Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag
Dataflytprosjektet og Landbrukets Dataflyt SA Nye muligheter for beslutningsstøtte i landbruket Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand, TFOU 1

2 Agenda Bakgrunn og fundament for Dataflytprosjektet
Datagrunnlaget for beslutningsstøtte Hva har vi som utgangspunkt for beslutningsstøtte? Standardisering og IKT-infrastrukturløsning Hvilke verktøyet kan brukes for å komme videre? Muligheter for ny beslutningsstøtte Hva er mål og muligheter for beslutningsstøtte? Framdriftsplaner Hvordan realisere mål og muligheter?

3 Bakgrunn for Dataflytprosjektet
Behov for bedre beslutningsstøtte i landbruket Større bruk, knappere marginer, kapitalintensivering Økt risiko for både bonde og bank Tid en knapp ressurs for både bønder og støtteapparatet Kunnskap blir viktigere: «gjøre de riktige tingene og gjøre de riktig» Grunnlaget for utvikling og optimalisering av matproduksjonen; operativt, taktisk og strategisk både på foretaks- og næringsnivå Muligheter for mer effektiv dataflyt Lite organisert/samordnet og kostbar dataflyt i landbruket Ta i bruk tilgjengelig teknologi og samarbeide Fra papir og post til pdf og e-post, videre til integrerte løsninger Avhengig av standardisering og felles IKT-infrastruktur

4 Fundamentet for Dataflytprosjektet
Beslutningsstøtte For bonde, næring, rådgiver, finans, forvaltning og forskning Teknologisk utvikling Utnytte teknologi ved standardisering og felles infrastruktur Samarbeid Samhandling; bonde, regnskapsfører, rådgiver (bank, forsikring, forvaltning, forskning, andre partnere) Bonden i sentrum og i ledelsen Bondenytte felles for alle involverte. Bonden styrer arbeidet, skal styre dataflyten og realisere verdien av beslutningsstøtte

5 Agenda Bakgrunn og fundament for Dataflytprosjektet
Datagrunnlaget for beslutningsstøtte Hva har vi som utgangspunkt for beslutningsstøtte? Standardisering og IKT-infrastrukturløsning Hvilke verktøyet kan brukes for å komme videre? Muligheter for ny beslutningsstøtte Hva er mål og muligheter for beslutningsstøtte? Framdriftsplaner Hvordan realisere mål og muligheter?

6 Dataflyt for beslutningsstøtte
Samarbeid Konkurranse Dataflyt for beslutningsstøtte Vareleveranse/-mottak Transaksjon Infrastruktur Input eAvregning og eFaktura eDriftsinformasjon eHusdyrstatus Standardisering Regnskapsføring Programvare Output Driftsregnskap Bankrapport Rapportering Finansiering Forsikring Forskning, statistikk KSL, Debio, organisasjoner Offentlig (tilsyn-tilskudd) Offentlig og privat rapportering Rådgivning Beslutningsgrunnlag

7 Uorganisert, omfattende, kostbar dataflyt i landbruket, mangelfull beslutningsstøtte
Bonde Regnskapskontorer Forsøksring NORTURA Felleskjøpet Bank SLF Kommune KSLMatmerk/HMS TINE Industri/Råvare TINE Effektivitetsanalyse Storfektr, Sauekontr, In Gris NORTURA Rådgivning FMLA Innovasjon Norge TINE rådgivning Kukontrollen PRODUSENTREG MATTILSYNET (dyrereg) ALTINN NILF Skattedirektoratet Veterinærer Analyse Registrering Annen dataflyt Bilag

8 Standardiserte koder, begrep, formater En registrering, gjenbruk av data Ikke miste data på veien Tilleggsinformasjon fra ulike system «GRUNNDATA FRA IKT-SYSTEMER» Bonde Regnskapsktr. Rådgivning NILF og FOU Mattilsynet SSB SLF Skattedir. Bank Produsentreg. Grunndata i ITsystem Avregning Faktura Forsikring

9 «MANUELLE REGISTRERINGER»
Standardiserte koder, begrep, formater En registrering for bonden eller samarbeidspartner ved hendelsen Tilgjengelighet for samarbeidspartnere «MANUELLE REGISTRERINGER» Rådgivning Organisasjoner Regnskapsktr. KSL Registrering fra bonden med hjelpere Driftsinfo Husdyrkontroll Bonde Skattedir NILF SLF Mattilsynet

10 «BESLUTNINGSSTØTTE» Standardiserte sammenligningstall Historiske og sanntids data Felles og egendefinerte rapporter Alltid oppdatert og online Gode beslutningskriterier og nøkkeltall Kunnskap i system(et) Rådgivning Debio Regnskapsktr. Beslutnings- støtte Økonomidata Produksjonsdata Bank Bonde NILF og FoU Skattedir IN SSB

11 Avregning Faktura Driftsinfo Regnskap
Mulighet for standardisering, effektivisering, forenkling og forbedring Bonde Regnskapsfører NILF og FOU Mattilsynet SSB Landbruks-direktoratet Skatte-direktoratet Bank Avregning Faktura Driftsinfo Regnskap Forsikring KSL Husdyrkontroll Innovasjon Norge Debio Rådgiver Veterinær Leverandør Varemottaker

12 Agenda Bakgrunn og fundament for Dataflytprosjektet
Datagrunnlaget for beslutningsstøtte Hva har vi som utgangspunkt for beslutningsstøtte? Standardisering og IKT-infrastrukturløsning Hvilke verktøyet kan brukes for å komme videre? Muligheter for ny beslutningsstøtte Hva er mål og muligheter for beslutningsstøtte? Framdriftsplaner Hvordan realisere mål og muligheter?

13 Standardisering Grunndata Avregningsstandard Fakturastandard
Manuelle registreringer Standard driftsinformasjon Standard husdyrstatus Beslutningsstøtte Standard driftsregnskap Standard bankrapport Landbrukets kodesystem Produktkoder Kontoplan Driftsgreinkoder

14 Bransjeløsning for mer effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte
B o n d e Peppol «Dataflyt» Altinn Produsent-registeret Standarder Aktørregister Samtykkeregister BankID Regnskapsfører NILF og FoU Mattilsynet Landbruks-direktoratet Bank Innovasjon Norge Rådgiver Leverandør faktura Varemottaker avregning Forsikring Tilgangskontroll Databaser Benchmarking

15 Løsningsskisser

16 Samtykke til innsending og bruk av data
Leverandør (faktura) Varemottaker (avregning) Innovasjon Norge Veterinær Rådgiver SLF Samtykkeregister (tilgangskontroll) Aktørregister Mattilsynet Bank Forsikrings-selskap NILF Regnskapskontor Bonde

17 Avregningsflyt Dataflytserver Bonde Varemottaker (avregning)
Innovasjon Norge Dataflytserver Rådgiver SLF Aktiv base Bank (Driftskreditt) Arkiv Aktørregister Samtykkeregister Forsikrings-selskap Regnskapskontor Bonde

18 Fakturaflyt Dataflytserver Peppol Bonde Leverandør (faktura) Veterinær
Rådgiver Aktiv base Bank (Betaling) Arkiv Aktørregister Samtykkeregister Forsikrings-selskap Peppol Regnskapskontor Bonde

19 Regnskapsflyt Dataflytserver Bonde Innovasjon Norge Rådgiver
Aktiv base Bank Arkiv Aktørregister Samtykkeregister NILF Regnskapskontor Bonde

20 Driftsinformasjon og husdyrstatus
Innovasjon Norge Husdyrkontroller Dataflytserver Rådgiver SLF Aktiv base Mattilsynet Bank Arkiv Aktørregister Samtykkeregister Forsikrings-selskap NILF Regnskapskontor Bonde

21 Agenda Bakgrunn og fundament for Dataflytprosjektet
Datagrunnlaget for beslutningsstøtte Hva har vi som utgangspunkt for beslutningsstøtte? Standardisering og IKT-infrastrukturløsning Hvilke verktøyet kan brukes for å komme videre? Muligheter for ny beslutningsstøtte Hva er mål og muligheter for beslutningsstøtte? Framdriftsplaner Hvordan realisere mål og muligheter?

22 Pilot - avregninger Mengder Kvaliteter Kroner og øre
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Bn B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Bn B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Bn Tine RK1 RK2 Nortura RK3 RK4 RK5 KLF/Fatland RK100 Dataflytserver pilot Mengder Kvaliteter Kroner og øre Rett inn i regnskapet – ferdig standardisert og kontert Felleskjøpet Agri Strand Unikorn Demo med Daldata Vise påmeldingsløsning Vise import/bokføring Gartnerhallen Glommen

23 Deltagelse pilot - bønder
2011 2012 2013 2014

24 Deltagelse pilot - regnskapskontor
2011 2012 2013 2014

25 Standard driftsinformasjon
Arbeidsregistrering Varelagerregistrering Husdyrstatus Annen driftsinformasjon Eksempel areal og avling, teknologivalg og mekanisering

26 Standard driftsregnskap

27 Benchmarking og nøkkeltall, Mengder – kvaliteter – kroner og øre
Med seg selv gjennom året og over år Med andre Like bruk ulike resultater Ulike bruk like resultater «De beste» Internasjonalt? Ved optimalisering, budsjettering og langtids planlegging. Ved vurderinger av endringer i drifta; operativt, taktisk og strategisk

28 Agenda Bakgrunn og fundament for Dataflytprosjektet
Datagrunnlaget for beslutningsstøtte Hva har vi som utgangspunkt for beslutningsstøtte? Standardisering og IKT-infrastrukturløsning Hvilke verktøyet kan brukes for å komme videre? Muligheter for ny beslutningsstøtte Hva er mål og muligheter for beslutningsstøtte? Framdriftsplaner Hvordan realisere mål og muligheter?

29 Dataflytprosjektet – historikk
Landbrukets dataflyt SA Dataflytprosjektet – historikk 2007 2008 2010 2011 2012 2014 201x Fase 4 – Drift Forprosjekt Fase 1 – Utredning /pilottesting Fase 2 – Forberedelse utvikling / pilottesting Vedlikehold av standarder DP 1 Faglig utvikling og standardisering DP1 Standardisering Drifting av infrastruktur Gevinstrealisering DP 2 Utredning av organisatorisk og teknisk løsning DP 2 Infrastruktur Fase 3 – Utvikling DP 3 Pilot elektronisk bilagsflyt DP3 Pilot DP1 Standardisering DP2 Infrastruktur DP3 Pilotdrift DP4 Etablering driftsorganisasjon DP5 Utredning og innsalg 29 29

30 Eiere Landbrukets dataflyt SA
Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tine Nortura Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Rogaland Agder Strand Unikorn Glommen Skog SA (Norges Skogeierforbund) Gartnerhallen Landkreditt Gjensidige Sparebank1-Midt-Norge (Sparebank1 Gruppen) Samarbeidspartnere: Daldata, Agrodata, NILF

31 Landbrukets dataflyt SA
Årsmøte Styre Pilotgruppe Norges Bondelag, Daldata, Agrodata, Tine, Nortura, KLF, Gartnerhallen, FKA, FKRA, Strand Unikorn, Gjensidige, Glommen, NILF Arbeidsutvalg Norges Bondelag, Daldata, Agrodata, Tine, NILF (Standardgruppe) (Konteringsgruppe) Daglig ledelse (NILF-team + annen outsourcing) Brukerråd Norges Bondelag, Daldata, Agrodata, Tine, Nortura, KLF, FKA, NILF UTVIKLING DRIFT GEVINST-REALISERING Leverandører IKT Brukerstøtte FoU prosjekter IKT-gruppe Administrasjon Effektiviserings- prosjekter Beslutningsstøtteprosjekter

32 Framdrift Utvikling – del 1 Utvikling – del 2 Dataflytprosjektet
Landbrukets dataflyt SA Nye kodesett for standardisering Beslutningsstøtte-løsning i full drift Framdrift 2007 2014 2015 2016 2017 201y Dataflytprosjektet Utvikling – del 1 Samtykke Aktørregister Avregningsløsning Utvikling – del 2 Konteringsløsning Fakturaløsning Driftsregnskap Driftsinformasjon Benchmarking Kravspek del 2 Drift – del 1 Drift – del 2 Pilotdrift Standardisering Gevinstrealisering / prosjekter 32 32

33 Ideer og innspill? Kommentarer? Spørsmål?

34 - Dataflyt for beslutningsstøtte - En viktig pilar for kompetanseløft
Bonden Rådgiver FoU Utdanning

35


Laste ned ppt "Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google