Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOTE 31.10-02.11.2001 Driftssentraler og fusjoner Standardisering,driftsmerking Leif R. Strand Norsk Hydro lrs 20.10.01.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOTE 31.10-02.11.2001 Driftssentraler og fusjoner Standardisering,driftsmerking Leif R. Strand Norsk Hydro lrs 20.10.01."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOTE 31.10-02.11.2001 Driftssentraler og fusjoner Standardisering,driftsmerking Leif R. Strand Norsk Hydro lrs 20.10.01

2 Standardisering, driftsmerking Organisering Aluminium Metal Products Automotive Structures Magnesium Aluminium Rolled Products Aluminium Extrusion Other Activities Petrochemicals Pronova Plant Nutrition KFK Gas and Chemicals Exploration and Production Norway Light Metals Agri Oil & Energy Energy Oil Marketing Exploration and Production International Technology and Projects

3 lrs 20.10.01 Standardisering, driftsmerking Organisering NHE Røldal-Suldal Kr.sjef Drift Vedlikehold Teknisk støtte Sek. st.tjenester Sogn Kr.sjef Drift Vedl.h. (to enheter) Teknisk st. (to enh.) Sek. st.tjenester Telemark Kr.sjef Drift Vedl.h. (2 enh.) Teknisk støtte Sek. st.tjenester Prod., tekn. og prosj. Drift Felles dr.sentral Telemark Røldal-Suldal Sogn Vedl.h/Tekn.støtte Vedl.h. Sogn Vedl.h. Telemark Vedl.h. Røldal-Suldal Tekn.st. Elektro og Tele Tekn.st. Maskin og Bygg Tekniske fellestjenester Fra funksjonsorientering til prosessorientering Nye prosesser innen: - Vedlikehold - Anskaffelser - Økonomi - Drift Gjennomført ifm. et 2-årig felles forbedringsprosjekt i organisasjonen (Synergiprosjektet)

4 lrs 20.10.01 Standardisering, driftsmerking Driftssentralstruktur Organisert i regionale enheter SOGN:  Fortun Lokalkontroll 6-skift  Tyin Lokalkontroll 6-skift RØLDAL-SULDAL Driftssentral 6-skift TELEMARK: Driftssentral 8-skift Beredskapssentral Øvre-Årdal  Styrer Fortun og Tyin  Egen lokalkontroll for tre stasjoner i Fortun Beredskapssentral  Styrer Røldal-Suldal Hovedsentral Rjukan (9-skift)  Styrer Røldal-Suldal Sogn Telemark Organisert i felles enhet Oppgraderinger lokalt: - Ny lokalkontroll for Fortun - Nytt Tyin kraftverk

5 Standardisering, driftsmerking Ny driftssentralstruktur, prinsippskisse (basert på SPIDER) Beredskapssentral, Nesflaten Enheter i Telemark Enheter i Røldal-Suldal Enheter i Fortun Beredskapssentral, Øvre-Årdal Enheter i Årdal Lokalkontroll Fortun Hovedsentral, Rjukan Hydro InterLan lrs 20.10.01 Statnett Arbeidsstasjon Server Front-end Router/VPN

6 Overvåking og drift av 19 kraftverk i tre hovedregioner Koordinering av vakter, melde avvik Koordinering av arbeid i anleggene (arbeidstillatelser) Beredskapssentral ved ulykker (iht. beredskapsplan) Adgangsovervåking Brannovervåking via. felles system Standardisering, driftsmerking Hovedoppgaver lrs 20.10.01 Hovedoppgaver for Felles driftssentral

7 Organisasjon ƒEtablering av KPI-er (hovedmåltall) ƒFelles arbeidsprosesser ƒVaktsystem Felles driftssentral ƒOpplæring og lokal kompetanse ƒFelles prosesser og systemer ƒAutomatiske funksjoner ƒSamordnet samband for prosess og tale ƒStandard grensesnitt, driftsmerking og basestruktur Standardisering, driftsmerking Største utfordringer lrs 20.10.01

8 Organisasjon: Etablering av KPI-er (hovedmåltall) ƒHMS  Rammer for sikker drift av kraftverkene ƒKOSTNADER  "Benchmarking", grunnlag for kostnadsmål innen drift og vedlikehold ƒTILGJENGELIGHET  Maksimalisering av tilgjengelighet over tid øker inntekstspotensialet.  Kontinuerlig forbedring av forebyggende vedlikeholdsprogram er grunnleggende Standardisering, driftsmerking Største utfordringer lrs 20.10.01

9 Organisasjon: Felles arbeidsprosesser ƒVedlikehold  Felles arbeidsprosess for vedlikeholdet  Etablering av nødvendige SAP-moduler  Etablering av organisatoriske enheter iht. prosessene ƒDrift  Etablering av et enhetlig grensesnitt mellom produksjonsenheten og markedsenheten.  Definere hovedarbeidsoppgaver ƒFelles prosesser for økonomi og anskaffelse tilpasset vedlikeholdsprosessen Standardisering, driftsmerking Største utfordringer lrs 20.10.01

10 Organisasjon: Vaktsystem ƒEtablering av en felles overordnet vakt (ansvarshavende)  Beredskapssituasjoner  Unormale driftssituasjoner  Sambandsbrudd, bemanne beredskapssentraler ƒEtablering av en enhetlig driftsvaktstruktur  Etablering av fem vaktlag (en person)  Støtte fra omliggende enheter (Hydro) Standardisering, driftsmerking Største utfordringer lrs 20.10.01

11 Felles driftssentral: Opplæring, lokal kompetanse ƒDefinere omfang for opplæring ƒBesøk i alle anlegg ƒ5-6 ukers opplæring lokalt pr. enhet ƒSystemdokumentasjon (driftsforhold) Standardisering, driftsmerking Største utfordringer lrs 20.10.01

12 Felles driftssentral: Felles prosesser og systemer ƒFelles beredskapsplan ƒFelles prosedyrer ƒFelles arbeidstillatelsessystem ƒFelles brannvarslingssystem ƒFelles protokoller (logg, jording, adgang osv.) ƒFelles nødvarsling ved ulykker ƒFelles varsligssystem ifm. adgang i anleggene Standardisering, driftsmerking Største utfordringer lrs 20.10.01

13 Felles driftssentral: Automatiske funksjoner ƒMW-regulatorer for de største kraftverkene ƒOverføring av produksjonsplaner fra markedssystemet ƒNivå-tid regulering for de viktigste magasinene ƒSupplerende vernfunksjoner ƒOverføring av måleverdier til historisk arkiv for bruk i produksjonsplanlegging og vedlikehold Standardisering, driftsmerking Største utfordringer lrs 20.10.01

14 Felles driftssentral: Samordnet samband for prosess og tale ƒEtablere hoved- og reserve prosessamband mellom enhetene ƒEtablere prosessamband på LAN/WAN som et "Virtual Private Network" (VPN) ƒEtablere talesamband ved normal drift ƒEtablere nød-tale samband ƒEtablere et mer robust samband for fremtiden innen tale og prosess Standardisering, driftsmerking Største utfordringer lrs 20.10.01

15 Felles driftssentral: Standard grensesnitt, driftsmerking og basestruktur ƒForprosjekt gjennomført for å beskrive:  brukergrensesnittet (MMI)  felles standard for databasestruktur  felles standard for driftsmerking Målsetningen er å gi operatørene et felles grensesnitt, enhetlige meldinger og minst mulig forstyrrelse fra "unødvendige" meldinger Standardisering, driftsmerking Største utfordringer lrs 20.10.01

16 Brukergrensesnitt Mål: Etablere et felles brukergrensesnitt som underlag for nytt prosessanlegg ƒBesøkt flere bedrifter for å samle erfaring ƒUtarbeidet dokument som beskriver:  billedhierarki  billedmaler (aggregat, nett, måleverdiprot. og vannvei)  overordnede bilder  farger, fonter og symboler ƒStandard er tilpasset noe under etableringen Standardisering, driftsmerking Felles driftssentral lrs 20.10.01

17 Databasestandard Mål: Etablere en felles kodemal som underlag for nytt prosessanlegg ƒBesøkt flere bedrifter for å samle erfaring ƒUtarbeidet dokument som beskriver:  enhetlig navn på styrende objekter  definering av fire databaseblokker med operatørtekst  definering av alarm- og punktklasser ƒStandard er oppdatert og utvidet under etableringen Standardisering, driftsmerking Felles driftssentral lrs 20.10.01

18 Driftsmerking Mål: Etablere en felles driftsmerking som underlag for nye anlegg ƒBesøkt flere bedrifter for å samle erfaring ƒUtarbeidet dokument som beskriver:  enhetlig navn på styrende objekter  definering av operatørtekst  innarbeidet driftsmerking i databasestruktur ƒNy driftsmerking benyttes kun ifm. nye anlegg pga. sikkerhet. For omfattende å endre dagens merking Standardisering, driftsmerking Felles driftssentral lrs 20.10.01


Laste ned ppt "KOTE 31.10-02.11.2001 Driftssentraler og fusjoner Standardisering,driftsmerking Leif R. Strand Norsk Hydro lrs 20.10.01."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google