Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem er vi Administrasjonen Leiv Sjef Sissel Reidun Takst Team AS er et firma som har drevet med taksering i 30 år. Med Rogaland fylke som primærområde,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem er vi Administrasjonen Leiv Sjef Sissel Reidun Takst Team AS er et firma som har drevet med taksering i 30 år. Med Rogaland fylke som primærområde,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hvem er vi Administrasjonen Leiv Sjef Sissel Reidun Takst Team AS er et firma som har drevet med taksering i 30 år. Med Rogaland fylke som primærområde, utfører vi taksering av fast eiendom. Oppdrag utføres også i tilstøtende fylker. Teamet vårt har bred erfaring fra taksering av fast eiendom bla. boligsalgsrapporter for hus, hytter og leiligheter og tilstandsrapporter på næringseiendommer.

3 Hovedkontor - Stavanger Avdelingskontorer - Karmøy - Jørpeland Satelittkontorer - Gilja - Knapphus - Suldal

4 TAKSTMENN Bjørn ÅgeSvein ToreAsbjørnArntHansi Mindor EskildLars ErikLeiv ÅgeEndre Mindor Svein Tore - Ryfylke - Stavanger og omegnen - Haugalandet Svein Leiv Lars Erik Jens Sverre

5

6 Målet med den nye standarden er å minimalisere konfliktnivået gjennom å gi objektiv, entydig og informativ informasjon om boligens tekniske tilstand. Økonomiske forhold belyses i større grad/kostandskonsekvenser. Hvorfor ny standard.

7 NS 3600 Standarden gir: Felles spilleregler. Fastere undersøkelse punkter. Omforente vurderingskriterier for tilstandsgrad. Definerte minimumskravet til innhold. Ensartede og bedre rapporter. Nytt verktøy for takstmenn, meglere/selgere.

8 Undersøkelse av boligen, tilleggsbygg og fellesdeler – Byggteknisk tilstand; – VVS-tekniske anlegg: – Elektrisk anlegg (forenklet analyse); – Branntekniske forhold (forenklet analyse); – Vurdering av geologiske forhold (skred og flom); – Vurdering av radon (vurdering av dokumentasjon, men ikke utførelse av målinger); – Gjennomgang av egenerklæringsskjema fra eier; – Gjennomgang av framlagt dokumentasjon; – Måling av areal; – Vurdering av P-ROM når det gjelder rømningsvei og lysflate NS 3600 omfatter

9 Hva er endringen i NS 3600 Felles del i blokker (01.01.2016) Ny TG: TGIU Rapportsammendrag med henvisninger til hovedrapporten. Synliggjøre kostnader med TG 3 Økte kompetansekrav Bedre og klarere sjematur for erklæringer Omfattende matriser som forteller symptomliste for TG´ene Teknisk verdi

10 TG 0: Ingen avvik TG 1: Mindre eller moderate avvik TG 2: Vesentlige avvik TG 3: Stort eller alvorlig avvik TGIU: Ikke undersøkt Fire + 1 tilstandsgrad

11 Forventet gjenværende brukstid: – Uttrykk for anslått tid et byggverk eller del av byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål Avhengig av tilstand, egenskaper, design, utførelse, gjennomført vedlikehold, alder, påkjenninger, konsekvenser ved brudd

12 Hvilken betydning vil den ha for den nye Boligsalgsrapporten -Bestilling av oppdrag -Før befaring -Under befaring

13 Bestilling av oppdrag -Vi sender ut ordrebekreftelse med vedlegg Vedleggene -Egenerklæringsskjema -Sjekkliste for forarbeid (dokumentasjon) -Energiattest -Radonmålinger -Tidligere takster -El. Anlegg -Dokumentasjon på fastmontert utstyr -Ordrebekreftelse m/vedlegg sendes takstmann før befaring.

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Befaring -Ved oppmøte fremlegges etterspurt (vedleggene) dokumentasjon hvis denne ikke er sendt over i forkant. Dokumentene gjennomgås før befaringen sammen med eier. -En normal befaring anslås til 6 timer -Antall spesialrom/hulltaking, tilleggsbygg (anneks, garasje, etc) vil spille inn på tidsforbruket.

23 Etter befaringen Etter befaringen og rapport foreligger sendes denne til eier kontroll/gjennomlesnin g før denne ferdigstilles.

24 Hva vil rapporten koste -Enebolig uten hybel/leilighet og med uisolert tilleggsbygg (garasje/naust) Kr. 15-20 000,- -Stor enebolig med hybel/leilighet og med uisolert tilleggsbygg Kr. 17-23 000,- -Leilighet/fellesdel utsatt til 01.01.2016 -Ønsker å levere BSR iht NS3600 også på leiligheter fra 01.01.2015. pris fra 5 – 10 000,- For rapporter i utkanten av Rogaland. Her må vi legge opp til to befaringer pr. dag med lang arbeidsdag Pristillegg for transport og reisetid pr. rapport


Laste ned ppt "Hvem er vi Administrasjonen Leiv Sjef Sissel Reidun Takst Team AS er et firma som har drevet med taksering i 30 år. Med Rogaland fylke som primærområde,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google