Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand, TFOU Dataflytprosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand, TFOU Dataflytprosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand, TFOU Dataflytprosjektet og Landbrukets Dataflyt SA Nye muligheter for beslutningsstøtte i landbruket

2 Agenda Bakgrunn og fundament for Dataflytprosjektet Datagrunnlaget for beslutningsstøtte Hva har vi som utgangspunkt for beslutningsstøtte? Standardisering og IKT-infrastrukturløsning Hvilke verktøyet kan brukes for å komme videre? Muligheter for ny beslutningsstøtte Hva er mål og muligheter for beslutningsstøtte? Framdriftsplaner Hvordan realisere mål og muligheter?

3 Bakgrunn for Dataflytprosjektet Behov for bedre beslutningsstøtte i landbruket –Større bruk, knappere marginer, kapitalintensivering –Økt risiko for både bonde og bank –Tid en knapp ressurs for både bønder og støtteapparatet –Kunnskap blir viktigere: «gjøre de riktige tingene og gjøre de riktig» –Grunnlaget for utvikling og optimalisering av matproduksjonen; operativt, taktisk og strategisk både på foretaks- og næringsnivå Muligheter for mer effektiv dataflyt –Lite organisert/samordnet og kostbar dataflyt i landbruket –Ta i bruk tilgjengelig teknologi og samarbeide –Fra papir og post til pdf og e-post, videre til integrerte løsninger –Avhengig av standardisering og felles IKT-infrastruktur

4 Fundamentet for Dataflytprosjektet Beslutningsstøtte For bonde, næring, rådgiver, finans, forvaltning og forskning Teknologisk utvikling Utnytte teknologi ved standardisering og felles infrastruktur Samarbeid Samhandling; bonde, regnskapsfører, rådgiver (bank, forsikring, forvaltning, forskning, andre partnere) Bonden i sentrum og i ledelsen Bondenytte felles for alle involverte. Bonden styrer arbeidet, skal styre dataflyten og realisere verdien av beslutningsstøtte

5 Agenda Bakgrunn og fundament for Dataflytprosjektet Datagrunnlaget for beslutningsstøtte Hva har vi som utgangspunkt for beslutningsstøtte? Standardisering og IKT-infrastrukturløsning Hvilke verktøyet kan brukes for å komme videre? Muligheter for ny beslutningsstøtte Hva er mål og muligheter for beslutningsstøtte? Framdriftsplaner Hvordan realisere mål og muligheter?

6 Dataflyt for beslutningsstøtte Vareleveranse/-mottak Transaksjon Rådgivning Beslutningsgrunnlag Output Driftsregnskap Bankrapport Regnskapsføring Programvare Input eAvregning og eFaktura eDriftsinformasjon eHusdyrstatus Standardisering Offentlig og privat rapportering Konkurranse Infrastruktur Rapportering -Finansiering -Forsikring -Forskning, statistikk -KSL, Debio, organisasjoner -Offentlig (tilsyn-tilskudd) Samarbeid

7 AnalyseRegistreringAnnen dataflytBilag Uorganisert, omfattende, kostbar dataflyt i landbruket, mangelfull beslutningsstøtte

8 Standardiserte koder, begrep, formater En registrering, gjenbruk av data Ikke miste data på veien Tilleggsinformasjon fra ulike system Bonde Regnskapsktr. Rådgivning NILF og FOU Mattilsynet SSB SLF Skattedir. Bank Produsentreg. Grunndata i ITsystem Avregning Faktura Forsikring «GRUNNDATA FRA IKT-SYSTEMER»

9 Standardiserte koder, begrep, formater En registrering for bonden eller samarbeidspartner ved hendelsen Tilgjengelighet for samarbeidspartnere Bonde Regnskapsktr. Rådgivning NILFSkattedir Registrering fra bonden med hjelpere Driftsinfo SLFMattilsynet HusdyrkontrollOrganisasjoner KSL «MANUELLE REGISTRERINGER»

10 Standardiserte sammenligningstall Historiske og sanntids data Felles og egendefinerte rapporter Alltid oppdatert og online Gode beslutningskriterier og nøkkeltall Kunnskap i system(et) Bonde Regnskapsktr. Rådgivning NILF og FoUSkattedir Bank Beslutnings- støtte Økonomidata Produksjonsdata IN Debio SSB «BESLUTNINGSSTØTTE»

11 Bonde Regnskapsfører NILF og FOU Mattilsynet SSB Landbruks- direktoratet Skatte- direktoratet Bank Avregning Faktura Driftsinfo Regnskap Forsikring KSL Husdyrkontroll Innovasjon Norge Debio Rådgiver Veterinær Leverandør Varemottaker Mulighet for standardisering, effektivisering, forenkling og forbedring

12 Agenda Bakgrunn og fundament for Dataflytprosjektet Datagrunnlaget for beslutningsstøtte Hva har vi som utgangspunkt for beslutningsstøtte? Standardisering og IKT-infrastrukturløsning Hvilke verktøyet kan brukes for å komme videre? Muligheter for ny beslutningsstøtte Hva er mål og muligheter for beslutningsstøtte? Framdriftsplaner Hvordan realisere mål og muligheter?

13 Standardisering Grunndata Avregningsstandard Fakturastandard Manuelle registreringer Standard driftsinformasjon Standard husdyrstatus Beslutningsstøtte Standard driftsregnskap Standard bankrapport Landbrukets kodesystem Produktkoder Kontoplan Driftsgreinkoder

14 B o n d e Peppol «Dataflyt» Altinn Produsent- registeret Standarder Aktørregister Samtykkeregister BankID Regnskapsfører NILF og FoU Mattilsynet Landbruks- direktoratet Bank Innovasjon Norge Rådgiver Leverandør faktura Varemottaker avregning Forsikring Tilgangskontroll Databaser Benchmarking Bransjeløsning for mer effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte

15 Løsningsskisser

16 Samtykke til innsending og bruk av data Bonde Samtykkeregister (tilgangskontroll) Aktørregister Varemottaker (avregning) Leverandør (faktura) Rådgiver Veterinær Bank Forsikrings- selskap Innovasjon Norge NILF SLF Mattilsynet Regnskapskontor

17 Dataflytserver Varemottaker (avregning) Bonde SLF Innovasjon Norge Regnskapskontor Arkiv Aktiv base Aktørregister Avregningsflyt Samtykkeregister Rådgiver Forsikrings- selskap Bank (Driftskreditt)

18 Peppol Dataflytserver Leverandør (faktura) Rådgiver Veterinær Forsikrings- selskap Bonde Regnskapskontor Arkiv Aktiv base Aktørregister Fakturaflyt Samtykkeregister Bank (Betaling)

19 Dataflytserver Rådgiver Bank Bonde Innovasjon Norge NILF Regnskapskontor Arkiv Aktiv base Aktørregister Regnskapsflyt Samtykkeregister

20 Dataflytserver Rådgiver Bank Forsikrings- selskap Bonde SLF Mattilsynet Innovasjon Norge NILF Regnskapskontor Arkiv Aktiv base Aktørregister Driftsinformasjon og husdyrstatus Samtykkeregister Husdyrkontroller

21 Agenda Bakgrunn og fundament for Dataflytprosjektet Datagrunnlaget for beslutningsstøtte Hva har vi som utgangspunkt for beslutningsstøtte? Standardisering og IKT-infrastrukturløsning Hvilke verktøyet kan brukes for å komme videre? Muligheter for ny beslutningsstøtte Hva er mål og muligheter for beslutningsstøtte? Framdriftsplaner Hvordan realisere mål og muligheter?

22 Pilot - avregninger Tine Nortura Dataflytserver pilot RK1 RK2 RK3 RK4 RK5 Felleskjøpet Agri RK100 Strand Unikorn Gartnerhallen KLF/Fatland Glommen B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Bn B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Bn B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Bn Mengder Kvaliteter Kroner og øre Rett inn i regnskapet – ferdig standardisert og kontert

23 Deltagelse pilot - bønder 2011201220132014

24 Deltagelse pilot - regnskapskontor 2011201220132014

25 Standard driftsinformasjon Arbeidsregistrering Varelagerregistrering Husdyrstatus Annen driftsinformasjon Eksempel areal og avling, teknologivalg og mekanisering

26 Standard driftsregnskap

27 Benchmarking og nøkkeltall, Mengder – kvaliteter – kroner og øre Med seg selv gjennom året og over år Med andre –Like bruk ulike resultater –Ulike bruk like resultater –«De beste» –Internasjonalt? Ved optimalisering, budsjettering og langtids planlegging. Ved vurderinger av endringer i drifta; operativt, taktisk og strategisk

28 Agenda Bakgrunn og fundament for Dataflytprosjektet Datagrunnlaget for beslutningsstøtte Hva har vi som utgangspunkt for beslutningsstøtte? Standardisering og IKT-infrastrukturløsning Hvilke verktøyet kan brukes for å komme videre? Muligheter for ny beslutningsstøtte Hva er mål og muligheter for beslutningsstøtte? Framdriftsplaner Hvordan realisere mål og muligheter?

29 Dataflytprosjektet – historikk Fase 3 – Utvikling Fase 1 – Utredning /pilottesting DP 3 Pilot elektronisk bilagsflyt DP 2 Utredning av organisatorisk og teknisk løsning 20102014201x2008 Fase 4 – Drift Vedlikehold av standarder DP 1 Faglig utvikling og standardisering Drifting av infrastruktur Forprosjekt 2007 DP1 Standardisering 2012 2011 Fase 2 – Forberedelse utvikling / pilottesting DP1 Standardisering DP 2 Infrastruktur DP3 Pilot DP3 Pilotdrift DP2 Infrastruktur DP4 Etablering driftsorganisasjon DP5 Utredning og innsalg Gevinstrealisering Landbrukets dataflyt SA

30 Eiere Landbrukets dataflyt SA Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tine Nortura Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Rogaland Agder Strand Unikorn Glommen Skog SA (Norges Skogeierforbund) Gartnerhallen Landkreditt Gjensidige Sparebank1-Midt-Norge (Sparebank1 Gruppen) Samarbeidspartnere: Daldata, Agrodata, NILF

31 Årsmøte Styre Daglig ledelse (NILF-team + annen outsourcing) DRIFT UTVIKLING GEVINST- REALISERING Landbrukets dataflyt SA Brukerråd Norges Bondelag, Daldata, Agrodata, Tine, Nortura, KLF, FKA, NILF Leverandører IKT Brukerstøtte FoU prosjekter Effektiviserings- prosjekter Beslutningsstøtte prosjekter Arbeidsutvalg Norges Bondelag, Daldata, Agrodata, Tine, NILF (Standardgruppe) (Konteringsgruppe) Pilotgruppe Norges Bondelag, Daldata, Agrodata, Tine, Nortura, KLF, Gartnerhallen, FKA, FKRA, Strand Unikorn, Gjensidige, Glommen, NILF IKT-gruppe Administrasjon

32 Framdrift Utvikling – del 1 -Samtykke -Aktørregister -Avregningsløsning 20152017201y2014 Dataflytprosjektet 20072016 Drift – del 1 Landbrukets dataflyt SA Pilotdrift Standardisering Gevinstrealisering / prosjekter Utvikling – del 2 -Konteringsløsning -Fakturaløsning -Driftsregnskap -Driftsinformasjon -Benchmarking Drift – del 2 Kravspek del 2 Nye kodesett for standardisering Beslutningsstøtte- løsning i full drift

33 Ideer og innspill? Kommentarer? Spørsmål?

34 - Dataflyt for beslutningsstøtte - En viktig pilar for kompetanseløft Bonden Rådgiver FoU Utdanning

35


Laste ned ppt "Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand, TFOU Dataflytprosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google