Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 1 Byrådsavdeling for oppvekst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 1 Byrådsavdeling for oppvekst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 1 Byrådsavdeling for oppvekst

2 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 2 Eksempel på hvordan årsmål i et budsjett følges opp etter vedtak - gjennom året.

3 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 3 Oppvekst Drift Barnehage: –Barnehageutbyggingen fortsetter i 2008 for å sikre full barnehagedekning i løpet av året: 200 mill. –Tydeliggjøre barnehagenes profil innen f. eks. kultur, idrett, miljø og friluftsliv. Øke realfagskompetansen gjennom lek, eksprimentering og hverdagsaktiviteter –Forsøksprosjekt for å få flere minoritetsspråklige til å søke barnehageplass: +1 mill. Skole: –Øke undervisningsressurene +54 mill. (helårsvirkning) –gir flere lærere og økte muligheter for å gi elevene tilpasset opplæring –Forpliktende satsing på realfag Idrett –Økt rammeåpningstid ved idrettsanlegg (+2,1 mill.) –Økt tilskudd for å kompensere for bortfall av automatinntekt: 13 mill.

4 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 4 Oppvekst Investering Barnehage: –Fortsatt Barnehageutbygging – full dekning i 2008 –Samlet investering 2008-2011: 130 mill. Skole: –F ø lger opp skolebruksplanen. Samlet investering 2008-2011: 1 550 mill. –Satsing p å IKT i bergensskolen: 9 mill. –Bevilgningen til Bergen Vitensenter økes med 1 mill. Idrett: –Fullføre gjeldende prioriteringsliste for idrettsanlegg i økonomiplanperioden, bla. Sentralidrettsanlegget på Seimsmyrane tilføres nødvendige midler for å bygges i ett byggetrinn.

5 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 5 Oppvekst Investering Skole: Foreslåtte endringer i vedtatt skolebruksplan: Bønes, flerbrukshall, høst 2012 Skjold, flerbrukshall, høst 2012 Rå skole, relokalisering, høst 2012 Hop flerbrukshall, høst2012 Alvøen utvidelse/ombygging, høst 2010 Tunesflaten flerbrukshall, høst 2012

6 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 6 OVERORDNET MÅLSETTING Hovedsatsingen i økonomiplanperioden vil være å fortsette etableringen av barnehageplasser både i privat og kommunal regi, slik at alle barn i Bergen kan tilbys en barnehageplass. Byrådet vil ha økt fokus på kvalitets- og profilutvikling i de kommunale barnehagene, blant annet for å møte konkurransen som vil oppstå ved full barnehagedekning. Tjenesteområde barnehage: Mål

7 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 7 Mål for 2008 Mål: Etablere full barnehagedekning ved å – Gi alle barn som søker barnehageplass innen 1. mars plass innen utg. av 2008 – opprette et forsøksprosjekt for å øke andel minoritetspråklige barn i barnehagene Mål: Styrke barnehagenes kvalitet ved å Synliggjøre kommunale barnehagers profil for eksempel innen kultur, miljø og fysisk aktivitet. Øke realfagskompetansen i barnehagene gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter ved: Pedagogiske utviklingsprosjekt knyttet til oppveksttun Kompetanseheving blant ansatte Prosjektet lese- og tallforståelse Heve kompetansen til assistenter i kommunale barnehager ved å gi muligheten til å ta fagbrev Tjenesteområde barnehage: Mål

8 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 8 Hovedutfordringen er å kunne både drive undervisning og betale for de nye skolebyggene:Hovedutfordringen er å kunne både drive undervisning og betale for de nye skolebyggene: ”Å kunne finansiere driftskonsekvensene av skolebyggsatsingen uten at dette går på bekostning av kjernevirksomheten, er en hovedutfordring som i økende grad vil gjøre seg gjeldende de kommende år” Tjenesteområdet har et uløst salderingsbehov på 22,3 mill. i 2009, 76,9 mill. i 2010 og 34,8 mill. i 2011. ParadoksParadoks: Dersom ikke driftsrammen økes for å dekke opp dette gapet, må en velge mellom timeressurser til elevene og modernisering av skolebyggene: Enten må det innføres dramatiske kutt i undervisningsressursene, eller så må investeringene dempes betydelig. Tjenesteområde skole: Hovedutfordringer (I)

9 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 9 Statustall for elevtall pr høsten 2006

10 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 10 Et estimat for ressursutvikling i skolen omgjort til årsverk

11 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 11 OVERORDNET MÅLSETTING Alle barn og unge skal sikres kunnskap og like muligheter til å realisere sine evner. Rammene for læringsarbeidet bedres gjennom modernisering av skoleanleggene, styrking av elevressursene og gjennom heving av lærernes kompetanse. Oppfølging av de sentrale føringene som ligger i Kunnskapsløftet, videreføres gjennom skoleåret 2007/2008, som er det siste året i innføringsfasen for skolereformen. Nye fagplaner realiseres i grunnskolen, og satsingsområdene grunnleggende realfagkompetanse og grunnleggende kompetanse i IKT følges opp, jfr. b-sak 23/07. Gjennom dokumentasjon og analyse av innsatsfaktorer, prosesser og resultater legger Byrådet til rette for målrettet utvikling av bergensskolen. Tjenesteområde skole: Mål

12 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 12 Mål for 2008 Mål: Styrke lærertettheten i skolen. Mål: Styrke elevenes grunnleggende kompetanse i realfag gjennom: – opprusting og modernisering av realfagsutstyr og læremidler – pedagogiske utviklingsprosjekt knyttet til aldersblanding, oppveksttun eller andre arenaer for samhandling mellom barnehager og skoler – videreutdanning for lærere med minimum 15 studiepoeng – støtte til pedagogisk utviklingsarbeid gjennom nasjonale prosjekter, samarbeid med ulike institusjoner (for eksempel VilVite, SommerViten) Tjenesteområde skole: Mål (1)

13 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 13 Mål for 2008 Mål: Styrke elevenes grunnleggende kompetanse i IKT gjennom: – økning av antall maskiner med internett-tilgang til 3,5 elever pr. maskin. – videreutdanning for lærere med minimum 15 studiepoeng – innføring av Bergensprøven for digital kompetanse på 5. årstrinn for å måle elevenes læringsutbytte innenfor IKT. Mål: Bygge og rehabilitere skoleanlegg ved å: – ferdigstille Apeltun skole og Rådalen ungdomsskole. – planlegge nye arealer / modernisere 19 skoler – gjennomføre pedagogiske endringsprosesser ved alle skoler i forkant av utbygging Mål: Øke antallet elevplasser i kulturskolen med 290 i skoleåret 2008/2009 Tjenesteområde skole: Mål (2)


Laste ned ppt "Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 1 Byrådsavdeling for oppvekst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google