Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.hil.no Norsk nettverk for Forskning om Funksjonshemming 3. nasjonale forskningskonferanse Bergen, 6. - 7. Oktober, 2008 Samhandling i klassen Dolva,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.hil.no Norsk nettverk for Forskning om Funksjonshemming 3. nasjonale forskningskonferanse Bergen, 6. - 7. Oktober, 2008 Samhandling i klassen Dolva,"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.hil.no Norsk nettverk for Forskning om Funksjonshemming 3. nasjonale forskningskonferanse Bergen, 6. - 7. Oktober, 2008 Samhandling i klassen Dolva, A-.S., Gustavsson, A., & Hemmingsson, H. Anne-Stine Dolva, PhD student e-mail: anne-stine.dolva@hil.no

2 www.hil.no Bakgrunn Inkludering Sosial deltakelse, samhandling i skoleaktiviteter Barn med Down syndrom, skolestart, barneskole Utvikler seg gjennom samspill og samhandling med jevnaldrende (Law, 2002) Marginalisering og sosial isolasjon (Prout & James, 1990; Law, 2002; Polatajko & Mandich, 2004) Utviklingshemming, tale og kommunikasjonsferdigheter Omgivelser

3 www.hil.no Hensikt og mål med studien Å utforske samhandling i skoleaktiviteter mellom klassekamerater med og uten Down syndrom Målet var å utvide forståelsen for hvilke faktorer/forhold som kan stimulere samhandling i skoleaktiviteter mellom barna.

4 www.hil.no Design og metode Kvalitativ studie (oppfølgingsstudie) Feltobservasjoner og intervjuer Deltakere: Rekruttert fra en tidligere studie, 10 åringer med Down syndrom (DS) i Hedmark og Oppland 6 (av 8) som fylte inklusjonskriterier for denne studien Små lokale skoler Første barn med DS på skolen. 3/3 hadde hatt utsatt skolestart 2 jenter og 4 gutter Studien var vurdert av REK (Øst) og NSD Dataainnsamling over 4 mnd i hver klasse Konstant komparativ analyse (Patton, 2003; Strauss & Corbin, 1998)

5 www.hil.no Deltakere SarahLett å forstå verbalt. Utsatt skolestart.14 elever i klassen JaneIkke alltid lett å forstå verbalt.11 elever i klassen PeterIkke alltid lett å forstå verbalt, bruker noe tegn-til-tale, utsatt skolestart 26 elever i klassen TomIkke alltid lett å forstå verbalt. Utsatt skolestart. 25 elever i klassen JohnStor sett grei å forstå verbalt. Utsatt skolestart. 19 elever i klassen OliverLett å forstå verbalt.26 elever i klassen

6 www.hil.no Resultat: tre hovedmønstre Samhandling (uten støtte) (non-supported) Likeverdig (jevnbyrdig) Urettferdig Kameratstøttet samhandling (peer supported) Komplementær Tilrettelagt Voksenstøttet samhandling (adult supported) Komplementær Tilrettelagt Variasjon mellom alle tre mønstrene for 3 av elevene og mellom 2 for de tre andre.

7 www.hil.no (Ikke-støttet) samhandling Delt aktivitetsinteresse Gjensidig initiativ, delt engasjement Varierende forståelse av hensikt og mål ved aktiviteten Samme oppgaver og roller Aktiviteter i friminutt, frilek. Selvvalgte, relativt strukturerte, fysiske, lave krav til verbal dialog Likeverdig samhandling Urettferdig samhandling

8 www.hil.no Kameratstøttet samhandling Delt aktivitetsinteresse Delt eller støttet initiativ Delt engasjement Varierende forståelse av hensikt og mål ved aktiviteten Kameratstøttet oppgavefordeling Kameratstøttet tilrettelegging av aktiviteten Komplementær samhandling Tilrettelagt samhandling

9 www.hil.no Voksen støttet samhandling Varierende aktivitetsinteresse Voksenstøttet initiativ Voksenstøttede oppgaver Varierende forståelse for aktiviteten Varierende engasjement Komplementær samhandling Tilrettelagt samhandling

10 www.hil.no Realistiske forventninger Erfaring og kjennskap til hverandre over år Aktiviteter og samhandlingsmuligheter Samhandling med komplementære oppgaver kan gi økt mulighet til deltakelse, og læring?

11 www.hil.no Studiens begrensninger Få deltakere og begrenset mulighet for å generalisere fra resultater Begrenset innblikk i barna med DS sitt perspektiv i samhandlingen Medelevers perspektiv er ikke inkludert Og muligheter: Del ll som har fokus lærer og assistent perspektivet av samhandlingen, basert på intervjuer med lærere assistenter (n=12) til barna som inngikk i denne studien

12 www.hil.no Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Www.hil.no Norsk nettverk for Forskning om Funksjonshemming 3. nasjonale forskningskonferanse Bergen, 6. - 7. Oktober, 2008 Samhandling i klassen Dolva,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google