Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariff 2010 Resultater Personalsamling BTV 10. juni 2010 Hege Mygland, avdelingsdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariff 2010 Resultater Personalsamling BTV 10. juni 2010 Hege Mygland, avdelingsdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariff 2010 Resultater Personalsamling BTV 10. juni 2010 Hege Mygland, avdelingsdirektør

2 Aftenposten lørdag 29. mai 2010

3 Konflikt i kommunesektoren Første meklingsrunde: –”Meklingsmannen konstaterte at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt. Konflikt med ”alle”: 28.5 - ca 17 000, opptrapping 2.6 til over 40 000 streikende Over 80 kommuner rammet; storbyene særlig rammet Andre meklingsrunde: –9. juni: Løsning med alle

4 Konflikten Kommunene/fylkeskommunene i streik inviteres til dialog/ ”debrief”/evaluering med KS den 23. juni Viktig med erfaringsutveksling – ta det ”mens inntrykkene er ferske” Organisasjonene gir KS og dere ros for profesjonell holdning og adferd!

5 Resultat – likelønnsprofil på alle elementer Ramme om lag 3,4 % - dvs. tilvarende staten –Lokale forhandlinger: Avsetning 1,1% (to virkningsdatoer: 1.8.10 og 1.1.11) Føring: Likelønn, kompetanse, ledere Tilleggene skal ”flyte oppå” minstelønn i perioden –Generelle tillegg Særlige tillegg til høyskolegruppen og 4C 2,1 % (dog minst kr. 7100) til alle (i kap 4) –Hevet minstelønn Med de generelle tilleggene + div ytterligere økninger

6 Resultat: generelle tillegg MERK DATOER: 10.6.2010 OG 1.7.2010 (1) Pr. 10.6.2010 –Høyskolestillingene i 4B: kr. 2000,- –Undervisningsstillingene i 4 C: 1,15 % av grunnlønn (2) Pr. 1.7.2010 –Alle stillinger i kap 4: 2,1 % av grunnlønn, dog minst kr. 7.100,-

7 Resultat: Minstelønn MERK DATO: 1.8.2010 Alle minstelønnssatser er regulert med generelt/generelle tillegg Noen ytterligere justeringer av minstelønn ”på 10/16 år” DIVERSE (pr. 1.8.2010) –Frikjøpt HTV: 340.000,- –Fysioterapeut i turnus: 289.000,- –Unge arbeidstakere: 191.800,- (yngre enn 16 år) 215.700,- (16-18 år)

8 Resultat: Lokale forhandlinger MERK DATOER: 1.8.2010 OG 1.1.2011 Avsetning 1,1 % som forhandles samlet, dog slik at: –0,85% gis med virkning 1.8.2010 –0,25% gis med virkning 1.1.2011 Viktig å drøfte dette lokalt! Føringer - likelønnsprofil –Mer enn pro rata til kvinner – fordeles individuelt eller til grupper –Kompetansetillegg –Ledere i kap 4

9 Reslutater: lokale forhandlinger En pott – to virkningstidspunkt. = forberedes både teknisk og forhandlings- prioriteringsmessig? Teknisk: –Hele potten beregnes på grunnlag av lønn i 2009, dvs ”som vanlig” –Hvis 0,25 % pr. 1.1. ble beregnet ifht lønn i 1010, ville summen bli litt høyere ”arbeidsgiver har anledning til å skyte inn midler ut over dette”

10 Resultater: lokale forhandlinger En pott – to virkningtidspunkt Forberedelser ifht føringene Likelønn Kompetanse –Oppfølging etter 2008 –”lokale tillegg fra 2008-10 skal samordnes nye tillegg –Primært bruke januarpotten –De som har gitt kompetansetillegg, bruker potten fritt.

11 Andre resultater - fellesbestemmelser Tredelt skift- og turnusarbeid Deltid Lønnsansiennitet Ellers mest redaksjonelt

12 Andre resultater: Pensjon HTA kap 2 + vedleggene om TPO og AFP er endret ifht pensjonsløsningen i 2009 –Forbehold om Stortingets behandling –Forbehold om Grunnlovsvern –Henstilling om varsomhet ifht å vurdere leverandørskifte i perioden Grunnet usikkerhet om ytelser og avventer bransjenorm (grunnlag for premieberegning)

13 Andre resultater: Kap 3, 4, 5 Svært få endringer Kap 3 - Lokal lønnspolitikk – presiserende ordlyd om likelønn Kap 3.5 HTV: ”variable tillegg” Kap 4 – vedlegg 1 om stillingskoder skal vil vise st.kode<>minstelønn (kvalitetssikres i redaksjonsutvalg)


Laste ned ppt "Tariff 2010 Resultater Personalsamling BTV 10. juni 2010 Hege Mygland, avdelingsdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google