Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2009 2012 Forelesning nr.7 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Tidsrespons til reaktive kretser 27.02.2012INF 1411 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2009 2012 Forelesning nr.7 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Tidsrespons til reaktive kretser 27.02.2012INF 1411 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning nr.7 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Tidsrespons til reaktive kretser INF

2 Dagens temaer Tidsrespons til reaktive kretser RC-integrator/differensiator-respons til pulser og firkantbølger RL-integrator/differensiator-respons til pulser og firkantbølger Anvendelser av RL/RC integratorer og differensiatorer Dagens temaer er hentet fra kapittel , INF

3 Integrasjon og derivasjon Under visse betingelser kan RC- og RL-kretser fungere som hhv integratorer og derivatorer, dvs at de beregner den integrerte og deriverte av et inputsignal med hensyn på tid I frekvensdomenet utfører de samme kretsene enten en høypass eller lavpass filtreringsfunksjon I biologiske systemer utfører enkle cellestrukturer de samme integrasjons/derivasjons-operasjonene, og kan modelleres med RC- eller RL-kretser Oppførselen til RC/RL-kretser med pulssignaler som innganger er viktige i design av digital elektronikk INF

4 Oppladning og utladning i RC-krets Hvis en pulsgereator brukes som spenningskilde til en RC-krets vil kondensatoren hhv lades opp og lades ut som om den kobles til et batteri eller lades ut gjennom en resistor INF

5 RC-integrator I en RC-integrator brukes spenningen over kondensatoren som utgangsspenning Etter RC = 5 har kretsen enten nådd 10v eller 0v, avhengig av utgangspunktet. Denne tiden kalles også for transient- tiden INF

6 Sammenhengen mellom pulsbredde og τ Hvis pulsbredden t w er større enn τ = 5 vil kondensatoren rekke å lades opp/ut fullstendig Større verdier av τ med samme pulsbredde vil føre til kortere eller lengre oppladnings- og utladningstider INF

7 Sammenhengen mellom pulsbredde og τ Ved kortere pulsbredder t w < τ = 5 vil kondensatoren ikke lades opp eller ut helt til maksimal/minimal-verdi INF

8 Respons på repeterende pulser Ved kortere pulsbredder t w < τ = 5 og input ikke lenger er en enkeltpuls men repeterende pulser: Kondensatoren vil først trenge tid på nå et nivå som er den gjennomsnittlige spenningen INF

9 Respons på repeterende pulser (forts) Deretter vil min- og maksverdi ha nådd steady-state nivå INF

10 Økning i tidskonstanten Ved å sette inn en varialbel resistor kan man endre integrasjonskonstanten INF

11 RC-differensiator og pulsrespons I en RC-differensiator brukes spenningen over resistoren som utgangsspenning; forløpet blir mer komplisert INF

12 RC-differensiator respons på pulstog Samme forløpet skjer som for integratorer: Det tar en viss tid før steady-state oppnås; avhengig av tidskonstanten Hvis t W >= 5 τ vil kondensatoren rekke å lades helt opp/ut for hver hele periode, dvs at spenningen over resistoren går opp til maks og helt til INF

13 RC-differensiator respons på pulstog (forts) Hvis t W < 5 τ vil kondensatoren ikke rekke å lades helt opp/ut for hver komplette periode INF

14 RC-differensiator respons på pulstog (forts) Til slutt vil det hele konvergere mot den gjennomsnittsverdi på INF


Laste ned ppt "2009 2012 Forelesning nr.7 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Tidsrespons til reaktive kretser 27.02.2012INF 1411 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google