Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012
Sentralt tariffoppgjør KS, 2012

2 Resultat, kap. 4b Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr , dog minst kr Virkningsdato for det generelle tillegget er 6. juni 2012.

3 Stillingsgrupper Minstelønn – pr. 6. juni 2012 0 år 4 år 8 år 10 år Stillinger med krav om høgskoleutdanning Ytterligere spesialutdanning Master

4 Videreføring av lokale lønnstillegg etter kap 4, pkt. 4. A
Videreføring av lokale lønnstillegg etter kap 4, pkt. 4.A.1 fra tariffperioden ifht ny sentral minstelønn pr. 6. juni 2012 Tillegg som ble avtalt ved lokale lønnsforhandlinger etter kap 4, pkt 4.A.1 pr og/eller skal i sin helhet komme i tillegg til ny sentral minstelønn pr. 6. juni 2012 for berørte arbeidstakere. Det samme gjelder lokale kompetansetillegg gitt f.o.m Unntak fra ordningen er i de tilfeller arbeidstakeren i forrige tariffperiode fikk ny stillingskode/stillingsgruppe og dette medførte innplassering på et høyere minstelønnsnivå.

5 Iverksetting per 6. juni 2012 Iverksetting pr. 6. juni 2012
Det generelle tillegget på 2,7 %, dog minst kr. 12 000 gis først. Det prosentvise lønnstillegget beregnes av grunnlønnen. Justér eventuelt ny lønn opp til sentral minstelønn.

6 Iverksetting per 6. juni 2012 For videreføring av lokale lønnstillegg gjelder: Dersom arbeidstaker fikk lokalt lønnstillegg iht kap. 4.A.1 pr / og/eller lokale kompetansetillegg f.o.m skal vedkommende pr. 6. juni 2012 minst ha en grunnlønn lik summen av sentral minstelønn + lokalt tillegg iht pkt. 1 og / eller 2 over. Bergen: Stigetillegg, Pedledertillegg,

7 Eksempel 1 Førskolelærer 10 år, med lokalt tillegg 2010 Grunnlønn per 30/4-12: Generelt tillegg på 2,7%/12000: Ny grunnlønn fra minstelønnstabell: Lokalt tillegg 2010: Ny grunnlønn: Kronetillegget blir:

8 Eksempel 2 Førskolelærer, 10 år, med lokalt tillegg 2011 Grunnlønn per 30/4-12: Generelt tillegg på 2,7%/12000: Ny grunnlønn fra minstelønnstabell: Mellomregning ny grunnlønn: Lokalt tillegg 2010: Lokalt tillegg 2011: Ny grunnlønn: Kronetillegget blir:

9 Eksempel 3 Ped. leder, 10 år, med lokalt tillegg 2010 Grunnlønn per 30/4-12: Generelt tillegg på 2,7%/12000: Ny grunnlønn fra minstelønnstabell: Mellomregning ny grunnlønn: Lokalt tillegg 2010: Ny grunnlønn: Kronetillegget blir:

10 Eksempel 4 Ped. leder, 10 år, med lokalt tillegg 2011 Grunnlønn per 30/4-12: Generelt tillegg på 2,7%/12000: Ny grunnlønn fra minstelønnstabell: Mellomregning ny grunnlønn: Lokalt tillegg 2011: Lokalt tillegg 2010: Ny grunnlønn: Kronetillegget blir:

11 Eksempel 5 Ped. Leder/spes., 10 år, uten lokale tillegg 2008/2010/2011 Grunnlønn per 30/4-12: Generelt tillegg på 2,7%/12000: Ny grunnlønn fra minstelønnstabell: Ny grunnlønn: Kronetillegget blir:

12 Eksempel 6 Pedagogisk konsulent Grunnlønn per 30/4-12: Generelt tillegg på 2,7%/12000: Ny grunnlønn: Kronetillegget blir:

13 Lønnsendringen i Bergen kommune
Effektuering på den enkelte? Løfte stigene med 2,7% / ? Administrative vedtak tom : Førskolelærerstigen? Pedlederstigene? Stedfortreder?

14 Lønnsendringen i Bergen kommune
Sannsynligheten er stor for effektuering først i september.

15 Ny forhandlingsbest., 4A4 - kompetanse
4.A.4 Kompetanse (Ny) Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/ videreutdanning. Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger vedtas arbeidsgivers siste tilbud.

16 Lokale forhandlinger Det er satt av 1,2% av lønnsmassen i kommunen til lokale forhandlinger per 1. august Disse vil bli gjennomført i september/oktober/november. Målsetting om effektuering i desember. Sentralt tema på «Nettverkskurs» i september.

17 Lokale forhandlinger Utfordringer: Videreutvikling av lokale stiger?
Videreutvikling av lokale kompetansetillegg? Nye stiger? Pedagogisk konsulent? Pedagogisk leder som «funksjonstillegg»? Andre roller og funksjoner? «Spesielle» roller i «spesielle» barnehager?


Laste ned ppt "Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google