Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hodelus – dagens situasjon Luseprosjektet i Oslo (og 5 andre byer)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hodelus – dagens situasjon Luseprosjektet i Oslo (og 5 andre byer)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hodelus – dagens situasjon Luseprosjektet i Oslo (og 5 andre byer)
Avdeling for skadedyrkontroll Tone Birkemoe Heidi Heggen Nina Huynh Preben Ottesen Bjørn Arne Rukke Arnulf Soleng

2 2008 prosjekt: Hodelus blant skolebarn 1. – 7. kl. (6-12 år)
Forberedelser i , Nordstrand skole Testing av metoder, organisering etc.: Greing i vått hår, tørt hår, “Lusesnapperen” Greing av 4000 barn i Oslo, 12 skoler, inkludert spørreskjema Ikke-anonym Spørreskjema til foreldre av barn på 42 skoler: Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø Anonym

3 Sosioøkonomiske ulikheter i helse
Prevalens Forskjeller mellom alder, kjønn, hårlengde, -struktur og –farge Sosioøkonomisk status: Oslo er tidligere delt i 6 sosioøkonomiske soner Relevant registers Foreldres inntekter Foreldres utdanning Familiens inntekt Foreldres fødeland Antall barn i familien Adresse, bydel

4 Søknader, organisering
REK Datatilsynet Tillatelse fra skolene Godkjenning fra foreldre/foresatte Helsesøstere, sosiallærere o.a. organiserte godkjenning og reservasjoner Klasselister ble utlevert med personnummer til elevene 12 “greere” ble leid fra Adecco Helse Statistikere ved div. for epidemiologi vil gjøre analyser på materialet, skalaanalyser mm.

5 Spørreskjema 5 byer

6 Spørreskjema 5 byer 16 367 skjemaer sendt ut til elever, 42 skoler
Samarbeid med Lusfri Norge kampanjen Konvoluttene inneholdt Informasjon om undersøkelsen Lusebrosjyre Spørreskjema Lusekam Liten plastpose Returkonvolutt Skjemaer fra familier returnert (hvis 2 barn per familie: ?) Returnerte plastikkposer med lus, var virkelig lus! Spørreskjemaene maskinleses på MFR, Bergen Filer ventes i slutten av november

7 Oslo-undersøkelsen, september 2008
5735 barn invitert, 12 skoler 3816 godkjente, dvs. 66 % Få reservasjoner, de fleste av de 34 % som ikke deltok responderte ikke i det hele tatt 3635 barn ble undersøkt 59 barn ble funnet med levende lus (1,6 %) Ca Oslo-spørreskjemaer (grønne) returnert (ca. 65 %) Manuelt punchet av oss, avsluttet sist fredag Alle lusene som er samlet er lagt på ren 96 % etanol, sammen med kodet personnummer

8 Kumulativ økning i luseinfestasjon opp gjennom barndommen
1.-5. kl.: gj. 7.5 % økning per år 2.5 til 3 måneder før lus oppdages og behandles 3 til 4 generasjoner med lus før behandling Hvorfor ikke økning i 6. til 7.? Flere lus nå enn for noen år siden? Vil folk som har hatt lus i større grad reservere seg mot undersøkelsen? Glemt at de har hatt lus (for lenge siden)? N= 808

9 Solgte pakker av ektoparasittmidler 2001-2007

10 Spørreskjema ang. behandling

11 … fortsettelse følger Nordisk/Baltisk/Polsk gruppe juli 2009
Dataanalyse, statistikk Nytt spørreskjema juni 2009 Internasjonalt samarbeid: Nordisk lusemøte i Stockholm 17/ Resistens Populasjonsgenetiske studier Feltstudier etc. Nordisk/Baltisk/Polsk gruppe juli 2009


Laste ned ppt "Hodelus – dagens situasjon Luseprosjektet i Oslo (og 5 andre byer)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google