Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Work-shop 1: Hvordan organisere teknologioverføringen i universitetene: Oppsummering: Innledningsforedrag ved: –Jon Sandelin, Stanford University (TLO)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Work-shop 1: Hvordan organisere teknologioverføringen i universitetene: Oppsummering: Innledningsforedrag ved: –Jon Sandelin, Stanford University (TLO)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Work-shop 1: Hvordan organisere teknologioverføringen i universitetene: Oppsummering: Innledningsforedrag ved: –Jon Sandelin, Stanford University (TLO) –Louise van den Bos, Erasmus University of Rotterdam, visepresident ASTP (europeisk org. for tek. trans. aktører) (Foredragene legges ut på nettet sammen med denne oppsummeringen)

2 Terminologi: TTO = technology transfer office (god norsk betegnelse foreligger ikke pt.) TLO = technology licensing office er den del av TTO som driver med lisensiering.

3 Aspekter å fastlegge ved opprettelse av TTO: –oppgave/formål (mission) må først defineres klart og kommuniseres (eks.: er målet å bringe ut forskningsresultater til nytte for samfunnet, eller å maksimere profitt, osv.) –organisasjonsform: separat juridisk enhet, bl.a. for å beskytte universitetet ifm evt. søksmål (ganske vanlig med heleiet datterselskap (a/s))

4 Aspekter å fastlegge ved opprettelse av TTO: forts –organisering: hvem skal TTO rapportere til (forankring i universitetsledelsen viktig), hvor skal TTO lokaliseres, finansieringsmodell –policies: incentivsystem, eierskap til IPR, konflikthåndtering/-forhindring, habilitetsregler, forvaltning av portefølje –tjenestetilbud: hvor langt i prosessene skal TTO selv bidra, hvilke tjenester bør kjøpes/outsources, rolle ifm oppstartsselskap –forskerens rolle for hele prosessen bør klarlegges tidlig i hver case

5 Aspekter å fastlegge ved opprettelse av TTO: forts –bemanning: erfarne forretningsutviklere med akademisk utdannelse, og med stort nettverk (bransje/teknologi spesialisert) med evne til å skape tillit blant forskerne og med universitetsledelsen. Tilstrekkelig kompetanse til å kunne kommunisere tilfredsstillende med profesjonell partnere (eks. patentorg.) –idévurdering: bruk av nettverk eller egne fagspesifikke komitéer? –autorisasjon: hvilken autorisasjonsrett skal TTO ha på vegne av universitetet?

6 Aspekter å fastlegge ved opprettelse av TTO: forts –læring: utnytt kollegiale nettverk (til andre TTOer) ifm idevurdering og for egen organisasjonsutvikling –nettverk: etabler/tilslutt nettverk av TTO-personell (eks. ASTP, AUTM) –dimensjonering: ganske vanlig med inntil 30-40 oppfinnelser årlig pr. TTO-ansatt –markedsføringsstrategi: hvordan skaffe interessenter til oppfinnelsene (vide/generelle eller målrettede tiltak?) –oppfølging av ideer/patenter/lisenser: nødvendig med IT-støtte (noen std. systemer foreligger)

7 Aspekter å fastlegge ved opprettelse av TTO: forts –Tips om kritiske suksessfaktorer er gjengitt i Sandelin’s presentasjon


Laste ned ppt "Work-shop 1: Hvordan organisere teknologioverføringen i universitetene: Oppsummering: Innledningsforedrag ved: –Jon Sandelin, Stanford University (TLO)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google