Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål og læring hos elever

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål og læring hos elever"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål og læring hos elever
Per Garmannslund Oxford Research

2 Innhold Faglige læringsmål og elevers læringsmål Læring og mål
Selvregulering og mål

3 Prosjektet . Læreren er i ferd med å gi elevene oppgave og problemstilling til et fordypningsarbeid i samfunnskunnskap. Elevene er ivrige og synes oppgaven virker spennende. Hensikten med oppgaven er at elevene lærer noe om å arbeide i fellesskap rundt samfunnsfaglige problemstillinger. Stikkord i oppgaven er demokratiets spilleregler. En elev spør om det gis karakter på arbeidet, noe læreren sier nei til. Læreren registrerer misnøye i elevgruppen med denne meldingen. Litt senere overhører læreren en samtale mellom noen elever, hvor den ene sier : ”Jeg gidder ikke legge noe arbeid i dette prosjektet når vi ikke får karakter”

4 Mål og læring hos elever
Læringsforskning: Mål grunnlaget for læring fordi det gir retning til og grunnlag for å bedømme egen læring. Mål har en omfattende funksjon både for å overvåke progresjonen i måloppnåelse, eventuelt tilpasse og regulere erkjennelse, motivasjon og atferd med hensyn til å nå målene.

5 Mål og læring hos elever
Mål setter en standard for læringsarbeidet, dvs beskriver kriterier eller kjennetegn på hva en ønsker å oppnå.

6 Mål og læring hos elever
Elevenes målsetting, planlegging og læring kjennetegnes ved at elevene: analyserer læringsoppgaven, setter seg et læringsmål, planlegger og velger strategi/arbeidsmåte for å nå læringsmålet. 6

7 Mål og læring hos elever
Læringsforskning understreker betydningen av at elever setter seg kortsiktige, personlige og realistiske mål for egen læring.

8 Faglige mål og elevers mål.
Hva er faglige læringsmål? Kunnskaper Ferdigheter Holdninger Strategier Hva er elevers personlige læringsmål? I hvor stor grad handler elevenes personlige mål om det samme som de faglige målene?

9 Faglige mål Elevens mål Faglige mål Elevens mål

10 Elevenes personlige læringsmål.
Hva er et personlig mål? Vite noe om hva/hvor en skal og hvordan en utføre arbeidet. Ha retning på enn oppgave Bestemme seg for noe, dvs. sette en standard for eget arbeid, innsats og ressursbruk.

11 Elevenes personlige læringsmål.
”Jeg gidder ikke legge noe arbeid i dette prosjektet når vi ikke får en karakter” Hvilket mål er dette? Hvordan påvirker det læring? Er eleven klar over at denne beslutningen er et personlig læringsmål?

12 Elevenes personlige læringsmål.
Hvordan elever kan arbeide med personlige mål må modelleres av læreren, dvs. vise hvordan en selv ville ha angrepet en oppgave eller en utfordring.

13 Elevenes personlige læringsmål.
Det å sette seg personlige og realistiske læringsmål må øves opp. Elevene er avhengig av at læreren tar opp i undervisningen: Hva er forskjeller på faglige og personlige mål? Hva er langsiktig mål? Hva er kortsiktig mål og delmål? Når skal arbeidet med ulike delmål gjennomføres og være ferdig? Hvor lang tid har jeg til rådighet? Hvordan vet jeg at målene mine er nådd?

14 Elevenes personlige læringsmål.
Hensikten med å drøfte personlige læringsmål med elevene i undervisningen er: Å redusere egoorientering og prestasjonsangst. Redusere tendens til sosial sammenligning. Øke mestringsopplevelse og oppgaveorientering. Hjelpe elevene til å overvåke egen læring og evaluere eget læringsarbeid.

15 Elevenes personlige læringsmål.
Viktig å møte elever med å stimulere til refleksjon rundt egne mål og beslutninger. ”Jeg gidder ikke legge noe arbeid i dette prosjektet når vi ikke får en karakter” Lærer: ”Hva tror du en slik beslutning vil gjøre med din læring?” Jo før en får hjulpet elevene til å se at slike beslutninger har en tendens til å bli vaner, som etter hvert krever mye å endre. Når elevene tar den samme beslutningen om og om igjen kaller vi det gjerne målorientering. Oppgaveorientert eller egoorientert.


Laste ned ppt "Mål og læring hos elever"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google