Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

S LÅR ALARM OM FATTIGE Side 27 – 31. 1. S VAR PÅ SPØRSMÅLENE MED UTGANGSPUNKT I TEKSTEN. 1. Hva er en slumstasjon? 2. Hvorfor slås det alarm om fattige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "S LÅR ALARM OM FATTIGE Side 27 – 31. 1. S VAR PÅ SPØRSMÅLENE MED UTGANGSPUNKT I TEKSTEN. 1. Hva er en slumstasjon? 2. Hvorfor slås det alarm om fattige."— Utskrift av presentasjonen:

1 S LÅR ALARM OM FATTIGE Side 27 – 31

2 1. S VAR PÅ SPØRSMÅLENE MED UTGANGSPUNKT I TEKSTEN. 1. Hva er en slumstasjon? 2. Hvorfor slås det alarm om fattige i Bergen? 3. Hvorfor kommer mennesker til slumstasjonen? 1. En slumstasjon er et sted hvor fattige mennesker kan komme for å be om mat og klær for å klare seg til neste lønning eller trygdeutbetaling. 2. Det slås alarm om fattige i Bergen fordi slumstasjonen får 10–12 nye brukere hver måned. (I fjor oppsøkte mellom 2000 og 3000 bergensere Frelsesarmeens slumstasjon.) 3. Det kommer mennesker til slumstasjonen fordi de av en eller annen grunn har falt utenfor samfunnet.

3 1. S VAR PÅ SPØRSMÅLENE MED UTGANGSPUNKT I TEKSTEN. 4. Hvordan forholder nyfattige mennesker seg til sin egen fattigdom, ifølge denne artikkelen? 5. Hvordan oppstår denne nye fattigdommen, ifølge Theis i Kirkens Bymisjon? 4. De føler det nedverdigende og de skjemmes. De skjuler sin egen fattigdom. 5. Theis mener å se konjunkturene fra nedgangsperioden i etterkant av jappetiden. Han mener også at fattigdommen skapes av de systemer og ordninger vi har i dag.

4 2. F ORKLAR DISSE ORDENE / UTTRYKKENE 1. oppsøkte 2. skamfulle 3. har falt utenfor 4. nedverdigende 5. skjemmes 1. gikk til; kom til; fant fram til 2. flaue; vanærede; når du føler at du ikke har respekt og verdighet, føler du deg skamfull. 3. du er ikke ”inne i” samfunnet, det vil si at du kanskje ikke har jobb eller at du har en veldig dårlig betalt jobb og du klarer ikke å betale det må du per måned. 4. fornedrende; vanærende; uten respekt; skamfull 5. å føle seg skamfull, flau og uten respekt

5 2. F ORKLAR DISSE ORDENE / UTTRYKKENE 6. kommer skeivt ut økonomisk 7. de bor seg i hjel 8. ekstra bemanning 9. anstendige 10. å få endene til å møtes 6. Å ikke klare å betale det man må betale; å komme inn i en ond sirkel, økonomisk sett. 7. De betaler mer i boutgifter enn de har råd til. 8. ekstra folk på jobb 9. verdige; respektfulle 10. klare å betale det man må

6 3. S UBSTANTIV – VERB – ADJEKTIV / PARTISIPP en vekst vokse voksende * en bønn be bedende * et slit slite slitsom; sliten * en opplevelse oppleve opplevelsesrik *

7 4. B ØY SUBSTANTIVENE OG ADJEKTIVENE en ny bruker den nye brukeren nye brukere de nye brukerne * en enslig forsørger den enslige forsørgeren enslige forsørgere de enslige forsørgerne * en enorm boutgift den enorme boutgiften enorme boutgifter de enorme boutgiftene * annet utstyr det andre utstyret ------------------- * et stigmatisert bilde det stigmatiserte bildet stigmatiserte bilder de stigmatiserte bildene

8 5. S ETT INN ET ORD SOM PASSER En ny undersøkelse viser at fattigdom i Norge først og fremst er et storbyproblem. Pengene rekker lenger på bygda. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har lagt ut en undersøkelse om fattigdommen i Norge. Ikke noe nytt, tenker du kanskje, men denne gangen har SSB lagt helt andre forutsetninger for å beregne fattigdommen i Norge. *

9 5. S ETT INN ET ORD SOM PASSER I stedet for å basere tallene på en nasjonal grense for fattigdom, har forskerne i SSB delt Norge inn i 7 regioner. Så ble hver av regionene delt inn i tre kategorier fordelt etter boligpriser og geografisk beliggenhet. Dermed endte SSB opp med 21 forskjellige fattigdomsgrenser i Norge. *

10 5. S ETT INN ET ORD SOM PASSER Boligpriser spiller en viktig rolle i dette. Grunnen til at SSB har valgt å rangere regionene etter boligpriser er at en stor del av norske husholdningers konsum går med til å betale på boligen. Fattigdomsgrensene beregnes alltid etter den totale inntekten etter skatt. Det er dette vi til enhver tid vil bruke til konsum og sparing. *

11 6. K UNDENE HANDLER PÅ F RETEX. D ET ER IKKE DYRT. fordi: Kundene handler på Fretex fordi det ikke er dyrt. Fordi det ikke er dyrt, handler kundene på Fretex. derfor: Det er ikke dyrt. Derfor handler kundene på Fretex. siden: Kundene handler på Fretex siden det ikke er dyrt. Siden det ikke er dyrt, handler kundene på Fretex. så: Det er ikke dyrt, så kundene handler på Fretex. for: Kundene handler på Fretex, for det er ikke dyrt.


Laste ned ppt "S LÅR ALARM OM FATTIGE Side 27 – 31. 1. S VAR PÅ SPØRSMÅLENE MED UTGANGSPUNKT I TEKSTEN. 1. Hva er en slumstasjon? 2. Hvorfor slås det alarm om fattige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google