Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012

2 Resultat, kap. 4C Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr , dog minst kr Virkningsdato for det generelle tillegget er 6. juni s2

3 Stillingsgrupper Minstelønn – pr. 6. juni år4 år8 år10 år16 år Lærer Adjunkt Adjunkt (med tilleggsutdanning) Lektor Lektor (med tilleggsutdanning ) s3

4 Videreføring av lokale lønnstillegg etter kap 4, pkt. 4.A.1 fra tariffperioden ifht ny sentral minstelønn pr. 6. juni 2012 Tillegg som ble avtalt ved lokale lønnsforhandlinger etter kap 4, pkt 4.A.1 pr og/eller skal i sin helhet komme i tillegg til ny sentral minstelønn pr. 6. juni 2012 for berørte arbeidstakere. Det samme gjelder lokale kompetansetillegg gitt f.o.m Unntak fra ordningen er i de tilfeller arbeidstakeren i forrige tariffperiode fikk ny stillingskode/stillingsgruppe og dette medførte innplassering på et høyere minstelønnsnivå. s4

5 Iverksetting per 6. juni 2012 Iverksetting pr. 6. juni 2012 Det generelle tillegget på 2,7 %, dog minst kr gis først. Det prosentvise lønnstillegget beregnes av grunnlønnen. Justér eventuelt ny lønn opp til sentral minstelønn. s5

6 Iverksetting per 6. juni 2012 For videreføring av lokale lønnstillegg gjelder: Dersom arbeidstaker fikk lokalt lønnstillegg iht kap. 4.A.1 pr / og/eller lokale kompetansetillegg f.o.m skal vedkommende pr. 6. juni 2012 minst ha en grunnlønn lik summen av sentral minstelønn + lokalt tillegg iht pkt. 1 og / eller 2 over. Bergen, 2010: Morsmålslærere, Kontaktlærertillegg, Stigetillegg s6

7 Kontaktlærertillegget Kontaktlærertillegget lever sitt eget liv: Sentralt funksjonstillegg, SFS 2213: Lokalt funksjonstillegg, Bergen kommune s7

8 Eksempel 1 Adjunkt med tillegg, 16 år, uten lokale tillegg 2008/2010/2011 Grunnlønn per 30/4-12: Generelt tillegg på 2,7%/12000: Ny grunnlønn fra minstelønnstabell: Kronetillegget blir: s8

9 Eksempel 2 Adjunkt med tillegg, 16 år, med lokalt tillegg 2011 Grunnlønn per 30/4-12: Generelt tillegg på 2,7%/12000: Ny grunnlønn fra minstelønnstabell: Mellomregning ny grunnlønn: Lokalt tillegg 2011: Ny grunnlønn: Kronetillegget blir: s9

10 Eksempel 3 Adjunkt med tillegg, 16 år, med lokalt tillegg 2008 Grunnlønn per 30/4-12: Generelt tillegg på 2,7%/12000: Ny grunnlønn fra minstelønnstabell: Mellomregning ny grunnlønn: Lokalt tillegg 2008: Ny grunnlønn: Kronetillegget blir: s10

11 Eksempel 4 Lærer, 16 år, uten lokale tillegg 2008/2010/2011 Grunnlønn per 30/4-12: Generelt tillegg på 2,7%/12000: Ny grunnlønn fra minstelønnstabell: Kronetillegget blir: s11

12 Eksempel 5 Adjunkt, 10 år, med lokalt tillegg 2011 Grunnlønn per 30/4-12: Generelt tillegg på 2,7%/12000: Ny grunnlønn fra minstelønnstabell: Mellomregning ny grunnlønn: Lokalt tillegg 2011: Ny grunnlønn: Kronetillegget blir: s12

13 Eksempel 6 Avdelingsleder SFO Grunnlønn per 30/4-12: Generelt tillegg på 2,7%/12000: Ny grunnlønn: Kronetillegget blir: s13

14 Eksempel 7 Avdelingsleder grunnskole Grunnlønn per 30/4-12: Generelt tillegg på 2,7%/12000: Ny grunnlønn: Kronetillegget blir: s14

15 Lønnsendringen i Bergen kommune Sannsynligheten er stor for effektuering først i september. s15

16 Ny forhandlingsbest., 4A4 - kompetanse 4.A.4 Kompetanse(Ny) Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/ videreutdanning. Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger vedtas arbeidsgivers siste tilbud. s16

17 Lokale forhandlinger Det er satt av 1,2% av lønnsmassen i kommunen til lokale forhandlinger per 1. august Disse vil bli gjennomført i september/oktober/november. Målsetting om effektuering i desember. Sentralt tema på «Bergenskurset» i september. s17

18 Lokale forhandlinger Utfordringer: Videreutvikling av lokalt kontaktlærertillegg? Videreutvikling av lokale kompetansetillegg? Lokale stiger? Avdelingsledere SFO? Avdelingsledere grunnskole? Funksjoner? «Spesielle» roller på «spesielle» skoler? s18


Laste ned ppt "Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google