Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariff 2010 Dette er en tittelside. Resultater

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariff 2010 Dette er en tittelside. Resultater"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariff 2010 Dette er en tittelside. Resultater Personalsamling BTV 10. juni 2010 Hege Mygland, avdelingsdirektør KS Omstilling og konkurranse

2 Aftenposten lørdag 29. mai 2010

3 Konflikt i kommunesektoren
Første meklingsrunde: ”Meklingsmannen konstaterte at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt. Konflikt med ”alle”: ca , opptrapping 2.6 til over streikende Over 80 kommuner rammet; storbyene særlig rammet Andre meklingsrunde: 9. juni: Løsning med alle

4 Konflikten Kommunene/fylkeskommunene i streik inviteres til dialog/ ”debrief”/evaluering med KS den 23. juni Viktig med erfaringsutveksling – ta det ”mens inntrykkene er ferske” Organisasjonene gir KS og dere ros for profesjonell holdning og adferd!

5 Resultat – likelønnsprofil på alle elementer
Ramme om lag 3,4 % - dvs. tilvarende staten Lokale forhandlinger: Avsetning 1,1% (to virkningsdatoer: og ) Føring: Likelønn, kompetanse, ledere Tilleggene skal ”flyte oppå” minstelønn i perioden Generelle tillegg Særlige tillegg til høyskolegruppen og 4C 2,1 % (dog minst kr. 7100) til alle (i kap 4) Hevet minstelønn Med de generelle tilleggene + div ytterligere økninger

6 Resultat: generelle tillegg
MERK DATOER: OG (1) Pr Høyskolestillingene i 4B: kr. 2000,- Undervisningsstillingene i 4 C: 1,15 % av grunnlønn (2) Pr Alle stillinger i kap 4: 2,1 % av grunnlønn, dog minst kr ,-

7 Resultat: Minstelønn MERK DATO: 1.8.2010
Alle minstelønnssatser er regulert med generelt/generelle tillegg Noen ytterligere justeringer av minstelønn ”på 10/16 år” DIVERSE (pr ) Frikjøpt HTV: ,- Fysioterapeut i turnus: ,- Unge arbeidstakere: ,- (yngre enn 16 år) ,- (16-18 år)

8 Resultat: Lokale forhandlinger
MERK DATOER: OG Avsetning 1,1 % som forhandles samlet, dog slik at: 0,85% gis med virkning 0,25% gis med virkning Viktig å drøfte dette lokalt! Føringer - likelønnsprofil Mer enn pro rata til kvinner – fordeles individuelt eller til grupper Kompetansetillegg Ledere i kap 4

9 Reslutater: lokale forhandlinger
En pott – to virkningstidspunkt. = forberedes både teknisk og forhandlings-prioriteringsmessig? Teknisk: Hele potten beregnes på grunnlag av lønn i 2009, dvs ”som vanlig” Hvis 0,25 % pr ble beregnet ifht lønn i 1010, ville summen bli litt høyere ”arbeidsgiver har anledning til å skyte inn midler ut over dette”

10 Resultater: lokale forhandlinger
En pott – to virkningtidspunkt Forberedelser ifht føringene Likelønn Kompetanse Oppfølging etter 2008 ”lokale tillegg fra skal samordnes nye tillegg Primært bruke januarpotten De som har gitt kompetansetillegg, bruker potten fritt.

11 Andre resultater - fellesbestemmelser
Tredelt skift- og turnusarbeid Deltid Lønnsansiennitet Ellers mest redaksjonelt

12 Andre resultater: Pensjon
HTA kap 2 + vedleggene om TPO og AFP er endret ifht pensjonsløsningen i 2009 Forbehold om Stortingets behandling Forbehold om Grunnlovsvern Henstilling om varsomhet ifht å vurdere leverandørskifte i perioden Grunnet usikkerhet om ytelser og avventer bransjenorm (grunnlag for premieberegning)

13 Andre resultater: Kap 3, 4, 5 Svært få endringer
Kap 3 - Lokal lønnspolitikk – presiserende ordlyd om likelønn Kap 3.5 HTV: ”variable tillegg” Kap 4 – vedlegg 1 om stillingskoder skal vil vise st.kode<>minstelønn (kvalitetssikres i redaksjonsutvalg)


Laste ned ppt "Tariff 2010 Dette er en tittelside. Resultater"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google