Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BIR Nett-Terminal Jekteviken E01 Presentasjon til nabomøte 14.10.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BIR Nett-Terminal Jekteviken E01 Presentasjon til nabomøte 14.10.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 BIR Nett-Terminal Jekteviken E01 Presentasjon til nabomøte 14.10.2014

2 Agenda 1Gjennomføring og fremdrift 2Hvordan påvirkes naboer? 3Mål og forventninger 4Avslutning/Innspill og spørsmål

3 1 Gjennomføring og fremdrift

4 Fase 1 ■Inngjerding av byggeplass ■Sikring mot Torborg Nedreaas gate ■Omlegging av infrastruktur ■Tidsperiode:  13.oktober til 3.november  Arbeider mot Torborg Nedreaas gate kan risikeres utført om natt.

5 Fase 2 ■Utgraving av masser i mørkegrønt område(1m) ■Omsnuing av masser i spunt linjen. ■Tidsperiode:  23.oktober til 10.november  Arbeider utføres mellom 07.00 og 19.00

6 Fase 3 ■Spunting av byggegrop(blå linje) ■Nabomøte Jekteviken\VIDEO0023.mp4Nabomøte Jekteviken\VIDEO0023.mp4 ■Tidsperiode:  Ca10.november til ca 30.november  Arbeider er tenkt utført mellom 07.00 og 19.00

7 Fase 4 ■Stabilisering av spunte grop ■Utgraving av sterkt forurenset masse(mørkegrønt område) ■Utgraving av lettere forurenset masse(lysegrønt område) ■Tidsperiode:  Ca 20.november til ca 15.desember  Arbeider er tenkt utført mellom 07.00 og 19.00(ved båt anløp vil dagene bli lengre)

8 Fase 5 ■Oppfylling av byggegrop med sprengstein(mørkegrønt område) ■Oppfylling av parkanlegg(lysegrønt område) ■Tidsperiode:  Ca 10.desember til ca 12. januar.  Arbeider er tenkt utført mellom 07.00 og 19.00

9 Andre arbeider ■Oppfylling kontinuerlig under betong produksjonen(jan/ feb. 2015 ■Reetablering av fortau og fjerning byggeplass gjerde(juli/ aug. 2015)

10 2 Hvordan påvirkes naboer i de forskjellige fasene

11 ■Fase 1:  Maskinstøy fra gravemaskiner  Lastebilkraner som heiser, metall lyder  Roterende varsellys  Håndverktøy ■Fase 2:  Maskinstøy fra gravemaskiner  Lyd fra masser som lastes i lastebil  Tidvis lukt ifb. med omsnuing av masser ■Fase 3  Kontinuerlig støy fra spunt arbeidene (ref. film)  Maskinstøy fra borerigg/gravmaskiner  Sporadisk lukt ■Fase 4  Maskinstøy fra gravmaskiner/lastebiler/borerigg  Lukt vil kunne være mer fremtredende, spesielt på de dagene hvor det lastes på båt(4 x 1dag)  Lyd fra masser som lastes i lastebil ■Fase 5  Maskinstøy fra gravmaskiner/lastebiler  Sporadisk lukt  Lyd fra masser som tippes av lastebil

12 Hvordan påvirkes naboer – Anleggstrafikk ■Ca. 20.000 tonn med masser skal fjernes fra byggegropen. 3000 av disse tonnene skal transporteres til Rådalen. Utkjøring via havneporten og ut på offentlig vei nett. Resterende masser, skal fraktes bort med båt. Kun intern transport inne på havneområdet. ■Inntransport av 7000m3 sprengstein til oppfylling i byggegropen. Innkjøring via havneporten.

13 Hvordan påvirkes naboer – Støy ■Den mest sjenerende støyen vil være når man etablerer stål spunten (ref. film). Denne pågår intensivt men i en forholdsvis kort periode(10-15 arb. dager) ■Generelt vil det meste av støyende aktiviteter være i likhet med helt normal anleggsstøy(gravmaskiner/lastebiler/borerigger)

14 Hvordan påvirkes naboer – Lukt ■Ref. tidligere presentasjoner

15 Tiltak på anleggstrafikk/støy: ■Moderne maskinpark ■Korrekt antall maskiner ■Vibrasjon for å etablere spunt, i stedet for at den slås ned ■Intensive arbeidsperioder(begrenser tiden, noe mer intensivt)

16 Tiltak på lukt: ■Kontrollert utgraving ■Effektiv utgraving ■Korte gravefronter, unngå mellomlagring ■Intensive arbeidsperioder(begrenser eksponeringstiden) ■Beredskap:  Presseninger / duk til å dekke over eksponerte overflater  Kalk til å tilsette på overflaten, for å binde opp massene  Evt. flyveaske som strøs over eksponerte flater som avgir lukt ■Måling:  Hydrogensulfid (H 2 S) skal måles kontinuerlig av en gassmåler med loggefunksjon og web- grensesnitt.  Personell i byggegrop skal være utstyrt med eller i umiddelbar nærhet til en person med multigassmålere som måler H 2 S, CO, O 2 og LEL (brennbare gasser, typisk metan).  I tillegg skal singelgasmålere av H 2 S være tilgjengelig for personell.  Grenseverdier settes i henhold til «forskrift om tiltaks- og grenseverdier» som tro i kraft 1. januar 2013. http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358#KAPITTEL_1.http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358#KAPITTEL_1

17 3 Mål og forventninger

18 Mål og forventninger Veidekke har som mål å gjennomføre dette prosjektet uten skade på personell, utstyr, materiell og uten skade på det ytre miljø. Vi ønsker å ha et godt forhold til naboer, trafikkanter og andre entreprenører og offentlige etater. Veidekkes ledelse forventer at alle på prosjektet bidrar til at vi når de mål vi har satt oss, og at vi får et godt arbeidsmiljø på plassen.

19 4 Prosjektorganisasjon

20

21 Kontaktpersoner ■Entreprenør: Prosjektleder: Hans Aakre Tlf: 405 55 797 E-post:hans.aakre@veidekke.no ■Entreprenør: Ass. Anleggsleder: Eva Kathrine Frøisland Tlf: 975 235 52 E-post: ekf@veidekke.no

22 5 Avslutning/Innspill og spørsmål ■Direkte spørsmål til utførelsen? ■Blir også mulig å stille spørsmål helt til slutt!


Laste ned ppt "BIR Nett-Terminal Jekteviken E01 Presentasjon til nabomøte 14.10.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google