Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesisykepleiere Terje Ødegården Emneansvarlig Høgskolen i Gjøvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesisykepleiere Terje Ødegården Emneansvarlig Høgskolen i Gjøvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesisykepleiere Terje Ødegården Emneansvarlig Høgskolen i Gjøvik

2

3 Samarbeid – ALNSF og Høgskolen i Gjøvik Oppdragstudie. Deltid – et semester over 24 uker. 10 studiepoeng. Målgruppen var anestesisykepleiere. Anestesisykepleiere som har prehospitalt arbeid som del av sin virksomhet. Det er ingen ambulansepersonell utdanning

4 Oppbygging og organisering Økt handlingskompetanse i prehospitalt arbeid. Oppdatert og kunnskapsbasert. Organisert som tre kurs. Tre samlinger á tre dager. Fronter ble brukt til informasjon, oppgaver, innlevering av oppgaver, litteratur osv.

5

6

7 Samlinger En samling på høgskolen i hvert kurs. Litteratur, nettbaserte studieoppgaver, forberedelser før samlingene og etterarbeid etter samlingene. Obligatoriske ferdighets- og simuleringsøvelser.

8 Obligatoriske arbeidskrav og eksamen Refleksjonsnotat – gruppearbeid (etisk og juridisk problemstilling). Fagnotat – individuell (beskrivelse av en pasientsituasjon). Flervalgstest (fronter) Hospitering AMK og ambulanse. Eksamen – simulering av en pasientsituasjon (AHLR)

9 Innhold på samlingene – kurs 1 Ressursforelesninger –Akuttmedisin barn og voksne –Undersøkelsesmetodikk –Luftveishåndtering prehospitalt –Sjokk- og væskeresuscitering prehospitalt –Samarbeid ambulansepersonell-anestesisykepleiere Praktiske øvelser –Simulering av akuttmedisinske tilstander –Luftveishåndtering –HLR

10 Innhold på samlingene – kurs 2 Ressursforelesninger –Konflikthåndtering/skarpe oppdrag –CRM og stressmestring –Kommunikasjon –Etikk –Lovgivning –Hypotermi –Transportmedisin Praktiske øvelser –CRM –Avlastning trykkpneumothorax, intraossøs kanyle

11 Innhold på samlingene – kurs 3 Ressursforelesninger –Traumebehandling/undersøkelsesteknikk –Skademekanikk –Katastrofearbeid Praktiske øvelser –Hurtig frigjøring, traumesideleie, nakkekrage, ta av hjelm, backboard, scoopbåre, stropping, reponering av brudd, vakum- og strekkspjelk –Simulering – undersøkelse av traumepasienter Vurdering – simulering

12 Mål for utdanningen Ved fullført utdanning har studenten blant annet: –Akuttmedisinsk handlingskompetanse i samsvar med gjeldene anerkjent forskning og praksis. –Har kunnskap om faktorer som påvirker kommunikasjon og samhandling i prehospital tjeneste. –Har kunnskap, kompetanse og evne til å vurdere, prioritere og handle faglig velbegrunnet i prehospitale akutt situasjoner. –Et bevisst forhold til rollen som aktør i en ladet akutt situasjon

13 Evaluering og kommentarer etter det første kullet De fleste mener at arbeidsbelastningen har vært som forventet. Litteraturen har vært relevant. Samlingene har vært passe lange (3 dager). Forholdet mellom teori og praksis har vært passe. Fronter egner seg til informasjon, innleveringer og tilbakemeldinger.

14 Forelesningene, med noen få unntak har vært bra. Ferdighetstrening og simulering har gitt stort utbytte hos de fleste og som de fleste mente hadde vært spesielt bra i dette studiet. Videokonferanse (2 forelesninger) har fått god tilbakemelding. Simulering som eksamensform mener de fleste egner seg i denne utdanningen, men også noen negative tilbakemeldinger på denne eksamensformen.

15 Målet for videreutdanningen var økt handlingskompetanse i prehospitalt arbeid. I evalueringen har alle svart at de har økt sin handlingskompetanse.

16 Nytt kull 2010 Det vil starte opp et nytt kull i januar 2010. Bortsett fra noen få endringer vil det bli samme opplegg som for pilotkullet.


Laste ned ppt "Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesisykepleiere Terje Ødegården Emneansvarlig Høgskolen i Gjøvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google