Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11.12.2014PETS Hafjell 2014 1 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11.12.2014PETS Hafjell 2014 1 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305."— Utskrift av presentasjonen:

1 11.12.2014PETS Hafjell 2014 1 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

2 11.12.2014PETS Hafjell 2014 2 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 Hva er poliomyelitt? Poliomyelitis er en sykdom som rammer sentralnervesystemet og er forårsaket av ett av de tre kjente typene poliovirus. Virus spres via avføring til drikkevann, matvarer eller munnsekret gjennom dråpesmitte. Viruset fester seg til slimhuden i munn og svelg, hvor det raskt formeres og finner veien videre via fordøyelseskanalen til lymfesystemet og derfra til sentralnervesystemet og kan føre til lammelser av bein, armer og av og til av åndedrettsmuskulaturen i løpet av timer etter at de første symptomene melder seg. En av 200 smittede får varige lammelser og av disse dør mellom 5 – 10 prosent pga lammelser i åndedrettesmuskulaturen Sykdommen rammet spesielt barn under fem år i store deler av den vestlige verden på 1950.- 60 tallet og spredte berettiget frykt i befolkningen

3 11.12.2014PETS Hafjell 2014 3 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

4 11.12.2014PETS Hafjell 2014 4 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 Sitat fra oppslaget i Billedbladet 4. november 1952: Alene i den første Uge af September blev 335 Patienter fra København Amt indlagt på Blegdamshospitalets Polio-Afdeling. Danmarks værste Polio- Epidemi kuliminerede! 700 unge Medicinere har i snart 2 Maaneder med Millioner af Liter Ilt pumpet Liv i aandedretslammede Polio-Patienter. De 8 Jernlunger kunde ikke klare de haardest ramte, hvis Aandedrætscentre ogsaa var lammede. Det er en modig og storslått indsats der ydes af disse unge. Vi andre udenfor kan ikke hjælpe så direkte. Men alle må føle det som en pligt at give, hvad de formår til Polio-Landsinnsamlingen. Pengene kan sendes til Giro 64.300.

5 11.12.2014PETS Hafjell 2014 5 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 Rotary International startet sitt arbeid mot spredning av polioviruset på Filipinene i 1979. I 1988 var det fortsatt 125 land med epidemiske utbrudd av polio I desember 2012 var det epidemiske utbrudd i kun tre land; Pakistan, Afghanistan og i Nigeria Nye poliotilfeller er redusert betydelig i løpet av de siste 20 år, men kampen er ennå ikke vunnet. Polio bekjempelsen er som å slukke en skogbrann, alle vet at faren for ny oppblussing er stor, dersom ikke all ild er slukket!

6 11.12.2014PETS Hafjell 2014 6 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

7 11.12.2014PETS Hafjell 2014 7 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 Den 27. mars kunne WHO erklære hele Sør- Øst Asia poliofritt

8 11.12.2014PETS Hafjell 2014 8 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 27 March 2014 -- WHO South-East Asia Region, home to a quarter of the world’s population, was certified polio-free today by an independent commission under the WHO certification process. This is the fourth of six WHO Regions to be certified, marking an important step towards global polio eradication. With this step, 80% of the world’s population now lives in certified polio-free regions.

9 11.12.2014PETS Hafjell 2014 9 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

10 11.12.2014PETS Hafjell 2014 10 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

11 11.12.2014PETS Hafjell 2014 11 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

12 11.12.2014PETS Hafjell 2014 12 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 Pakistan Battles Polio, and Its People ’ s Mistrust

13 11.12.2014PETS Hafjell 2014 13 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 Pakistanske myndigheter tar i bruk radikale midler i kampen mot poliospredning: De belønner familier som lar barna sine vaksinere De kjører store informasjonskampanjer Trafikksperringer så vaksinasjonsteam kan rekke over alle som stopper i trafikk kø De truer private vaktselskap med fengsel, dersom de hindrer vaksinatører tilgang til boligkvarter etc. De kontrollerer avløpsvann og kloakker for polivirus Den pakistanske presidenten lot seg selv og hele sin familie vaksinere på direkte overført TV

14 11.12.2014PETS Hafjell 2014 14 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 Rotary International er igjen tilbake i overskriftene med sin End POLIO Now kampanje: Innflytelsessterke og rike rotarianere gir betydelige beløp for å kompensere familier som mister sine slektninger i kampen mot Polio Frivillige ungdommer som selv har familiemedlemmer som er rammet av polio, stiller opp for å beskytte vaksinatører som oppsøker områder der selv politiet mener at er for farlige. Vaksinatører stiller opp ved «check-points» der hæren gjennomsøker busser og biler i jakt på våpen og passer på å gi vaksiner mens køene står stille. På en typisk dag kunne de vaksinere 800 barn på denne måten. Det smugles også vaksiner inn i Talibankontrollerte områder Som en av vaksinatørene sier: This is good work, and God will protect me»

15 11.12.2014PETS Hafjell 2014 15 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 Polio cases have decreased by over 99% since 1988, from an estimated 350 000 cases then, to 650 reported cases in 2011. The reduction is the result of the global effort to eradicate the disease. In 2012, only three countries (Afghanistan, Nigeria and Pakistan) remain polio-endemic, down from more than 125 in 1988. As long as a single child remains infected, children in all countries are at risk of contracting polio. Failure to eradicate polio from these last remaining strongholds could result in as many as 200 000 new cases every year, within 10 years, all over the world. In most countries, the global effort has expanded capacities to tackle other infectious diseases by building effective surveillance and immunization systems. Fra WHO sine hjemmesider:

16 11.12.2014PETS Hafjell 2014 16 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 U.N., Fearing a Polio Epidemic in Syria, Moves to Vaccinate Millions of Children Yazan Homsy/Reuters Children carried their belongings in Homs, Syria, this month. The United Nations is struggling with how to deliver emergency aid as the war rages. By RICK GLADSTONE Published: October 25, 2013RICK GLADSTONE

17 11.12.2014PETS Hafjell 2014 17 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

18 11.12.2014PETS Hafjell 2014 18 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 Vi er så nær målet!

19 11.12.2014PETS Hafjell 2014 19 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 PSY – The Gangnman style som var den første som fikk mer enn en milliard treff på You Tube

20 11.12.2014PETS Hafjell 2014 20 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 ROTARY COMMITS US$75 MILLION TO END POLIO From left: President Hamid Karzai, Afghanistan; President Asif Ali Zardari, Pakistan; Bill Gates, Co-Chair of the Bill & Melinda Gates Foundation; Ramesh Ferris, Rotarian and polio survivor; President Goodluck Jonathan, Nigeria; Wilfrid Wilkinson, Rotary Foundation Trustee Chair; Director-General Dr. Margaret Chan, World Health Organization.

21 11.12.2014PETS Hafjell 2014 21 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 Fra 1985 har Norge bidratt med mer enn USD151,8 millioner til kampen mot polio. Etter Luxemburg er Norge det landet i verden som har bidratt mest per innbygger til kampen mot polio Til tross for oppfordringen til de ulike statsledere og til næringslivet, om at landene skal gi bidrag til den siste og avgjørende innsatsen, mangler aksjonen END POLIO NOW penger Vi kan styrke Rotarys troverdighet, ved å sørge for at Rotarys symbol kan settes på denne siste og avjørende fasen

22 11.12.2014PETS Hafjell 2014 22 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 Pressemelding, 14.10.2013: Regjeringen trapper opp arbeidet for global helse Den globale vaksinealliansen (Gavi) og Det globale fondet mot aids, tuberkulose og malaria (GFATM) får til sammen 330 millioner kroner ekstra i statsbudsjettet for 2014. Regjeringen ønsker å intensivere kampen for barne- og mødrehelse globalt, bekjempe dødelige sykdommer og bidra til å utrydde polio. Vi er nå i ferd med å utrydde polio. Norge mer enn firedobler støtten til formålet til 240 millioner kroner i 2014. Pengene skal forvaltes hovedsakelig av Gavi og dels av Verdens helseorganisasjon (WHO).

23 11.12.2014PETS Hafjell 2014 23 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 Uten Rotarys innsats ville ikke målet vært så nære!

24 11.12.2014PETS Hafjell 2014 24 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

25 WHOROTARYUNICEF Center for Disease Control Verdens Helseorganisasjon, Unicef og CDC er garantistene for utvikling av vaksiner gjennomføring av vaksinering bruk av metoder og rapportering som virker Rotary er pådriver, ”fund-raiser” og vaktbikkje… The Global Polio Eredication Initiative ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 11.12.2014PETS Hafjell 2014 25

26 11.12.2014PETS Hafjell 2014 26 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 Hva kan den enkelte av oss gjøre? 1.Vi kan øke egen kunnskap om Rotarys innsats for å utrydde polio 2.Vi kan bruke symbolene «END POLIO NOW» i mange ulike sammenhenger. D – 2305 vil selge «End Polio Now» pins for kr 100,- pr stk. til inntekt for aksjonen 3.Vi kan snakke om Rotarys innsats for å utrydde polio til alle våre venner og bekjente

27 11.12.2014PETS Hafjell 2014 27 4.Vi kan følge oppfordringen Ron Burton ga på Rotary International Assembly i San Diego til alle «Presidents elect» og gi et personlig bidrag til aksjonen «END POLIO NOW» 5.Vi kan arrangere utlodninger, garasjesalg og andre ulike aktiviteter for å samle inn penger til denne viktige aksjonen 6.Dersom vi formidler de pengene som klubbene samler inn via distriktkassereren vår, reduserer vi transaksjonskostnadene betydelig ER VI MED? ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305


Laste ned ppt "11.12.2014PETS Hafjell 2014 1 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google