Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Møte med fau'ene 16.nov 06 - Fung Kommunalsjef Geir Mediås Oppvekst – Levanger kommune Begrepet ”tilpassa opplæring” Budsjett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Møte med fau'ene 16.nov 06 - Fung Kommunalsjef Geir Mediås Oppvekst – Levanger kommune Begrepet ”tilpassa opplæring” Budsjett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen Møte med fau'ene 16.nov 06 - Fung Kommunalsjef Geir Mediås Oppvekst – Levanger kommune Begrepet ”tilpassa opplæring” Budsjett 2007 Kunnskapsløftet Planer –Planhysteri eller systematikk? Organisering –Ped.stab –Ny arbeidstidsavtale for u.v.pers

2 Levanger kommune Rådmannen Møte med fau'ene 16.nov 06 - Fung Kommunalsjef Geir Mediås Oppvekst Levanger - Budsjett Budsjettarbeidet pågår Budsjett 2007 - høring - Levanger kommuneBudsjett 2007 - høring - Levanger kommune Oppvekst økonomiplan 149 mill, budsjettforslag 2007 156 mill Kriteriemodell FGIL

3 Levanger kommune Rådmannen Møte med fau'ene 16.nov 06 - Fung Kommunalsjef Geir Mediås Oppvekst – Levanger kommune – tilpassa opplæring Begrepet ”tilpassa opplæring” § 1-2. Formålet med opplæringa: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. § 5-1. Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. Ikke nytt – ikke spesielt norsk –1939/1974/1987/1997; tilpasning, inkludering, utjamning –FN: ”..inclusive school,,,,education for all…” Elementer av jus, økonomi, pedagogikk, moral og politikk Tilpassa opplæring Ordinær opplæring Spes.u.v

4 Levanger kommune Rådmannen Møte med fau'ene 16.nov 06 - Fung Kommunalsjef Geir Mediås Oppvekst – Levanger kommune - Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet

5 Levanger kommune Rådmannen Møte med fau'ene 16.nov 06 - Fung Kommunalsjef Geir Mediås Oppvekst – Levanger kommune - Kunnskapsløftet Hva er kunnskapsløftet? Visjonen er å skape en bedre kultur for læring Elevenes kunnskaper og ferdigheter skal styrkes. Skolens sentrale rolle som formidler av verdier, allmenndannelse og kultur skal ligge fast. Tilpasset og differensiert opplæring er et overordnet mål Kunnskapsløftet realiseres gjennom to hovedstrategier: – Nye læreplaner – Kompetanseutviklingsstrategi for lærere og skoleledere

6 Levanger kommune Rådmannen Møte med fau'ene 16.nov 06 - Fung Kommunalsjef Geir Mediås Oppvekst Levanger – lokale planer Planer Tilpassa opplæring Brukermedvirkning Kompetanseheving

7 Levanger kommune Rådmannen Møte med fau'ene 16.nov 06 - Fung Kommunalsjef Geir Mediås Oppvekst Levanger – organisering Pedagogisk stab –Initiere utvikling –Følge opp/rullere vedtatte planer –Utvikle kval.system –Koordinere overenhetlige oppg;eksamen, kult.sekk, gsi, skyss,FM, Hint,priv.skole, MOT mv –Rådgivere i stab med skolefaglig, barnehagefaglig og utviklingskompetanse Ny arbeidstidsavtale for underv.personale Bedre læring - Bedre resultater - Læringsmiljøet i sentrum Organisering av læringsarbeidet og skoledagen slik at en oppnår økt læringstrykk og læringsutbytte i skolen Økt kvalitet i møtet mellom lærer og elever Regulering av lærernes arbeidstid slik at det gir gode arbeidsvilkår og fremmer et godt arbeidsmiljø for lærerne Utvikling av arbeidsmåter som styrker og muliggjør tilpasset opplæring Gi bedre grunnlag for å ta hensyn til lokale forhold i fordeling av oppgaver og bruk av tid


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Møte med fau'ene 16.nov 06 - Fung Kommunalsjef Geir Mediås Oppvekst – Levanger kommune Begrepet ”tilpassa opplæring” Budsjett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google