Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fleksibilitet og forutsigbarhet Professor Tom Colbjørnsen Norges Handelshøyskole NFR - konferanse 4. november 2004 ”Hva er nytt med det nye arbeidslivet?”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fleksibilitet og forutsigbarhet Professor Tom Colbjørnsen Norges Handelshøyskole NFR - konferanse 4. november 2004 ”Hva er nytt med det nye arbeidslivet?”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fleksibilitet og forutsigbarhet Professor Tom Colbjørnsen Norges Handelshøyskole NFR - konferanse 4. november 2004 ”Hva er nytt med det nye arbeidslivet?”

2 Hva er nytt i det nye arbeidslivet? wØkte krav til fleksibilitet òMer variasjon Kunder og brukere mer opptatt av skreddersøm, selvrealisering, individuelle behov og rettigheter Større variasjon i arbeidstakernes livsstil, familiære situasjon, selvrealisering og kultur òRaskere endringer Teknologi, arbeidsmåter, kompetanse, globalisering, lokalisering, konkurranse

3 Hva er nytt i det nye arbeidslivet? wSamtidig behov for forutsigbarhet òBedriftene trenger en viss tidshorisont for å sikre avkastning på investeringer, opplæring, nyskapning, osv òAnsatte trenger kontroll med ressurser som de er rimelig sikre på vil ivareta deres interesser når presset øker og omstillingene tiltar Forutsigbarhet gir trygghet til å håndtere fleksibilitet

4 Alt allikevel ved det gamle? wMange arbeidslivsforskere er opptatt av å vise at det meste er som før ò”Det meste snakket om fleksibilitet er myter og overflatisk management – retorikk” ò”Det nye gjelder så få” ò”De få det gjelder er det ikke så farlig med” òMEN: ”De som rammes av det nye er det farlig for” ò”Avvik fra det normale arbeidslivet er brutalt og skadelig, og i verste fall dødelig” Må passe oss for arbeid utenom 8 – 18, midlertidig jobb, ”outsourcing”, omstilling, flytting, prosjektarbeid, krav og forventninger, kunder, ……….. òAvviksforskning har blitt dominerende. Et blindspor?

5 Fra avvik til mestring wDet mangfoldige arbeidslivet òLevekårsundersøkelsen viser et svært sammensatt bilde. òNoen få eksempler 30 prosent har ikke tid til å utføre arbeidet skikkelig, men bare 9 prosent er utilfredse med for stor arbeidsmengde 27 prosent mener det blir stilt for store krav til nye arbeidsoppgaver, mens 90 prosent mener de har gode muligheter for utvikling i jobben òHva kan forklare dette mangfoldet?

6 Mestringsperspektivet wHypotese: Arbeidslivet oppleves ulikt fordi forutsetningene for å mestre fleksibilitetens utfordringer er forskjellige wMestringsbetingelser òPositiv responsforventning: Kontroll med ressurser som kan påvirke arbeidsmiljøet Kompetanse, evne til grensesetting, organisasjon, osv òPositiv resultatforventning: Bidrar til mål som er etterstrebelsesverdige Misjon, eierfølelse til målene, troverdighet utad

7 Mestringsperspektivet wVanskelig å redusere økte krav til fleksibilitet? Proteksjonisme, redusert vareutvalg, restriksjoner på folks handlefrihet, osv wMestring gir forutsigbarhet til å høste fleksibilitetens gevinster og unngå dens ulemper


Laste ned ppt "Fleksibilitet og forutsigbarhet Professor Tom Colbjørnsen Norges Handelshøyskole NFR - konferanse 4. november 2004 ”Hva er nytt med det nye arbeidslivet?”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google