Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva med de som blir mobbet? Mobbing i et moderne traumeperspektiv Thormod Idsøe Senter for atferdsforskning Universitetet i Stavanger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva med de som blir mobbet? Mobbing i et moderne traumeperspektiv Thormod Idsøe Senter for atferdsforskning Universitetet i Stavanger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva med de som blir mobbet? Mobbing i et moderne traumeperspektiv Thormod Idsøe Senter for atferdsforskning Universitetet i Stavanger thormod.idsoe@uis.no

2 2"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 ”det er ikke nødvendigvis slutt fordi om mobbingen har tatt slutt” hva bør pedagogen vite om dette?

3 3"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 1Mobbing kan gi posttraumatiske stress- symptomer (PTSD) 2Hvorfor oppstår PTSD ? 3Hvilken betydning har dette for skolen? (Tiltak) Forelesningens 3 del-tema:

4 4"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 PTSD – Diagnose (ICD-10, DSM-IV) En eller flere hendelser som innebar livsfare eller trussel om død, alvorlig skade eller mot egen/andres fysiske integritet Skaper sterk emosjonell reaksjon (angst, hjelpeløshet eller redsel)

5 5"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 1 - Intrusjon Påtrengende minner (bilder, stemmer, lukt, berøring) - ”flashbacks” Utløses/trigges av påminnere Tidsforskyvning Vansker med søvn/drømmer

6 6"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 2 - Unnvikelse Situasjoner som minner om traume Tanker knyttet til traume Følelser knyttet til traume Fysisk nummen - påminnere

7 7"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 3 – Kroppslig aktivering I beredskap UroligIrritabel Problem med oppmerksomhet og konsentrasjon Søvnvansker

8 8"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 Har blitt mobbet 8.-,9.-,10.-klasse, ”Skolemiljø 2001” (SAF): Aldri: 2417 elever, ca 71,2% Av og til: 793 elever, ca 23,4% Ukentlig: 114 elever, ca 3,4% Daglig: 69 elever, ca 2,0%

9 9"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 Har blitt mobbet

10 10"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 Relasjoner mellom mobbing i arbeidslivet og PTSD 40% av 165 helse- og sosialarbeidere rapporterer mobbing over en to-årsperiode. 44% av disse skårer høyt på PTSD (målt med g- faktor på IES) (Tehrani, 2004). 63% av et utvalg mobbeofre (n=102) rapporterer høye nivåer på PTSD-symptomatikk (særlig påtrengende minner og unngåelse) i en studie gjennomført ved Universitetet i Bergen (Matthiesen & Einarsen, 2004) I en studie gjennomført av Mikkelsen & Einarsen (2002) rapporterer 76% av de som er mobbet på jobben (n = 118, age 20-64) PTSD- symptomatikk.

11 11"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 Relasjoner mellom mobbing i skolen og PTSD Rosser (2002) finner en sammenheng mellom ”school violence” og PTSD symptomer. Snook (2001) finner at 1,25% av 169 elever i high-school (ikke klinisk utvalg) rapporterer PTSD symptomatikk. Halvparten av disse relaterer det til mobbing i skolen. I en fersk canadisk studie rapporteres en klar sammenheng mellom det å bli mobbet, og PTSD symptomatikk

12 12"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 Victimization status by grade. (McKenney, Pepler, Craig, & Connolly, 2005).

13 13"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 Prevalence of PTSD symptoms by victimization status. (McKenney, Pepler, Craig, & Connolly, 2005).

14 14"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 Hva med skjult mobbing og PTSD - symptomatikk? Noen av studiene fra arbeidslivet retter seg mot ikke- fysisk mobbing og PTSD-symptomatikk (f.eks. Matthiesen & Einarsen, 2004). “Exposure to systematic and long-lasting verbal, non- physical, and non-sexual, abusive and aggressive behaviour at the workplace may cause a host of negative health effects in the target” (Matthiesen & Einarsen, 2004) pp 335-336.

15 15"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 Hvorfor oppstår PTSD? Konstant frykt (”kommer de i dag?”) Hjelpesløshet (”jeg gir opp å kjempe”) Avmakt (”de er mange og sterke”) Mangel på kontroll (” ingenting nytter”)

16 16"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 Kognitiv forklaringsmodell (to hukommelses-systemer) To hukommelses-systemer (Brewin, 2003) Observasjoner som leder frem til teorien om to hukommelses-systemer: ”Emosjoner gjør hukommelsen bedre” Flashbulb memories Flashbulb memories eller ”Emosjoner gjør hukommelsen verre” eller ”Emosjoner gjør hukommelsen bedre OG verre”

17 17"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 To typer minner som kan opptre mer eller mindre samtidig Ordinære minner Kan bevisst gjenhentes Inneholder detaljer som ble fokusert nok på til å innkodes i langtidshukommelsen Danner basis for tenkning, planlegging, kommunikasjon Traumatiske minner Usammenhengende opplevelser – kaotisk - fragmentert Forblir identiske over tid Fullpakket med sensoriske detaljer LivaktigePåtrengende

18 18"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 Modell for to hukommelses-systemer (Brewin, 2003) Traume ordinæ r minner Rasjonell tilgang Traume minner Bevisst oppmerks. Flashbac k Gjenopp- levelser

19 19"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 Psykobiologisk forklaringsmodell (Hva skjer i hjernen?) Ordinære minner (deklarativ hukommelse) (rasjonelt tilgjengelige minner) Hippocampus + hjernebark er sentrale Hippocampus + hjernebark er sentrale Traumatiske minner (non-deklarativ huk.) Lagret sammen med * ferdigheter, * frykt- respons, * Stress respons: flykte, slåss, overgivelse Lagret sammen med * ferdigheter, * frykt- respons, * Stress respons: flykte, slåss, overgivelse Amygdala er sentral Amygdala er sentral

20 20"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 Amygdala Hjerne- bark Hippo- campus Thalamus (telefonsentral) Traumatisk opplevelse Rødt = automatisk og rask reaksjon (+ traumatiske minner) Grønn = rasjonell men mer langsom reaksjon (+ ordinære minner) To ”veier” i hjernen : (sterkt forenklet)

21 21"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 Hva kan skje som resultat av ekstremt stress? Noen personer med kronisk PTSD har forminsket hippocampus-volum (van der Kolk, 1996). Ekstremt stress øker produksjonen av noradrenalin. Dette hemmer hjernebark, og stimulerer amygdala. Forhøyet nivå av noradrenalin påvist i forb. Med PTSD (Vasterling & Brewin, 2005) Forhøyet nivå av noradrenalin påvist i forb. Med PTSD (Vasterling & Brewin, 2005) Ekstremt stress reduserer tilgangen av serotonin. Dette hemmer hjernebark, stimulerer amygdala. Farmakologisk behandling som øker serotonin har forbedret alle tre symptomgruppene hos PTSD-pasienter (Vasterling & Brewin, 2005) Farmakologisk behandling som øker serotonin har forbedret alle tre symptomgruppene hos PTSD-pasienter (Vasterling & Brewin, 2005)

22 22"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 ….og resultatet blir? Ekstremt stress forhindrer at informasjon (opplevelsen av det traumatiske) kan lagres i hukommelsen som en helhet, fordi hippocampus og hjernebark hindres i sine funksjoner. Aktivitet i amygdala øker. Den traumatiske erfaringen/hendelsen er dermed lagret -, og gjenhentes senere som, isolerte ”bilder”, kroppslige opplevelser (lukt, lyd), som er fragmenterte og uten kontekst. Siden hippocampus ikke har lykkes med å lokalisere den innkomne informasjon i tid og sted, vil disse fragmenter forbli isolerte

23 23"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 Den nye nevrobiologien ”erfaringer blir biologi” Tilknytning - kvalitet, kvantitet og timing – effekt på hjernens utvikling Tidlig traumatisering - påvirker utvikling, struktur og biokjemi i hjernen ( Perry, van der Kolk)

24 24"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 Tiltak Behandling Integrere i ordinær hukommelse Restrukturere traumer Kognitiv atferdsterapi EMDRSkriving Avslapningsteknikker (safe place) Restrukturering av mareritt Medisinering (innsovning) I skolen Hvem?IdentifiseringHenvisningskompetanse Skriving – krisepedagogikkens sentrale virkemiddel – ”orden i kaoset” ………?

25 25"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 Språket…….. …det å fortelle, skrive, tegne og spille rollespill synkroniserer to hukommelsessystemer i hjernen. Etter denne språklige bearbeidingen rapporterer den rammede ofte at det forferdelige som hadde skjedd ikke lenger var en konstant kilde til uro. Fordi: Nå er det arkivert i hukommelsen som en beskrivbar hendelse som hører fortiden til.

26 26"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 Anbefalt litteratur: Dyregrov, A. (2001). Den lille søvnboken. Bergen: Fagbokforlaget. Dyregrov, A. (2002). Katastrofepsykologi. Bergen: Fagbokforlaget. Raundalen, M., & Schultz, J-H. (2006). Krisepedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget

27 27"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 Anbefalt litteratur: PTSD generelt: Brewin, C. R. (2003). Posttraumatic stress disorder: Malady or myth? New Haven & London: Yale University Press. van der Kolk, B. A., McFarlane, A. C., & Weisaeth, L. (Eds.). (1996). Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on mind, body, and society. New York: The Guilford Press Neuropsychology of PTSD: Perry, B. D. (2001). The neurodevelopmental impact of violence in childhood. In D. Schetky & E. P. Benedek (Eds.), Textbook of child and forensic psychiatry (pp. 221 - 238). Washington D.C.: American Psychiatric Press, Inc Vasterling, J. J., & Brewin, C. R. (Eds.). (2005). Neuropsychology of PTSD: Biological, cognitive, and clinical perspectives. New York: The Guilford Press

28 28"Skjult mobbing" - Oslo 22.oktober 2008 Øvrige referanser: APA. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (Text revision) (4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association. Matthiesen, S. B., & Einarsen, S. (2004). Psychiatric distress and symptoms of PTSD among victims of bullying at work. British Journal of Guidance & Counselling, 32(3), 335-356.. McKenney, K. S., Pepler, D. J., Craig, W. M., & Connolly, J. A. (in press). Peer Victimization and Psychosocial Consequences in Elementary and High School: An Examination of Posttraumatic Stress Disorder Symptomotology. York University: LaMarsh Centre for Research on Violence and Conflict Resolution. Mikkelsen, E. G., & Einarsen, S. (2002). Basic assumptions and symptoms of post-traumatic stress among victims of bullying at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 11(1), 87-111. Rosser, S. S. (2002). Youth at risk: Community violence, trauma, and aggression in new england adolescents. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 63(1-B), 548. Snook, P. A. (2001). A comparison of traumatic symptomatology of the My Worst Experience and My Worst School Experience Scales. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 61(10-B), 5582. Tehrani, N. (2004). Bullying: A source of chronic posttraumatic stress?British Journal of Guidance and Counselling, 32, 357-366.


Laste ned ppt "Hva med de som blir mobbet? Mobbing i et moderne traumeperspektiv Thormod Idsøe Senter for atferdsforskning Universitetet i Stavanger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google