Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012

2 Resultat, kap. 4C Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2012, dog minst kr 12 000. Virkningsdato for det generelle tillegget er 6. juni 2012. s2

3 Stillingsgrupper Minstelønn – pr. 6. juni 2012 0 år4 år8 år10 år16 år Lærer 355 100364 000374 700391 000435 200 Adjunkt 395 900405 800417 700424 500463 200 Adjunkt (med tilleggsutdanning) 413 900424 300436 700451 400493 800 Lektor 433 500442 100449 400478 600531 000 Lektor (med tilleggsutdanning ) 448 400459 700473 100494 500555 100 s3

4 Videreføring av lokale lønnstillegg etter kap 4, pkt. 4.A.1 fra tariffperioden 2010-2012 ifht ny sentral minstelønn pr. 6. juni 2012 Tillegg som ble avtalt ved lokale lønnsforhandlinger etter kap 4, pkt 4.A.1 pr. 1.8.2010 og/eller 1.1.2011. skal i sin helhet komme i tillegg til ny sentral minstelønn pr. 6. juni 2012 for berørte arbeidstakere. Det samme gjelder lokale kompetansetillegg gitt f.o.m 1.5.2008. Unntak fra ordningen er i de tilfeller arbeidstakeren i forrige tariffperiode fikk ny stillingskode/stillingsgruppe og dette medførte innplassering på et høyere minstelønnsnivå. s4

5 Iverksetting per 6. juni 2012 Iverksetting pr. 6. juni 2012 Det generelle tillegget på 2,7 %, dog minst kr. 12 000 gis først. Det prosentvise lønnstillegget beregnes av grunnlønnen. Justér eventuelt ny lønn opp til sentral minstelønn. s5

6 Iverksetting per 6. juni 2012 For videreføring av lokale lønnstillegg gjelder: Dersom arbeidstaker fikk lokalt lønnstillegg iht kap. 4.A.1 pr. 1.8.2010/1.1.2011 og/eller lokale kompetansetillegg f.o.m 1.5.2008 skal vedkommende pr. 6. juni 2012 minst ha en grunnlønn lik summen av sentral minstelønn + lokalt tillegg iht pkt. 1 og / eller 2 over. Bergen, 2010: Morsmålslærere, Kontaktlærertillegg, Stigetillegg s6

7 Kontaktlærertillegget Kontaktlærertillegget lever sitt eget liv: Sentralt funksjonstillegg, SFS 2213:10.000 Lokalt funksjonstillegg, Bergen kommune 11.500 s7

8 Eksempel 1 Adjunkt med tillegg, 16 år, uten lokale tillegg 2008/2010/2011 Grunnlønn per 30/4-12:470.000 Generelt tillegg på 2,7%/12000: 12.690 Ny grunnlønn fra minstelønnstabell:493.800 Kronetillegget blir: 23.800 s8

9 Eksempel 2 Adjunkt med tillegg, 16 år, med lokalt tillegg 2011 Grunnlønn per 30/4-12:482.300 Generelt tillegg på 2,7%/12000: 13.022 Ny grunnlønn fra minstelønnstabell:493.800 Mellomregning ny grunnlønn:496.222 Lokalt tillegg 2011: 12.000 Ny grunnlønn:505.800 Kronetillegget blir: 23.500 s9

10 Eksempel 3 Adjunkt med tillegg, 16 år, med lokalt tillegg 2008 Grunnlønn per 30/4-12:490.300 Generelt tillegg på 2,7%/12000: 13.238 Ny grunnlønn fra minstelønnstabell:493.800 Mellomregning ny grunnlønn:503.538 Lokalt tillegg 2008: 20.000 Ny grunnlønn:513.800 Kronetillegget blir: 23.500 s10

11 Eksempel 4 Lærer, 16 år, uten lokale tillegg 2008/2010/2011 Grunnlønn per 30/4-12:421.200 Generelt tillegg på 2,7%/12000: 12.000 Ny grunnlønn fra minstelønnstabell:435.200 Kronetillegget blir: 14.000 s11

12 Eksempel 5 Adjunkt, 10 år, med lokalt tillegg 2011 Grunnlønn per 30/4-12:411.500 Generelt tillegg på 2,7%/12000: 12.000 Ny grunnlønn fra minstelønnstabell:424.500 Mellomregning ny grunnlønn:423.500 Lokalt tillegg 2011: 5.000 Ny grunnlønn:429.500 Kronetillegget blir: 18.000 s12

13 Eksempel 6 Avdelingsleder SFO Grunnlønn per 30/4-12:412.000 Generelt tillegg på 2,7%/12000: 12.000 Ny grunnlønn:424.000 Kronetillegget blir: 12.000 s13

14 Eksempel 7 Avdelingsleder grunnskole Grunnlønn per 30/4-12:493.500 Generelt tillegg på 2,7%/12000: 13.325 Ny grunnlønn:506.825 Kronetillegget blir: 13.325 s14

15 Lønnsendringen i Bergen kommune Sannsynligheten er stor for effektuering først i september. s15

16 Ny forhandlingsbest., 4A4 - kompetanse 4.A.4 Kompetanse(Ny) Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/ videreutdanning. Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger vedtas arbeidsgivers siste tilbud. s16

17 Lokale forhandlinger Det er satt av 1,2% av lønnsmassen i kommunen til lokale forhandlinger per 1. august 2012. Disse vil bli gjennomført i september/oktober/november. Målsetting om effektuering i desember. Sentralt tema på «Bergenskurset» i september. s17

18 Lokale forhandlinger Utfordringer: Videreutvikling av lokalt kontaktlærertillegg? Videreutvikling av lokale kompetansetillegg? Lokale stiger? Avdelingsledere SFO? Avdelingsledere grunnskole? Funksjoner? «Spesielle» roller på «spesielle» skoler? s18


Laste ned ppt "Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google