Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012

2 Resultat, kap. 4b Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2012, dog minst kr 12 000. Virkningsdato for det generelle tillegget er 6. juni 2012. s2

3 Stillingsgrupper Minstelønn – pr. 6. juni 2012 0 år4 år8 år10 år Stillinger med krav om høgskoleutdanning 350 900357 900369 900402 000 Ytterligere spesialutdanning 369 500376 000382 200430 000 Master 400 000410 000447 000472 200 s3

4 Videreføring av lokale lønnstillegg etter kap 4, pkt. 4.A.1 fra tariffperioden 2010-2012 ifht ny sentral minstelønn pr. 6. juni 2012 Tillegg som ble avtalt ved lokale lønnsforhandlinger etter kap 4, pkt 4.A.1 pr. 1.8.2010 og/eller 1.1.2011. skal i sin helhet komme i tillegg til ny sentral minstelønn pr. 6. juni 2012 for berørte arbeidstakere. Det samme gjelder lokale kompetansetillegg gitt f.o.m 1.5.2008. Unntak fra ordningen er i de tilfeller arbeidstakeren i forrige tariffperiode fikk ny stillingskode/stillingsgruppe og dette medførte innplassering på et høyere minstelønnsnivå. s4

5 Iverksetting per 6. juni 2012 Iverksetting pr. 6. juni 2012 Det generelle tillegget på 2,7 %, dog minst kr. 12 000 gis først. Det prosentvise lønnstillegget beregnes av grunnlønnen. Justér eventuelt ny lønn opp til sentral minstelønn. s5

6 Iverksetting per 6. juni 2012 For videreføring av lokale lønnstillegg gjelder: Dersom arbeidstaker fikk lokalt lønnstillegg iht kap. 4.A.1 pr. 1.8.2010/1.1.2011 og/eller lokale kompetansetillegg f.o.m 1.5.2008 skal vedkommende pr. 6. juni 2012 minst ha en grunnlønn lik summen av sentral minstelønn + lokalt tillegg iht pkt. 1 og / eller 2 over. Bergen: Stigetillegg, Pedledertillegg, s6

7 Eksempel 1 Førskolelærer 10 år, med lokalt tillegg 2010 Grunnlønn per 30/4-12:387.000 Generelt tillegg på 2,7%/12000: 12.000 Ny grunnlønn fra minstelønnstabell:402.000 Lokalt tillegg 2010: 4.200 Ny grunnlønn:406.200 Kronetillegget blir: 19.200 s7

8 Eksempel 2 Førskolelærer, 10 år, med lokalt tillegg 2011 Grunnlønn per 30/4-12:392.000 Generelt tillegg på 2,7%/12000: 12.000 Ny grunnlønn fra minstelønnstabell:402.000 Mellomregning ny grunnlønn:404.000 Lokalt tillegg 2010: 4.200 Lokalt tillegg 2011: 5.000 Ny grunnlønn:411.200 Kronetillegget blir: 19.200 s8

9 Eksempel 3 Ped. leder, 10 år, med lokalt tillegg 2010 Grunnlønn per 30/4-12:407.000 Generelt tillegg på 2,7%/12000: 12.000 Ny grunnlønn fra minstelønnstabell:402.000 Mellomregning ny grunnlønn:419.000 Lokalt tillegg 2010: 5.250 Ny grunnlønn:419.000 Kronetillegget blir: 12.000 s9

10 Eksempel 4 Ped. leder, 10 år, med lokalt tillegg 2011 Grunnlønn per 30/4-12:419.100 Generelt tillegg på 2,7%/12000: 12.000 Ny grunnlønn fra minstelønnstabell:402.000 Mellomregning ny grunnlønn:431.100 Lokalt tillegg 2011: 12.000 Lokalt tillegg 2010: 5.050 Ny grunnlønn:431.100 Kronetillegget blir: 12.000 s10

11 Eksempel 5 Ped. Leder/spes., 10 år, uten lokale tillegg 2008/2010/2011 Grunnlønn per 30/4-12:427.300 Generelt tillegg på 2,7%/12000: 12.000 Ny grunnlønn fra minstelønnstabell:430.000 Ny grunnlønn:439.300 Kronetillegget blir: 12.000 s11

12 Eksempel 6 Pedagogisk konsulent Grunnlønn per 30/4-12:422.800 Generelt tillegg på 2,7%/12000: 12.000 Ny grunnlønn:434.800 Kronetillegget blir: 12.000 s12

13 Lønnsendringen i Bergen kommune Effektuering på den enkelte? Løfte stigene med 2,7% / 12.000? Administrative vedtak tom 30.04.12: Førskolelærerstigen? Pedlederstigene? Stedfortreder? s13

14 Lønnsendringen i Bergen kommune Sannsynligheten er stor for effektuering først i september. s14

15 Ny forhandlingsbest., 4A4 - kompetanse 4.A.4 Kompetanse(Ny) Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/ videreutdanning. Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger vedtas arbeidsgivers siste tilbud. s15

16 Lokale forhandlinger Det er satt av 1,2% av lønnsmassen i kommunen til lokale forhandlinger per 1. august 2012. Disse vil bli gjennomført i september/oktober/november. Målsetting om effektuering i desember. Sentralt tema på «Nettverkskurs» i september. s16

17 Lokale forhandlinger Utfordringer: Videreutvikling av lokale stiger? Videreutvikling av lokale kompetansetillegg? Nye stiger? Pedagogisk konsulent? Pedagogisk leder som «funksjonstillegg»? Andre roller og funksjoner? «Spesielle» roller i «spesielle» barnehager? s17


Laste ned ppt "Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google