Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ullerntunet bo- og behandlingssenter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ullerntunet bo- og behandlingssenter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ullerntunet bo- og behandlingssenter
Informasjonsmøte

2 Velkommen Agenda for møtet:
Presentasjon av prosjektet v/Annette Brodersen, Omsorgsbygg Oslo KF Organisasjonsplan Sikkerhetsarbeid v/Einar Michelsen, OPAK AS Fremdrift v/Svein-Henning Hjertaker, OPAK AS Spørsmål

3 Historikk bygg: Ullerntunet hadde, før rivingen i fjor, en bygningsmasse bestående av et sykehjem fra 1924 (bygget for den gang Aker kommune) tegnet av arkitekt Ivar Næss, et sykehjem fra 1955, påbygget 1995 (ny etasje). Høyblokken med tidligere personalboliger, sto ferdig i Bruken har vært sammensatt med sykehjem, korttidsplasser, psykiatriboliger, dagsenter HVPU, seniorsenter og legesenter.

4 Eiendomsinformasjon/omfang bestilling
Prosjektet omfatter: Rehabilitering av hovedbygget på ca m2 (BTA) som står på gul liste Riving av eksisterende høyblokk i vest og lavblokk i øst Nybygg i vest og øst på ca m2 (BTA), til sammen ca m2 (BTA) 144 sykehjemsplasser, dagsenter, seniorsenter og Hjørnesteinen

5 Prosjekthistorikk Planleggingen av nye Ullerntunet startet i 2007.
Det har vært utredet ulike alternative løsninger i forhold til sykehjemsplasser/omsorgsboliger, nybygg/rehabilitering. Alternative løsninger ble samlet i en KVU-rapport mars/april 2011. KS1 ble gjennomført høsten 2011. Reguleringsplanen ble vedtatt august 2011. Forprosjekt ble oversendt for KS2-behandling Besluttet videreføring juni 2014, som innebærer fysisk oppstart oktober 2014.

6 Siste fasade legges inn
Begge de nye sykehjemsfløyene er på fire etasjer, samt at det er kjeller under deler av anlegget.

7 Plan u-etasje Plan 1 – etasje Plan 2 - etasje Plan 3 - etasje

8 Organisasjon

9 Sikkerhet En utpekt person (BHR) er overordnet ansvarlig for sikkerheten på byggeplassen, også mht. naboer KP og KU er ansvarlige for sikkerheten under henholdsvis prosjektering og bygging.

10 Sikkerhet – tiltak Jevnlige samarbeidsmøter med barnehagen og skolen.
Rutine for varsling av kommende støyende og/eller støvende arbeider Totalentreprenøren skal ta hensyn til omgivelsene, slik at naboer og næringsdrivende ikke blir sjenert unødvendig med hensyn til støy, trafikk, atkomstforhold, ulovlig parkering, etc. Ved behov iverksettes særskilte sikringstiltak og koordineringstiltak. Flere rutinemessige SHA/HMS-aktiviteter i prosjektet, for å sikre en forsvarlig og sikker gjennomføring før aktiviteter igangsettes og for å kontrollere at den faktiske gjennomføringen er trygg, og som forutsatt.

11 Sikkerhet – tiltak Rutinemessig skal disse aktivitetene gjennomføres:
Risikoanalyser Rapportering av uønskede hendelser (RUH) Vurdering av adkomst til anleggsplassen Vernerunder/HMS-inspeksjoner, minimum hver 14. dag Kontroll av kjemikaliehåndtering Andre krav som følger av BREEAM-NOR

12 Sikkerhet – tiltak Det etableres en egen oppslagstavle med SHA/HMS-informasjon. Denne skal blant annet inneholde informasjon om hovedbedrift verneombud riggplan med anvist førstehjelpsutstyr og brannslukkingsutstyr

13 Sikkerhet – tiltak For arbeid som innebærer særlig risiko, f.eks. spesielle løfteoperasjoner eller arbeid nær høyspentledning, vil totalentreprenøren utarbeide egne sikkerhetsprosedyrer. Disse skal fremlegges byggherren før oppstart av det spesifikke arbeidet. På byggeplassen skal alle benytte hjelm, vernesko, vernebriller og synlig arbeidstøy.

14 BREEAM-NOR Målsettingen er at Ullerntunet skal bli Norges mest miljøvennlige og energieffektive sykehjem BREEAM-NOR-klassifisert «Very Good» Passivhus og bruk av energibrønner til oppvarming og kjøling Høyt fokus på godt innemiljø i drift Entreprenøren forplikter seg til tiltak for å ivareta hensyn til byggeplassens naboer restriksjoner på arbeidstid og støy tydelig og trygg byggegrense og adkomst nettside og fysisk oppslagstavle med oppdatert informasjon klagelogg tilgjengelig på byggekontor ren byggeplass tiltak mot luftforurensning og vannforurensning fra byggeplass

15 Foreløpig riggplan

16 Gangvei/trillesti gjennom nye Ullerntunet (etter ferdigstillelse).
Grusveien i tomtegrensen er planlagt ferdigstilt i september 2014.

17 Klar til prøvedrift august 2016
Fremdrift 2014 2015 2016 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Grunn- og betongarbeider nybygg oktober 2014 til april 2015 Montasje prefabrikkerte elementer mars til juli 2015 Tak-, fasade- og innvendige arbeider juni 2015 til juni 2016 Tett bygg januar 2016 Utomhusarbeider mars til august 2016 Klar til prøvedrift august 2016

18 Takk for oppmøtet!


Laste ned ppt "Ullerntunet bo- og behandlingssenter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google