Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FUN-prosjektet (Fysikkutdanning i Norge) Carl Angell og Ellen K. Henriksen Skolelaboratoriet, Fysisk institutt, UiO Anders Isnes Institutt for lærerutdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FUN-prosjektet (Fysikkutdanning i Norge) Carl Angell og Ellen K. Henriksen Skolelaboratoriet, Fysisk institutt, UiO Anders Isnes Institutt for lærerutdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 FUN-prosjektet (Fysikkutdanning i Norge) Carl Angell og Ellen K. Henriksen Skolelaboratoriet, Fysisk institutt, UiO Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO

2 Overordnet mål med FUN bidra til at fysikk- utdanningen blir bedre og at flere velger fysikk komme med begrunnede anbefalinger om fysikk- fagets form og innhold i skolen og i høyere utdanning

3 Forskningsspørsmål i FUN Hvilke faktorer påvirker elever og studenter til å velge (eller ikke velge) fysikk i videregående skole og høyere utdanning ? Hvordan ser elever, lærere og studenter på fysikkfaget ? Hvordan opplever elev- er, lærere og studenter undervisningen ?

4 Metode: Spørreskjema-undersøkelse RespondentgruppeAntall svar Anslått svarprosent Kvinne andel 2FY-elever i videregående skole 1 14170 %33 % 3FY-elever i videregående skole 1 05170 %29 % Fysikklærere i videregående skole 34250 %*11 % Begynnerstudenter i fysikk ved UiO, UiB, NTNU og NLH 19665 %36 % Studenter som tok begynnerkurset i fysikk ved UiO vår –97 4960 %33 % VKI-elever i videregående skole, vår 2001 148770 %52 % * Vi antar at vi har fått svar fra omtrent 50 % av alle fysikklærere i Norge

5

6

7 Faktorer som påvirker utdanningsvalg (I): Elever og studenter oppgir egne evner og interesser oppgis som de viktigste faktorene som har påvirket deres valg av fysikk.

8 40 % av jentene og 27 % av guttene i 2FY ville IKKE gå videre med 3FY. Den mest vanlige grunnen de oppga var "jeg trenger det ikke i videre utdanning". Trenger det ikke For vanskelig For krevende Uinteressant Vansk. god karakt. Andel som nevner grunn (%) 806040200 Faktorer som påvirker utdanningsvalg (II)

9 Faktorer som påvirker utdanningsvalg (III) Hva er viktig i et framtidig yrke - ifølge VGS- elever

10 Faktorer som påvirker utdanningsvalg: Altså moren min (…) kommer jeg med fysikk så blir hun jo helt gal (Jente, 3FY) …lillebroren min (…) jeg kommer til å si til ham at han burde velge fysikk(Jente, 2FY) [Far] viste det til meg slik at jeg ble interessert i det (…) han tenker kanskje at ”Nei søsteren min, hun er jente, hun trenger ikke å vite om noe sånt”(Gutt, 2FY)

11 Personorienterte aspekter i framtidig jobb Hvor viktig er det å kunne hjelpe andre og arbeide med mennesker i en framtidig jobb? - Vurderinger fra 2. klasse- elever fra ulike fag

12 Oppfatning av studieretningsfag

13 Oppfatning av fysikkfaget (II) Elevene mener at å forstå verden er noe av det viktigste med fysikkfaget. Lærere er stort sett enige med elevene, men legger litt mer vekt på det eksperi- mentelle. Viktig i fysikk Andel som svarer "(meget) viktig" (%) 100806040200 Lærere Studenter Elever Forstå dagl. fenom. Gjøre beregn. Bruke måleapp. Forstå teknol. Oppleve eksp. Kjenne vitensk. hist. Kunne ta stilling Forstå verden

14 Oppfatning av fysikkfaget (III) På et åpent spørsmål om hva som er mest karakteristisk for fysikkfaget, la elevene vekt på formler/teori og det at faget beskriver verden. Lærerne ga lignende, svar, men la mer vekt på fagets ekspe- rimentelle natur. Andel som nevner (%) 6040200 Elever Studenter Lærere Formler/lover/teori Matem., beregninger Eksperimenter Krevende, vanskelig Beskriver verden

15 Oppfatning av fysikkfaget Sitater fra fokusgruppene om eksperimenter i fysikkundervisningen: Altså den ampereboksen, den er jo ikke en runding med A på liksom, så det er jo litt bra at man får se hva det er i virkeligheten også.(Jente, 2FY) Den gangen (læreren) skjøt en flaske sånn i hodehøyde over elevene (…) da ble det litt fart over fysikken synes jeg!(Gutt, 3FY)..du holder deg litt i bakgrunnen når de kobler disse amperemetrene og sånn. Jeg aner ikke hvordan jeg gjør det, for jeg har aldri gjort det. (Jente, 3FY)

16 Opplevelse av undervisningen (I) Elever og lærere ga ganske lik beskriv- else av hva som foregår i fysikk- timene. Andel som svarer "(svært) ofte" (%) 100806040200 Lærere - slik er det Elever - slik er det Elever - ønsker Kval. drøft. av begr Elevers forslag Demonst. Begr. El.øv - ferdig beskr El.øv - velg selv Disk. begr. i klasse Disk. begr. i gruppe Individ. oppg. regn. Oppg. regn. i gruppe Prosjektarbeid Bruker andre bøker Tavla, nytt stoff Tavla, regneoppg Matem. framstill.

17 Opplevelse av undervisningen (II) Elever og stu- denter etterlyste hyppigere bruk av "kvalitative undervisnings- metoder" som f.eks. gruppe- diskusjoner og lærerstyrt drøfting av begreper. Elever - slik er det Elever - ønsker Lærere - slik er det Stud. - slik er det Stud. - ønsker Gjennomsnitt 54321

18 Er matematikken et problem i fysikk, og er 3FY mer matematisk enn 2FY? Funn fra fokusgruppene: - Elever finner matematikken i fysikkursene enkel, og de hevder at det er mer matematikk i 2FY enn i 3FY -Elever oppfatter 3FY som et enklere og mer hverdagsnært fysikkurs Alle har mattekunnskaper nok til å regne fysikk (Gutt, 3FY) Det er egentlig ganske morsomt, noe med den relativitetsteorien. Jeg har forklart relativitetsteori til flere jeg… (2 jenter, 3FY)

19 Oppfatning av fysikkfaget (IV) Hva oppfatter du som mest karakteristisk ved fysikkfaget? NOEN SITATER FRA 2FY- og 3FY-ELEVER: - Mye stoff + lite tid, vanskelige prøver, interessant - Beskrivelse av verden gjennom forenklede modeller - Mye lærdom vi neppe får bruk for i dagliglivet. - Alltid noe å se bort fra for at formlene fortsatt skal gjelde - Forståelse, nytter ikke å bare pugge - Vanskelig stoff, forklart på en enda vanskeligere måte, med mange forvirrende formler - Lære om ting som er en selvfølge. At himmelen er blå, at ting faller mot bakken - Lite filosofering. Aldri diskuteres om menneskene oppfatter tingene som de virkelig er. - forklaringer på ting som jeg ikke trodde trengte forklaring – men som viser seg å være interessant

20 Endringer av faget for å tiltrekke flere elever: Forslag basert på FUN-resultater: Gjøre faget mindre arbeidskrevende og vanskelig i forhold til andre fag (f.eks. ved å redusere omfanget) ? Gjøre faget mer "jentevennlig" ved å fokusere mer på personorienterte sider ? Bruke mer kvalitative diskusjoner og demonstrasjoner i undervisningen ? Hvordan ville slike endringer bli mottatt av de gruppene som i dag er fornøyde med faget?


Laste ned ppt "FUN-prosjektet (Fysikkutdanning i Norge) Carl Angell og Ellen K. Henriksen Skolelaboratoriet, Fysisk institutt, UiO Anders Isnes Institutt for lærerutdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google