Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilvalgsfag 2004/05: Young Mentors Fagets forankring i L97 Praktisk prosjektarbeid.Praktisk prosjektarbeid. ”gir elevene mulighet til å opparbeide en allsidig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilvalgsfag 2004/05: Young Mentors Fagets forankring i L97 Praktisk prosjektarbeid.Praktisk prosjektarbeid. ”gir elevene mulighet til å opparbeide en allsidig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilvalgsfag 2004/05: Young Mentors Fagets forankring i L97 Praktisk prosjektarbeid.Praktisk prosjektarbeid. ”gir elevene mulighet til å opparbeide en allsidig handlingskompetanse og utvikle evnen til å hanskes med og løse praktiske utfordringer”.”gir elevene mulighet til å opparbeide en allsidig handlingskompetanse og utvikle evnen til å hanskes med og løse praktiske utfordringer”. ”Evne til samarbeid og selvstendighet står sentralt i faget”.”Evne til samarbeid og selvstendighet står sentralt i faget”. ”Virksomheten kan tilrettelegges på skolen eller i samarbeid med nærmiljøet”.”Virksomheten kan tilrettelegges på skolen eller i samarbeid med nærmiljøet”. Sture Grønli

2 Tilvalgsfag 2004/05: Young Mentors Begrunnelse Kontinuitet Forankring blant dagens 9. klasser Videreutvikling Sture Grønli

3 Tilvalgsfag 2004/05: Young Mentors Arbeidsmåte Planlegging, gjennomføring og vurdering vil utgjøre hovedkomponentene i tilbudet. Informasjonsinnhenting, arbeidsmetoder og teknikker, vurdering av gjennomførte oppgaver og eget arbeid sentralt. Øvelse i å utvikle arbeidsbeskrivelser, benytte ulike plandokumenter til forberedelse av egne arbeidsoppgaver Sture Grønli

4 Tilvalgsfag 2004/05: Young Mentors Vurdering Lærer og elever skal sammen utarbeide skriftlige kriterier for vurdering Skriftlig vurdering uten karakter Vedlegg til vitnemålet Sture Grønli

5 Tilvalgsfag 2004/05: Young Mentors Mål Videreutvikle elevenes evne til å forstå arbeidsprosesser, slik at de på egen hånd og sammen kan ta ansvar for planlegging og forberedelser Videreutvikle elevenes kunnskaper og ferdigheter slik at de kan utføre et praktisk arbeid og følge en planlagt arbeidsprosess, og ta ansvar for gjennomføringen av praktiske oppgaver Erfaring med og styrke evnen til å vurdere arbeidsprosess og resultat, og til å kunne bruke det de har lært Sture Grønli

6 Tilvalgsfag 2004/05: Young Mentors Hovedmomenter Lærer og elever skal sammen utarbeide hovedmomenter Utvikle elevenes kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere praktisk virksomhet. Praktisk prosjektarbeid må tilrettelegges ut fra elevenes interesser og lokale forutsetninger Sture Grønli

7 Tilvalgsfag 2004/05: Young Mentors FORSLAG TIL OMRÅDER FOR UTFORMING AV HOVEDMOMENTER På skolen Sette i gang og drive tiltak i skolemiljøet, arrangere, utføre oppdrag etc. Sture Grønli

8 Tilvalgsfag 2004/05: Young Mentors OMRÅDER FOR UTFORMING AV HOVEDMOMENTER Samarbeid mellom skolen og nærmiljøet TUIL FN-sambandet Midnight Sun Marathon Fotballkretsen / Storby Tromsø Sture Grønli

9 Tilvalgsfag 2004/05: Young Mentors Eksempler på arbeidsoppgaver delta i administrative prosesser i et lag, forening, organisasjon etc. (daglig drift, forberedelse til arrangement, møter osv) være aktivt med på arrangementer, møter osv. være aktivitetsleder/trener/hjelpetrener for andre medlemmer i klubb/skole utvikle nye konsept som laget, klubben foreningen kan dra nytte av Sture Grønli

10 Tilvalgsfag 2004/05: Young Mentors Pålagte arbeidsoppgaver Promotere tilvalgsfaget Young Mentors for årets 9. klasser Delta i utvelgelsen av nye mentorer for neste skoleår Aktivt med i opplæring Sture Grønli

11 Tilvalgsfag 2004/05: Young Mentors Arbeidstid Arbeidet kan foregå i den avsatte tilvalgsfagtiden på skolen Utenom skoletid når det passer best for eleven og dens samarbeidspartner. tilvalgsfagstida på skolen. Sture Grønli

12 Tilvalgsfag 2004/05: Young Mentors Grunnlag for vurdering Skriftlig rapportering over avtalt arbeid Egenvurdering Min vurdering Sture Grønli

13 Tilvalgsfag 2004/05: Young Mentors Tanker/refleksjoner så langt Young Mentors som tilvalgsfag kan være en måte å finansiere prosjektet på Young Mentors og skolekantina ”Matbeat” samarbeider i prosjektet ”Fysisk aktivitet og måltid i skolen” Samarbeid med IL – hvordan kan det bli en integrert del av skolens virksomhet? Sture Grønli


Laste ned ppt "Tilvalgsfag 2004/05: Young Mentors Fagets forankring i L97 Praktisk prosjektarbeid.Praktisk prosjektarbeid. ”gir elevene mulighet til å opparbeide en allsidig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google