Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 – Utfordringer på oppvekstfeltet - Trude Nøst, kommunalsjef 1 Barnehager Lokal rammeplan for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 – Utfordringer på oppvekstfeltet - Trude Nøst, kommunalsjef 1 Barnehager Lokal rammeplan for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 – Utfordringer på oppvekstfeltet - Trude Nøst, kommunalsjef 1 Barnehager Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger 2006-2009. Kommunikasjon og språk. Kompetanseheving – bruker skjønnsmidler Minoritetsspråklige barn i barnehage – spleiselag av forskjellige midler Rammefinansiering fra 2009 – hva får vi? Full barnehagedekning? Barnehage må inn i planene for skole – dvs. lage oppvekstplaner ved kommende rulleringer av eksisterende planer

2 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 – Utfordringer på oppvekstfeltet - Trude Nøst, kommunalsjef 2 Kvalitetsplan 2006 - 2009 Pedagogisk fagstab –Ansatte er på plass - burde hatt en som jobbet med grunnskoletilbud for voksne. –Gjenstår å lage helhetlig kvalitetsutviklingssystem. Tilpasset opplæring –Læringsstrategier. Veileder ansatt. Kurs starter høsten ’07. Må finne midler til dette. Brukermedvirkning –Elevrådsskolering og skolering av foreldrekontakter –Frikjøp FGIL-leder? –Plan skole/hjem-samarbeid Kompetanseutvikling – egen plan

3 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 – Utfordringer på oppvekstfeltet - Trude Nøst, kommunalsjef 3 Kunnskapsløftet – kompetanseheving for pedagogisk personale Vedtas årlige planer 820.000 kr fra staten + 500.000 kr ute på enhetene, samt noe sentrale midler til lederutdanning i Levanger. Noe tilsvarende i Verdal (610+500). De statelige midlene sees i sammenheng og brukes ut fra felles plan. 2008 er siste år i Kunnskapsløftet. Forventer videreføring. 2007/08: Behov for å følge opp med kompetanseheving innenfor begynneropplæring norsk og matte, andre basisfag og tilpasset opplæring (felles plattform). Programfag til valg. Nytt fag. Koster penger.

4 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 – Utfordringer på oppvekstfeltet - Trude Nøst, kommunalsjef 4 Skolebruksplan 2006 Plana peker på Skogn, Mule og deretter Nesset og Ytterøy som de neste i investeringsrekken. En har begynt avsetning til investeringer på Skogn, Mule og Nesset. Haster med utbedring av arbeidsplassene for ansatte på flere skoler. Uteområde. Avsatt 6 mill i gjeldene økonomiplan. Det må lages planer på skolene. Areal må erverves. Behov for å øke vedlikeholdsbudsjettet vesentlig. Innføring av skolemåltid?

5 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 – Utfordringer på oppvekstfeltet - Trude Nøst, kommunalsjef 5 Digital kompetanse - plan ”Å kunne bruke digitale verktøy” er en basisferdighet i de nye læreplanene i tillegg til ”å kunne lese, skrive, regne- og å uttrykke seg muntlig”. Store utfordringer på mange områder: –PC-tetthet - lærere og elever –Nettverkstilgang og bygningsmessige utfordringer –Kompetanseheving - i første omgang lærere –Innfasing av læringsplattform og innkjøp av digitale læremidler

6 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 – Utfordringer på oppvekstfeltet - Trude Nøst, kommunalsjef 6 Barn- og familieenheten Er en ressurs for oppvekstsektoren. Jobber ut fra alle planer som hittil er nevnt samt planer innen pleie/omsorg. Barn i krise. Støttegruppe i krisetilfeller. Ny plan som skal være operativ i løpet av ’07. BaFa er i hovedsak lovpålagt virksomhet. Budsjettet er trangt, selv med de økte rammene. BaFa burde hatt økte ressurser til å jobbe forebyggende i samhandling med andre.

7 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 – Utfordringer på oppvekstfeltet - Trude Nøst, kommunalsjef 7 ”Tidlig innsats – og ingen sto igjen” Vri støttetiltak fra u-trinn til førskole og barnetrinn. Er det mulig? 10 års perspektiv. Utrede språktesting av alle 4-åringer. Gratis kjernetid for minoritetsspråklige barn i barnehagen. Leksehjelp, frukt og grønt, fysisk aktivitet. Dele rådgivningstjenesten. Økt satsing på tilpasset opplæring. Sikre at voksne i arbeid har basisferdigheter. Fortsatt satse på kompetanseheving.

8 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 – Utfordringer på oppvekstfeltet - Trude Nøst, kommunalsjef 8 Viktige områder er altså: Kompetanseheving Investeringer i bygningsmasse IKT


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 – Utfordringer på oppvekstfeltet - Trude Nøst, kommunalsjef 1 Barnehager Lokal rammeplan for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google