Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRIVILLIGHETSREGISTERET En presentasjon fra Frivillighet Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRIVILLIGHETSREGISTERET En presentasjon fra Frivillighet Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 FRIVILLIGHETSREGISTERET En presentasjon fra Frivillighet Norge

2 DISPOSISJON Frivillighetsregisteret er viktig for frivilligheten! Prosessen Innholdet i lovforslaget

3 FRIVILLIGHETSREGISTERET ER VIKTIG FOR FRIVILLIGHETEN Frivillighetsregisteret er et verktøy Nytten av registeret avhenger av at virksomhetene registrerer seg! Det offentlige og de frivilligheten kan spare mye ressurser når registeret er etablert

4 TYDELIGERE OG SYNLIGERE Økt kunnskap om frivilligheten > sterkere argumenter Frivillig sektor blir tydeligere avgrenset> enklere å etablere ordninger som treffer oss Frivillig sektor blir synligere som 3. sektor > økt tilgang til deltakelse i beslutningsprosesser

5 TRE EKSEMPLER Momsfritak Skattefradragsordningen Annen skatt og avgiftslovning

6 PROSESSEN Woxholdtutvalget (aug.05 – juni 06) Vurdere forenklingspotensialet Foreslå definisjon av frivillig organisasjon Vurdere fht andre registere Vurdere økn. og adm. konsekvenser Revidert budsjett 2005: Varig ordning for momskompensasjon må sees i sammenheng med spørsmålet om et frivillighetsregister

7 INNHOLD I LOVEN Lovforslagets utgangspunkt: –Opplysningsbankfunksjon –Poltikkutformingsfunksjon –Legitimeringsfunksjon –Forskningsfunksjon

8 HVEM KAN REGISTRERE SEG? §§ 3 og 4 Rettssubjekter Registrert i enhetsregisteret (NB! Ett skjema : ved registrering i enhetsregisteret krysses det av for at organisasjonen også vil inn i Frivillighetsregisteret) Frivillig virksomhet * John Hopkins definisjonen 12 kategorier > åpner for registrering av flere enn vi tradisjonelt har inkludert i frivilligheten IKKE offentlig virksomhet, samvirker, statskirken, studentsamskipnad

9 HVA ER ”FRIVILLIG VIRKSOMHET” ? Ikke fortjenestebasert aktivitet: “…aktiviteter som ikke er egnet til å generere fortjeneste for dem som står bak aktivitetene. Med fortjeneste siktes det her til…overskudd … som kan utedeles til eieren o.l.” Ikke økonomisk (ideell) forening Alminnelig stiftelse: aktivitetsstiftelse eller stiftelse som kun foretar utdeling til frivillig virksomhet Næringsdrivende stiftelse som kun foretar utdeling til frivillig virksomhet A/S som utelukkende foretar utdeling til frivillig virksomhet Selskapsformer som åpner for utdeling til fysiske personer, eller som de facto gjør det, kan ikke registrere seg

10 NOEN REFLEKSJONER Tyngden av de frivillige virksomhetene er foreninger Definisjonen kan føre til at noen virksomheter må omorganisere for å oppnå registrering

11 FRIVILLIG REGISTER Opp til den enkelte virksomhet om den vil registrere seg Opp til den enkelte virksomhet hvilke opplysninger den registrerer (unntak: styret må registreres) Følgende kan registreres: Vedtekter Medlemstall Regnskapsopplysninger Relasjonelle forhold Aktivitetsområde

12 NOEN REFLEKSJONER Mulig å registrere virksomheten i hovedkategori og bikategori??? Mulig for sentralledd å registrere lokale ledd, som fyller vilkårene for å bli registrert, en bloc!

13 ORGANISERING AV REGISTERET Offentlig eiet og drevet register (kostnad 5,7 – 8, 5 mill kr) Ikke registrering av info som alt står i andre registere, men heller ikke nødvendig å registrere samme info i ulike registere Gratis å slå opp i registeret Første gangs registrering foreslås satt til 250 kr, årsavgift til max 135 kr. Klageadgang til frittstående nemd

14 NOEN REFLEKSJONER Viktig at frivilligheten har sete i klagenemda Frivilligheten må med i den praktiske utviklingen av frivillighetsregisteret og av nødvendige forskrifter. Mange organisasjoner har verdifulle erfaringer og kompetanse! Kommunikasjonen mellom enhetsregisteret og frivillighetsregisteret er avgjørende for suksess Organet som skal etablere må registeret ha nødvendig spisskompetanse og erfaring, for å få til mest mulig hensiktsmessige løsninger.


Laste ned ppt "FRIVILLIGHETSREGISTERET En presentasjon fra Frivillighet Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google