Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krisekommunikasjon i Mattilsynet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krisekommunikasjon i Mattilsynet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Krisekommunikasjon i Mattilsynet
Ca 1300 ansatte, 8 regioner, 54 distriktskontor – hovedkontoret er også direktorat. Gro-Heidi S. Sverdrup, Mattilsynet, regionkontoret for Buskerud, Vestfold, Telemark

2 Salmonella, Listeria, Camylobacter, E. coli
Furuvednematode Munn- og klauvsjuke Salmonella, Listeria, Camylobacter, E. coli Radioaktivitet Giardia og Cryptosporidium Fugleinfluensa Harepest - musepest Foto: Adressa, Tourist.no, iStockphoto, TV2

3 Mattilsynet eier kriser innenfor dyrehelse og plantehelse
For å fryse situasjonen og unngå videre spredning av sykdommen kan vi ha behov for samhandling og støtte fra: Kommunene (kriseråd, servicekontor, helse mm) Fylkesmannen (beredskap/beredskapsråd, landbruksavdeling, kommunikasjon mm) Politi Sivilforsvaret

4 Hendelse innenfor drikkevann- eller matområdet eies ikke av oss
Sykdomsutbruddet eies av helsesektoren i den kommunen der hendelsen oppstår. Mattilsynet bistår helse og gjør ofte mye av utredningsarbeidet. Når årsaken «beviselig» er knyttet til mat, eks østers spist på et hotell – da «overtar» Mattilsynet.

5 Samarbeid med andre etater/instanser.
Avhengig av type hendelse vil følgende rollefordeling gjelde: Hovedkontoret: ansvar for kontakt med departementene, internasjonalt, berørte nasjonale aktører i næringen, kunnskapsstøtten og samarbeidene etater Regionkontoret: ansvar for kontakten med Fylkesmannen og andre regionale aktører Distriktskontoret: ansvar for kontakt med kommunen(e) og andre lokale aktører Distriktskontor: Kommuneleger, privatpraktiserende veterinærer

6 Andre viktige samarbeidspartnere:
Sivilt beredskapssystem (SBS) – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Beitekriser for rein – Reindriftsforvaltningen Smittevernberedskap – Helseetatene Beredskap ved akutt forurensing – Kystverket Marine bestander – Fiskeridirektoratet Atomberedskap – Strålevernet Sivilforsvaret – bistandsressurs Bildet: Sivilforsvaret - renseenhet

7 Stab hoved- og regionkontor = stabsjef, logistikk, kommunikasjon, fag
På DK er det også en feltansvarlig = kommunikasjon i felt

8 Kommunikasjon Den statlige kommunikasjonspolitikken sier følgende: ”i en krise er det spesielt viktig å informere raskt, aktivt og regelmessig for å sikre at målgrupper og befolkningen får riktig informasjon. Videre må virksomheten være åpen, presis og samordne seg med tilgrensende virksomheter for å koordinere budskapet. Forholdene skal legges til rette for å få til et godt samarbeid med mediene under krisen.”

9 Kommunikasjonslinjene i Mattilsynet
Kommunikasjonsansvaret i lederlinja. Avklart hvem som svarer på hva i de tre nivåene. Kommunikasjonsrådgiverne støtter ledere og fagpersonell. HK-K R-BVTHO R- OAØ TMR HSFRA NTF Kommunikasjon utarbeider: - Medieplan - Kommunikasjonsstrategi - Nettartikler - mm Vi har blitt kommunikasjonsmessige gode med årene, spesielt når vi eier «krisen»

10 Over 300 syke personer – spist på samme hotell
Kommuneoverlegen(e), Mattilsynet (DK, RK, HK), Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet samarbeidet for å finne smittekilden. Prøver fra pasienter viste funn av tarmbakterien ETEC. Det er inntil nylig ikke kjent at slike importerte stammer har vært årsak til utbrudd i Norge. Sannsynlig at det er importert gressløk fra tredjeland som har vært kilden til utbruddet Når krisen eies av andre, er det erfaringsmessig krevende å samhandling og samordning pga mange parter. Viktig med mer øvelse!


Laste ned ppt "Krisekommunikasjon i Mattilsynet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google