finnes en rekke andre hensiktsmessige indikatorer. Tema på samlingen til uken Fra Hilde; Uansett: I H&S arbeidet vi med dette for en tid tilbake. Prosessarbeidet involverte dessverre i begrenset grad mennesker utover ledergruppen. Forslagene ble gjennomgått av oss som er med i nettverket for et par uker siden. Vi avventer tilbakemelding fra deg før vi omformulerer og setter inn verdier. Første samlede gjennomgang av budsjettforslaget gjøres i rådmannens ledergruppe på mandag.

16 Fått noen tjenester høstens økonomiplan – Snillfjord

17 Generelt om utforming av skjema; Sammenlignet med hva andre kommuner bruker er dette skjema mindre egnet/for mange opplysninger, vanskelig å se poenget med en gang osv. Se en rekke andre eksempler som ble vist på forrige samling. Videre mangler selve målet/ønsket resultat mange steder, og jeg anbefaler at dere går igjennom alle målområdene med sikte på finne frem til selve ambisjonsnivået. Dette er i mindre grad å styre på ønsket kvalitet og resultat. I lys av dette kan jeg ikke vurdere de enkelte tema som er tatt med. Har/skal endre noe?

18 Verran Kunne dere bruke tilbakemeldingen til noe?

19 Ikke bare bruke verktøy, men-----

20 Jeg er usikker på om det 2 siste kolonnene skal være med i endelig måleskjema/styringskort? --- Godt grunnlag. Vurder mine innspill. Hjemmelekse til neste samling; Mål flere tjenester etter dialog med tjenesteledere Inkl ambisjonsnivå Dere som har huller i hjemmeleksene; Kan sende inn etter hvert - får tilbakemelding Tar opp på neste samling


Laste ned ppt "11:00 – 12:00Gjennomgang av hjemmeleksene, med gode eksempler fra erfaringer og forbedringspunkter v/Geir Halstensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google