Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringsrettet høgskolesatsing (nHS) “Industriell innovasjon basert på utvikling og anvendelse av mikroteknologi og mikrosystemer.” Kortform: Mikrosystem-innovasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringsrettet høgskolesatsing (nHS) “Industriell innovasjon basert på utvikling og anvendelse av mikroteknologi og mikrosystemer.” Kortform: Mikrosystem-innovasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringsrettet høgskolesatsing (nHS) “Industriell innovasjon basert på utvikling og anvendelse av mikroteknologi og mikrosystemer.” Kortform: Mikrosystem-innovasjon Tidsramme: 2005-2006 Prosjektleder: Duy-Tho Do Koordinator: Oddvin Arne Prosjekt ved Høgskolen i Vestfold Molde, 4.-5.oktober 2005 Oddvin.Arne@hive.no

2 Hovedmål: Mikrosystem-innovasjon skal utvikle høgskolens fagmiljø og organisasjon til et målrettet og attraktivt service-apparat for industriell innovasjon. Dette innebærer at næringslivet må betrakte høgskolen som sitt primære valg for å utføre utviklingsoppdrag, som kilde for kompetanseutvikling og som rådgiver og samarbeidspartner i valg av fremtidige satsinger. For å få til dette må høgskolen ligge i forkant av bedriftene teknologisk sett og den må velge satsingsområder på grunnlag av utviklingsanalyser og vurderinger av næringslivets behov og potensialer. Fagmiljøet og høgskolens støtteapparat må videreutvikles for å møte industrielle behov både på kort og lang sikt.

3 Samspill med regionalt næringsliv Høgskolen som ressurs for Mikroteknoligisatsing i Vestfold Et eksempel på samarbeid mellom SensoNor og HVE

4 SAMARBEIDSAvtale mellom SensoNor asa og Høgskolen i Vestfold INTENSJON OG OVERORDNET MÅLSETTING. Partene ønsker å videreutvikle mikroteknologi-virksomheten i Norge, med fokus mot forretningsutvikling innen sensorer og mikrosystemer. Partene ønsker å bygge opp en sterkest mulig fokusert og konsentrert satsing med internasjonal gjennomslagskraft. Partene har som intensjon å samordne innsatsen best mulig. En overordnet målsetting skal være, gjennom samarbeid og felles utnyttelse av kompetanse og ressurser å: - utvikle konkurransedyktig mikroteknologi og mikrosystem produkter for SensoNor asa - drive utdanning, forskning og utvikling, og opplæring på området. Partene vil hver for seg og i fellesskap arbeide for en samordning av virksomheten innen mikroteknologi i Norge, blant annet gjennom felles deltagelse i ”Microtech Innovation” og etablering av et nytt innovasjonssenter i Borre/Vestfold med en avdeling av et innovasjonssenter for mikroteknologi i Borre/Vestfold. Partene vil hver for seg og i fellesskap arbeide for best mulige rammebetingelser og økt offentlig finansiering av forskning og utdanning innen mikroteknologi i Norge.

5 SAMARBEIDSMODELL HVE og SN søker å tilstrebe en arbeidsdeling innen mikro-teknologi og mikrosystem-aktiviteter og tilgrensende teknologier som gitt nedenfor. HVE`s arbeidsområder: - Utdanning av høgskoleingeniører og sivilingeniører med spesialisering innen mikroteknologi. - Forskning og utvikling innen utvalgte områder innen MEMS og MOEMS, spesielt med sikte på å legge til rette for introduksjon av nye forretningsområder og innføring av nye metoder og ny teknologi. - Prosjektsamarbeid - Kursvirksomhet og annen oppdragsvirksomhet.. SN’s arbeidsområder: - Utvikling, produksjon og salg av egne og kundespesifiserte produkter innen silisium sensorer og mikrosystemer (MEMS). - Produksjon av kundekonstruerte silisium sensorer, detektorer og mikrosystemer (”Foundry-virksomhet”).

6 FORSKNINGSSAMARBEID OG PROSJEKTSAMARBEID Partene skal utarbeide planer for samarbeidet gjennom definerte prosjekter og aktiviteter. Det skilles mellom følgende type samarbeidsprosjekter: - Fellesprosjekter der partene selv dekker egne kostnader eller annen dekning avtales. - Oppdragsprosjekter der en av partene dekker kostnadene. SN dekker kostnader ved HVE For hvert enkelt prosjekt og aktivitet skal det oppnevnes en prosjektleder. Prosjektleder skal avgi fremdriftsrapporter og sluttrapport. Oppdragsgiver bestemmer rapporteringsbehovet. På anmodning fra Oppdragsgiver skal HVE til enhver tid gi opplysninger om arbeidets gang.

7 SAMARBEID OM UNDERVISNING OG OPPLÆRING HVE skal videreutvikle og gjennomføre opplæring i design og produktutvikling basert på SensoNor’s standard ”foundry prosesser” i samarbeid med SensoNor. Det skal legges til rette for bred deltagelse fra institusjoner og bedrifter over hele verden. HVE skal utvikle kurs og spesifikk opplæring for SensoNor’s personell etter egne avtaler.

8 Oversikt over prosjekt : Dr.gradsarbeid 2002-2006 UFD-finansiert MultiMems (EU/NFR)2002-2004, 1 mill til HVE Microgyro (NFR)|2003-2006, 2 mill til HVE (1 stipendiat) MicroBuilder (EU)2005-2007, 2 mill til HVE ? Stimesi (EU)2005-2008, 3 mill til HVE ? Utstyrsutnyttelsekontinuerlig

9 Oppstartmøte for MultiMems 2002 SensoNor Sintef Microcomponent HVE: -Opplæring-PR -Koordinering -Kundekontakt- -Designkontroll

10 Planned 1 day courses: Introduction to MPW design. Time Venue Course Status October 1, 2002SINTEF, OsloCompleted October 7, 2003SINTEF, OsloCompleted November 25, 2003KTH, Stockholm, SwedenCompleted February 11, 2004 University of Twente, Enschede, the Netherlands Completed. March 9, 2004Borre, Norway Completed. April 24, 2004 Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey Completed April 26, 2004 Middle East University,Ankara Turkey Completed April 24, 2004Imego institute, Gothenburg, SwedenCompleted August 4th, 2004Patinor Coating, Moscow, RussiaCompleted October 5, 2004Sintef/Un. of Oslo, Oslo, NorwayCompleted October 18, 2004 Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland (2days course) Completed October 25-26, 2004 Simon Frasier University, Vancouver, Canada Completed November 27 and 29, 2004 Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey Completed November 30, 2004University of South Florida, USACompleted December 13, 2004Brescia, ItalyCompleted

11 Mikrogyro Utvikling av kapasitiv sensorteknologi for rategyro. Fullfinansiering av 1 stipendiat ved HVE 2003-2007 + Mikrogyro optimalisering og evalueringssystem- 2005 1.Oppdragsbeskrivelse (mål, omfang, dokumentasjon) 2.HVE ønsker å videreføre arbeidet med konstruksjonen av sensorelementet anvendbare for navigasjon. Formålet med prosjektet: 1. Bedre følsomheten og redusere størrelsen på sensorelementer egnet for treghetsnavigasjon. 2. Etablere et prototypesystem µSIC for karakterisering av gyro i lab. 3. Gjøre µSIC tilgjengelig for praktiske prosjekt/laboratorieoppgaver i Masterstudiet. 4. Evaluere mulighetene for prosjektoppdrag innen treghetsnavigasjon (Inertial Navigation Unit) hvor gyro/aksellerometer-sensorer integreres. 3.BetalingsbetingelserTotalt for 2005: 450.000 NOK (ekskludert stipendiatkostnader)

12 Stimesi (EU) Videreutvikling av MultiMems med flere utenlandske partnere, og HVE som underleverandør til SensoNor: -undervisningsopplegg for foundry -videreutvikling av design-systemet (brukes også i undervisning) -koordinering og kontroll av design-utlegg

13 MicroBuilder (EU) Videreutvikling av MultiMems med Sintef som koordinator og HVE som partner sammen med SensoNor og flere EU-institusjoner: Mål: Senke terskelen for akademiske brukere i utviklingen av prototyper inne mikroteknologi, med fokus på mikrofluids as applikasjonsområde. -MPW-fabrikasjon hos SensoNor, og andre HVE hovedansvar for training, og noe koordinering

14 Utbytte for SensoNor: - Akademisk deltagelse i søknader - Skreddersydd opplæring i hele verden - Utprøving av design-system i akademiske miljø - Dr.gradsarbeid i etablert fagmiljø - Tilgang til UFD-finansiering av stipendiater - Tilgang til utstyr og spisskompetanse - Samhandling for regional innovasjon og vekst

15 Takk for oppmerksomheten Hilsen Oddvin Arne Høgskolelektor


Laste ned ppt "Næringsrettet høgskolesatsing (nHS) “Industriell innovasjon basert på utvikling og anvendelse av mikroteknologi og mikrosystemer.” Kortform: Mikrosystem-innovasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google