Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Per Garmannslund Oxford Research Mål og læring hos elever.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Per Garmannslund Oxford Research Mål og læring hos elever."— Utskrift av presentasjonen:

1 Per Garmannslund Oxford Research Mål og læring hos elever

2 Innhold  Faglige læringsmål og elevers læringsmål  Læring og mål  Selvregulering og mål

3 Prosjektet.  Læreren er i ferd med å gi elevene oppgave og problemstilling til et fordypningsarbeid i samfunnskunnskap. Elevene er ivrige og synes oppgaven virker spennende. Hensikten med oppgaven er at elevene lærer noe om å arbeide i fellesskap rundt samfunnsfaglige problemstillinger. Stikkord i oppgaven er demokratiets spilleregler. En elev spør om det gis karakter på arbeidet, noe læreren sier nei til. Læreren registrerer misnøye i elevgruppen med denne meldingen. Litt senere overhører læreren en samtale mellom noen elever, hvor den ene sier : ”Jeg gidder ikke legge noe arbeid i dette prosjektet når vi ikke får karakter”

4 Mål og læring hos elever Læringsforskning:  Mål grunnlaget for læring fordi det gir retning til og grunnlag for å bedømme egen læring.  Mål har en omfattende funksjon både for å overvåke progresjonen i måloppnåelse, eventuelt tilpasse og regulere erkjennelse, motivasjon og atferd med hensyn til å nå målene.

5 Mål og læring hos elever  Mål setter en standard for læringsarbeidet, dvs beskriver kriterier eller kjennetegn på hva en ønsker å oppnå.

6 Mål og læring hos elever  Elevenes målsetting, planlegging og læring kjennetegnes ved at elevene: a)analyserer læringsoppgaven, b)setter seg et læringsmål, c)planlegger og d)velger strategi/arbeidsmåte for å nå læringsmålet. 6

7 Mål og læring hos elever  Læringsforskning understreker betydningen av at elever setter seg kortsiktige, personlige og realistiske mål for egen læring.

8 Faglige mål og elevers mål.  Hva er faglige læringsmål?  Kunnskaper  Ferdigheter  Holdninger  Strategier  Hva er elevers personlige læringsmål?  I hvor stor grad handler elevenes personlige mål om det samme som de faglige målene?

9 Faglige mål Elevens mål Faglige mål Elevens mål

10 Elevenes personlige læringsmål.  Hva er et personlig mål?  Vite noe om hva/hvor en skal og hvordan en utføre arbeidet.  Ha retning på enn oppgave  Bestemme seg for noe, dvs. sette en standard for eget arbeid, innsats og ressursbruk.

11 Elevenes personlige læringsmål.  ”Jeg gidder ikke legge noe arbeid i dette prosjektet når vi ikke får en karakter”  Hvilket mål er dette?  Hvordan påvirker det læring?  Er eleven klar over at denne beslutningen er et personlig læringsmål?

12 Elevenes personlige læringsmål.  Hvordan elever kan arbeide med personlige mål må modelleres av læreren, dvs. vise hvordan en selv ville ha angrepet en oppgave eller en utfordring.

13 Elevenes personlige læringsmål.  Det å sette seg personlige og realistiske læringsmål må øves opp.  Elevene er avhengig av at læreren tar opp i undervisningen:  Hva er forskjeller på faglige og personlige mål?  Hva er langsiktig mål?  Hva er kortsiktig mål og delmål?  Når skal arbeidet med ulike delmål gjennomføres og være ferdig?  Hvor lang tid har jeg til rådighet?  Hvordan vet jeg at målene mine er nådd?

14 Elevenes personlige læringsmål.  Hensikten med å drøfte personlige læringsmål med elevene i undervisningen er:  Å redusere egoorientering og prestasjonsangst.  Redusere tendens til sosial sammenligning.  Øke mestringsopplevelse og oppgaveorientering.  Hjelpe elevene til å overvåke egen læring og evaluere eget læringsarbeid.

15 Elevenes personlige læringsmål.  Viktig å møte elever med å stimulere til refleksjon rundt egne mål og beslutninger.  ”Jeg gidder ikke legge noe arbeid i dette prosjektet når vi ikke får en karakter”  Lærer: ”Hva tror du en slik beslutning vil gjøre med din læring?”


Laste ned ppt "Per Garmannslund Oxford Research Mål og læring hos elever."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google