Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftssentraler og fusjoner Standardisering, driftsmerking

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftssentraler og fusjoner Standardisering, driftsmerking"— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftssentraler og fusjoner Standardisering, driftsmerking
KOTE Driftssentraler og fusjoner Standardisering, driftsmerking Leif R. Strand Norsk Hydro lrs

2 Standardisering, driftsmerking
Organisering Oil & Energy Light Metals Agri Exploration and Production Norway Aluminium Metal Products Plant Nutrition Other Activities Exploration and Production International Aluminium Extrusion Gas and Chemicals Petrochemicals Automotive Structures Energy KFK Pronova Aluminium Rolled Products Oil Marketing Technology and Projects Magnesium lrs

3 Tekniske fellestjenester
Standardisering, driftsmerking Organisering Fra funksjonsorientering til prosessorientering Prod., tekn. og prosj. Drift Vedl.h/Tekn.støtte Felles dr.sentral Vedl.h. Sogn Telemark Vedl.h. Telemark Røldal-Suldal Vedl.h. Røldal-Suldal NHE Sogn Tekn.st. Elektro og Tele Tekn.st. Maskin og Bygg Røldal-Suldal Kr.sjef Sogn Kr.sjef Telemark Kr.sjef Tekniske fellestjenester Drift Drift Drift Vedlikehold Vedl.h. (to enheter) Vedl.h. (2 enh.) Gjennomført ifm. et 2-årig felles forbedringsprosjekt i organisasjonen (Synergiprosjektet) Nye prosesser innen: - Vedlikehold - Anskaffelser - Økonomi - Drift Teknisk støtte Teknisk st. (to enh.) Teknisk støtte Sek. st.tjenester Sek. st.tjenester Sek. st.tjenester lrs

4 Standardisering, driftsmerking
Driftssentralstruktur Oppgraderinger lokalt: - Ny lokalkontroll for Fortun - Nytt Tyin kraftverk Organisert i regionale enheter Organisert i felles enhet SOGN: Fortun Lokalkontroll 6-skift Beredskapssentral Øvre-Årdal Styrer Fortun og Tyin Egen lokalkontroll for tre stasjoner i Fortun Tyin Lokalkontroll 6-skift Hovedsentral Rjukan (9-skift) Styrer Røldal-Suldal Sogn Telemark TELEMARK: Driftssentral 8-skift RØLDAL-SULDAL Driftssentral 6-skift Beredskapssentral Styrer Røldal-Suldal lrs

5 Standardisering, driftsmerking
Ny driftssentralstruktur, prinsippskisse (basert på SPIDER) Enheter i Telemark Enheter i Røldal-Suldal Enheter i Fortun Enheter i Årdal Lokalkontroll Fortun Statnett Hydro InterLan Beredskapssentral, Nesflaten Beredskapssentral, Øvre-Årdal Front-end Server Router/VPN Arbeidsstasjon Hovedsentral, Rjukan lrs

6 Standardisering, driftsmerking
Hovedoppgaver Hovedoppgaver for Felles driftssentral Overvåking og drift av 19 kraftverk i tre hovedregioner Koordinering av vakter, melde avvik Koordinering av arbeid i anleggene (arbeidstillatelser) Beredskapssentral ved ulykker (iht. beredskapsplan) Adgangsovervåking Brannovervåking via. felles system lrs

7 Standardisering, driftsmerking
Største utfordringer Organisasjon Etablering av KPI-er (hovedmåltall) Felles arbeidsprosesser Vaktsystem Felles driftssentral Opplæring og lokal kompetanse Felles prosesser og systemer Automatiske funksjoner Samordnet samband for prosess og tale Standard grensesnitt, driftsmerking og basestruktur lrs

8 Standardisering, driftsmerking
Største utfordringer Organisasjon: Etablering av KPI-er (hovedmåltall) HMS Rammer for sikker drift av kraftverkene KOSTNADER "Benchmarking", grunnlag for kostnadsmål innen drift og vedlikehold TILGJENGELIGHET Maksimalisering av tilgjengelighet over tid øker inntekstspotensialet. Kontinuerlig forbedring av forebyggende vedlikeholdsprogram er grunnleggende lrs

9 Standardisering, driftsmerking
Største utfordringer Organisasjon: Felles arbeidsprosesser Vedlikehold Felles arbeidsprosess for vedlikeholdet Etablering av nødvendige SAP-moduler Etablering av organisatoriske enheter iht. prosessene Drift Etablering av et enhetlig grensesnitt mellom produksjonsenheten og markedsenheten. Definere hovedarbeidsoppgaver Felles prosesser for økonomi og anskaffelse tilpasset vedlikeholdsprosessen lrs

10 Standardisering, driftsmerking
Største utfordringer Organisasjon: Vaktsystem Etablering av en felles overordnet vakt (ansvarshavende) Beredskapssituasjoner Unormale driftssituasjoner Sambandsbrudd, bemanne beredskapssentraler Etablering av en enhetlig driftsvaktstruktur Etablering av fem vaktlag (en person) Støtte fra omliggende enheter (Hydro) lrs

11 Standardisering, driftsmerking
Største utfordringer Felles driftssentral: Opplæring, lokal kompetanse Definere omfang for opplæring Besøk i alle anlegg 5-6 ukers opplæring lokalt pr. enhet Systemdokumentasjon (driftsforhold) lrs

12 Standardisering, driftsmerking
Største utfordringer Felles driftssentral: Felles prosesser og systemer Felles beredskapsplan Felles prosedyrer Felles arbeidstillatelsessystem Felles brannvarslingssystem Felles protokoller (logg, jording, adgang osv.) Felles nødvarsling ved ulykker Felles varsligssystem ifm. adgang i anleggene lrs

13 Standardisering, driftsmerking
Største utfordringer Felles driftssentral: Automatiske funksjoner MW-regulatorer for de største kraftverkene Overføring av produksjonsplaner fra markedssystemet Nivå-tid regulering for de viktigste magasinene Supplerende vernfunksjoner Overføring av måleverdier til historisk arkiv for bruk i produksjonsplanlegging og vedlikehold lrs

14 Standardisering, driftsmerking
Største utfordringer Felles driftssentral: Samordnet samband for prosess og tale Etablere hoved- og reserve prosessamband mellom enhetene Etablere prosessamband på LAN/WAN som et "Virtual Private Network" (VPN) Etablere talesamband ved normal drift Etablere nød-tale samband Etablere et mer robust samband for fremtiden innen tale og prosess lrs

15 Standardisering, driftsmerking
Største utfordringer Felles driftssentral: Standard grensesnitt, driftsmerking og basestruktur Forprosjekt gjennomført for å beskrive: brukergrensesnittet (MMI) felles standard for databasestruktur felles standard for driftsmerking Målsetningen er å gi operatørene et felles grensesnitt, enhetlige meldinger og minst mulig forstyrrelse fra "unødvendige" meldinger lrs

16 Standardisering, driftsmerking
Felles driftssentral Brukergrensesnitt Mål: Etablere et felles brukergrensesnitt som underlag for nytt prosessanlegg Besøkt flere bedrifter for å samle erfaring Utarbeidet dokument som beskriver: billedhierarki billedmaler (aggregat, nett, måleverdiprot. og vannvei) overordnede bilder farger, fonter og symboler Standard er tilpasset noe under etableringen lrs

17 Standardisering, driftsmerking
Felles driftssentral Databasestandard Mål: Etablere en felles kodemal som underlag for nytt prosessanlegg Besøkt flere bedrifter for å samle erfaring Utarbeidet dokument som beskriver: enhetlig navn på styrende objekter definering av fire databaseblokker med operatørtekst definering av alarm- og punktklasser Standard er oppdatert og utvidet under etableringen lrs

18 Standardisering, driftsmerking
Felles driftssentral Driftsmerking Mål: Etablere en felles driftsmerking som underlag for nye anlegg Besøkt flere bedrifter for å samle erfaring Utarbeidet dokument som beskriver: enhetlig navn på styrende objekter definering av operatørtekst innarbeidet driftsmerking i databasestruktur Ny driftsmerking benyttes kun ifm. nye anlegg pga. sikkerhet. For omfattende å endre dagens merking lrs


Laste ned ppt "Driftssentraler og fusjoner Standardisering, driftsmerking"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google