Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BIR Nett-Terminal Jekteviken E01

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BIR Nett-Terminal Jekteviken E01"— Utskrift av presentasjonen:

1 BIR Nett-Terminal Jekteviken E01
Presentasjon til nabomøte

2 Agenda Gjennomføring og fremdrift Hvordan påvirkes naboer?
Mål og forventninger Avslutning/Innspill og spørsmål

3 1 Gjennomføring og fremdrift

4 Fase 1 Inngjerding av byggeplass Sikring mot Torborg Nedreaas gate
Omlegging av infrastruktur Tidsperiode: 13.oktober til 3.november Arbeider mot Torborg Nedreaas gate kan risikeres utført om natt.

5 Fase 2 Utgraving av masser i mørkegrønt område(1m)
Omsnuing av masser i spunt linjen. Tidsperiode: 23.oktober til 10.november Arbeider utføres mellom og 19.00

6 Fase 3 Spunting av byggegrop(blå linje)
Nabomøte Jekteviken\VIDEO0023.mp4 Tidsperiode: Ca10.november til ca 30.november Arbeider er tenkt utført mellom og 19.00

7 Fase 4 Stabilisering av spunte grop
Utgraving av sterkt forurenset masse(mørkegrønt område) Utgraving av lettere forurenset masse(lysegrønt område) Tidsperiode: Ca 20.november til ca 15.desember Arbeider er tenkt utført mellom og 19.00(ved båt anløp vil dagene bli lengre)

8 Fase 5 Oppfylling av byggegrop med sprengstein(mørkegrønt område)
Oppfylling av parkanlegg(lysegrønt område) Tidsperiode: Ca 10.desember til ca 12. januar. Arbeider er tenkt utført mellom og 19.00

9 Andre arbeider Oppfylling kontinuerlig under betong produksjonen(jan/ feb Reetablering av fortau og fjerning byggeplass gjerde(juli/ aug )

10 2 Hvordan påvirkes naboer i de forskjellige fasene

11 2 Hvordan påvirkes naboer i de forskjellige fasene
Maskinstøy fra gravemaskiner Lastebilkraner som heiser, metall lyder Roterende varsellys Håndverktøy Fase 2: Lyd fra masser som lastes i lastebil Tidvis lukt ifb. med omsnuing av masser Fase 3 Kontinuerlig støy fra spunt arbeidene (ref. film) Maskinstøy fra borerigg/gravmaskiner Sporadisk lukt Fase 4 Maskinstøy fra gravmaskiner/lastebiler/borerigg Lukt vil kunne være mer fremtredende, spesielt på de dagene hvor det lastes på båt(4 x 1dag) Fase 5 Maskinstøy fra gravmaskiner/lastebiler Lyd fra masser som tippes av lastebil

12 Hvordan påvirkes naboer – Anleggstrafikk
Ca tonn med masser skal fjernes fra byggegropen av disse tonnene skal transporteres til Rådalen. Utkjøring via havneporten og ut på offentlig vei nett. Resterende masser, skal fraktes bort med båt. Kun intern transport inne på havneområdet. Inntransport av 7000m3 sprengstein til oppfylling i byggegropen. Innkjøring via havneporten.

13 Hvordan påvirkes naboer – Støy
Den mest sjenerende støyen vil være når man etablerer stål spunten (ref. film). Denne pågår intensivt men i en forholdsvis kort periode(10-15 arb. dager) Generelt vil det meste av støyende aktiviteter være i likhet med helt normal anleggsstøy(gravmaskiner/lastebiler/borerigger)

14 Hvordan påvirkes naboer – Lukt
Ref. tidligere presentasjoner

15 Tiltak på anleggstrafikk/støy:
Moderne maskinpark Korrekt antall maskiner Vibrasjon for å etablere spunt, i stedet for at den slås ned Intensive arbeidsperioder(begrenser tiden, noe mer intensivt)

16 Tiltak på lukt: Kontrollert utgraving Effektiv utgraving
Korte gravefronter, unngå mellomlagring Intensive arbeidsperioder(begrenser eksponeringstiden) Beredskap: Presseninger / duk til å dekke over eksponerte overflater Kalk til å tilsette på overflaten, for å binde opp massene Evt. flyveaske som strøs over eksponerte flater som avgir lukt Måling: Hydrogensulfid (H2S) skal måles kontinuerlig av en gassmåler med loggefunksjon og web- grensesnitt. Personell i byggegrop skal være utstyrt med eller i umiddelbar nærhet til en person med multigassmålere som måler H2S, CO, O2 og LEL (brennbare gasser, typisk metan). I tillegg skal singelgasmålere av H2S være tilgjengelig for personell.  Grenseverdier settes i henhold til «forskrift om tiltaks- og grenseverdier» som tro i kraft 1. januar

17 3 Mål og forventninger

18 Mål og forventninger Veidekke har som mål å gjennomføre dette prosjektet uten skade på personell, utstyr, materiell og uten skade på det ytre miljø. Vi ønsker å ha et godt forhold til naboer, trafikkanter og andre entreprenører og offentlige etater. Veidekkes ledelse forventer at alle på prosjektet bidrar til at vi når de mål vi har satt oss, og at vi får et godt arbeidsmiljø på plassen.

19 4 Prosjektorganisasjon

20 4 Prosjektorganisasjon

21 Kontaktpersoner Entreprenør: Prosjektleder: Hans Aakre Tlf: 405 55 797
E-post: Ass. Anleggsleder: Eva Kathrine Frøisland Tlf: E-post:

22 5 Avslutning/Innspill og spørsmål
Direkte spørsmål til utførelsen? Blir også mulig å stille spørsmål helt til slutt!


Laste ned ppt "BIR Nett-Terminal Jekteviken E01"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google