Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strandsoneseminar 11 – 12 august 2014 Asbjørn Aanonsen miljøvernrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strandsoneseminar 11 – 12 august 2014 Asbjørn Aanonsen miljøvernrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strandsoneseminar 11 – 12 august 2014 Asbjørn Aanonsen miljøvernrådgiver

2 Tvedestrand kommune Hva er det?

3 Tvedestrandsmodellen Hva bygger den på? Politisk enighet Kunnskap (kartlegging). Aktiv forvaltning av marine verdier. Marine forskningsprosjekt. Kommunedelplan for kystens byggeområder. Differenisiert byggelinje.

4 Kartlegging Kartlegging av biologiske verdier i sjø – 2003 Kartlegging av naturtyper på land – 2005 Marin suppleringskartlegging og verdiklassifisering – 2008 Kartlegging av naturtyper på land – 2011 Kartlegging og verdiklassifisering av friluftslivområder 2014 Og prosjektet «Aktiv forvaltning av marine verdier» 2009 – 2014 (2016)

5 Aktiv forvaltning - marine verneområder

6 Tvedestrandmodellen Grønland boligområde

7 Tvedestrandsmodellen Planens hovedformål Ivaretagelse av verneinteressene. (Allmenn ferdsel, friluftsliv, landskap, biologisk mangfold, miljø, kultur etc Klarlegge vekst- og utviklingsmulighetene i sjønære arealer Klare kjøreregler – forutsigbar enkeltsaksbehandling Redusere presset på dispensasjoner Færre konflikter med statlige og regionale myndigheter Raskere saksbehandling og mere fornøyde brukere

8 Tvedestrandsmodellen Hva kan bygges uten dispensasjon? Samlet bebyggelse for hver bolighuseiendom skal ikke overstige 200 m2 (BYA) Samlet bebyggelse for hver fritidshuseiendom skal ikke overstige 120 m2 (BYA) Frittstående garasjebygg skal ikke overstige 50 m2 (BYA) Frittstående anneks/uthus og øvrige sekundærbygg skal ikke overstige 30 m2 Sjøboder/naust bør ikke ha bruksareal over 12 m2. Bruksendring av sjøbod er ikke tillatt Brygge til enkelteiendommer bør ha maks byggeareal 15 m2, og maks bryggefront 5 m


Laste ned ppt "Strandsoneseminar 11 – 12 august 2014 Asbjørn Aanonsen miljøvernrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google