Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litt om FAU, hva vi har gjort, og planene fremover. Rugtvedt Skole - Bamble 2007/2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litt om FAU, hva vi har gjort, og planene fremover. Rugtvedt Skole - Bamble 2007/2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Litt om FAU, hva vi har gjort, og planene fremover. Rugtvedt Skole - Bamble 2007/2008

2

3 Litt generelt om FAU, sammensetning, mandat, arbeidsfelt etc. FAU – Foreldrerådets ArbeidsUtvalg – alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.

4 Mandat – FAU’s rolle. Det er nedfelt i Opplæringsloven at alle grunnskolene skal ha foreldreråd som igjen skal ha et arbeidsutvalg (ref § 11-4) FAU er igjen representert ved SU – (SamarbeidsUtvalget) – som består av representanter fra skolen (undervisning og andre ansatte), kommunen (rektor + politiker) og elevene. FAU-leder deltar i BKFU. Taushetsplikt - FAU har taushetsplikt ihht Forvaltningsloven § 13.

5 Mandat – FAU’s rolle. FAU forventes også å være aktive på områder som å: Fremme fellesinteressene til foreldrene. Bidra slik at foreldre tar aktivt del i skapingen av skolemiljøet. Bidra til godt samarbeid skole/hjem. Arbeide for positiv utvikling hos elevene. Kontaktskapende arbeide skole/nærmiljø.

6 Etablert styrende dokumentasjon for FAU. Fremmet forslag for skolesjef til å etablere kursing fra 2008 av fremtidige FAU medlemmer i forståelse av eget virke. FAU skal kurset over tre kvelder i september 2008. Samtidig får kontaktlærer en time i uka til ”vår” disposisjon. Fritidsklubben er nå i gang med en kveld for juniorer i tillegg til seniorer. Har sendt brev med momenter for fortsatt drift på Rugtvedt. Det er kjøpt inn 1.hjepls utstyr for klubben, samt en del annet utstyr. Kommunen er bedt om og gitt driftsstøtte på kroner 10.000,- til klubben. Hva har vi gjort i 2007?

7 Situasjonen rundt de nasjonale prøvene, og tiltak i regi av skolen og FAU – er til debatt. Det er tatt opp å få lys på begge sider av RV 353, veien ved gamle Spar butikken og å få opphøyd gangfelt ved overgangen. Lys er på budsjett for 2008 – gangfeltet kommer iflg Statens Vegvesen, Skien. Foreldreundersøkelsen 2008 – denne iverksettes etter vårt ønske for 7. og 10. trinn. Rutiner for lekeapparat og fuglehuske etablert med vaktmester. Vi har hatt dugnad på skolen, rydding av uteområdet på barnetrinnet og maling av klasserom på ungdomstrinnet. Det var dårlig oppslutning, kun 35-40 personer på to dager.

8 2007/2008 har vært preget av tunge saker som nasjonale prøver med dårlig resultat, kommunen vil ikke drifte klubben lenger og uklarhet omkring hvordan Skoleundersøkelsen 2008 ble håndtert med tanke på type spørsmål og personvern. Se eget skrive med pålegg som skal etterkommes før undersøkelsen frigjøres. Hjemmeside på nett – vi har fått en bit av kommunens nye portal for å legge ut referater og lignende – rektor har tilgangen og laster opp for oss.

9 Oversikt over nettressurser Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) http://www.odin.dep.no/ufd Lover og forskrifter Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Friskoleloven http://www.odin.dep.no/ufd/norsk/regelverk/ Veileder til opplæringsloven kapittel 9a – elevenes skolemiljø http://www.odin.dep.no/ufd/norsk/publ/veilednin ger Forvaltningsloven http://www.lovdata.no

10 Rugtvedt-FAU info på internett! http://www.bamble.kommune.no/Orga nisasjon1/Skole- barnehage/Rugtvedt- skole/Samarbeidsorganer/FAU/Mote referater/

11 Læreplaner Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen Det samiske lærerplanverket for den 10-årige grunnskolen http://www.utdanningsdirektoratet.no/lp Utdanningsportalen www.utdanning.no Utdanningsdirektoratet http://www.utdanningsdirektoratet.no http://skoleporten.no http://skolenettet.no For språklige minoriteter – se http://skolenettet.no/minoriteter Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) http://www.fug.no ICAF - www.icaf.org (International Child Art Foundation)www.icaf.org

12 Det var alt folkens, takk for interessen! Rugtvedt Skole - Bamble 2007/2008


Laste ned ppt "Litt om FAU, hva vi har gjort, og planene fremover. Rugtvedt Skole - Bamble 2007/2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google