Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt opplæringstilbud for ansatte i handels- og servicebedrifter i Grenland 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt opplæringstilbud for ansatte i handels- og servicebedrifter i Grenland 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt opplæringstilbud for ansatte i handels- og servicebedrifter i Grenland 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund1

2 Aktiv Vekst i Grenland 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund2 Aktiv vekst i Grenland: Handels- og serviceforetak i Grenland som fremtidsrettet og verdiskapende faktor i distriktet. Orientering om foreløpig opplegg. Dette er viktig for distriktet! Ikke bare butikker – men også andre serviceforetak: kultur / museum, bibliotek, hotell osv

3 Aktiv Vekst i Grenland 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund3 Bakgrunn for prosjektet Samarbeid mellom Porsgrunn Min By AS og Og Folkeuniversitetet Buskerud – Vestfold – Telemark (FUBVT) Økonomisk støtte fra VOX – gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Samarbeidet utvidet til å omfatte alle de fire kommunene i Grenland – Porsgrunn, Skien, Siljan og Bamble

4 Aktiv vekst i Grenland Handels- og serviceforetak som fremtidsrettet og verdiskapende faktor Opplegg for kompetanseheving / opplæringstiltak for ledere og ansatte i handels- og serviceforetak i Grenland I samarbeid med Porsgrunn Min By, Servicebyen Skien, Næringsavdelingene i Bamble og Siljan samt Fokeuniversitet gis tilbudet De deltakende foretak skal selv bestemme innholdet i kursene (innenfor en ramme) Varighet : Ut 2010 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund4

5 Målet 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund5 Å forbedre servicekvaliteten ytterligere, til beste for kundene Grenland skal fremstå som et meget serviceminded, attraktivt område hvor folk ønsker å gjøre sine innkjøp og benytte seg av de vare- og servicetilbudene som finnes Hver ansatt = en turistvert!

6 VOX Program for basiskompetranse i arbeidslivet BKA Er en nasjonal pådriver for voksnes læring Skal fremme arbeidsplassen som læringsarena i samarbeid med partene i arbeidslivet og utdanningsmiljøer. Bidra til å utvikle nye og effektive modeller for samarbeid mellom arbeidsliv og læringsmiljøer Voksne som er i arbeid skal få et kvalitativt godt og tilpasset læringstilbud For voksne med særlige behov skal utvikles tilpassede læringstilbud Målet er å hindre utstøting Programmet er et ledd i regjeringens kompetanspolitikk 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund6

7 Aktiv Vekst i Grenland 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund7

8 Aktiv Vekst i Grenland 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund8

9 Aktiv Vekst i Grenland 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund9 Roald Amundsen var en mann som planla sine ekspedisjoner meget nøye. Ingenting ble overlatt til tilfeldighetene. Han uttalte: ”Seier venter den som har alt i orden. - – Hell kaller man det. ” ”Nederlag er en absolutt følge for den som har forsømt å ta de nødvendige forholdsregler i tide. – Uhell kalles det.” Roald Amundsen, Sydpolen, bind 1

10 Akitv vekst i Grenland 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund10 Styringsgruppe Prosjektledelse Deltakende foretak I relevante grupper

11 Aktive Grenland Interne samlinger hvor deltakerne vil få hjelp til en gjennomgang av hvor foretaket står i dag og med basis i den legge planer for videre utvikling. Kurs, eksempler: Kundebehandling, kommunikasjon og rådgivning i salgssituasjon, plakattegning, vindusutstilling, Internet og E-post, datakortet, lokalhistorie. Vi legge imidlertid vekt på de behov som gruppen ønsker å bli kurset i, og kursene skreddersys derfor til den gruppen som deltar. Nettverksgrupper med deltakere fra forskjellige foretak med temaer innen kommunikasjon for å sette serviceyrket på agendaen og søke å heve tilhørigheten og statusen for disse viktige yrkene. 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund11

12 Aktiv Vekst i Grenland 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund12

13 Aktiv Vekst i Grenland 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund13 Styringsgruppe: Lars Iver Larsen, Porsgrunn Min By AS Jørn Erik Hegna, Servicebyen Skien Ingrid Grandum Berget, Bamble kommune, næringssjef Ole Kristian Holtan, Siljan kommune, ordfører og næringsjef Ketil Klingberg, Folkeuniversitetet Vestfold, Buskerud, Telemark Kjell Pedersen, sekr Styringsgruppe Prosjektledelse Deltakende foretak I relevante grupper

14 Aktiv vekst i Grenland Prosjektledelse: Kjell Pedersen, Myrica AS JanEvensen, VOX /Folkeuniversitet Buskerud, Vestfold, Telemark 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund14 Styringsgruppe Prosjektledelse Deltakende foretak I relevante grupper

15 Aktiv vekst i Grenland 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund15 Nettverksgrupper for ledere - Butikken som læringsarena. Kompetanseutvikling/kom p-etansedeling. Samarbeid / team-arbeid. Arbeidsmiljø/ medarbeidertilfredshet Hvordan kan vi styrke Grenland som servicesentrum? Erfaringsutveksling, ideer og forslag til tiltak Styringsgruppe Prosjektledelse Deltakende foretak I relevante grupper

16 Aktiv Vekst i Grenland 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund16 Nettverksgrupper -Medarbeidere ca 10 – 20 personer -3 møter Varighet 2-3 timer -Temaer: Hvorfor er butikk- serviceyrket så viktig? Hvordan kan vi gjøre vår arbeidsplass mer attraktiv? Hvordan kan jeg sette mål for mitt arbeid? Ekspeditør eller rådgiver? - Erfaringsutveksling, ideer og forslag til tiltak Styringsgruppe Prosjektledelse Deltakende foretak I relevante grupper

17 Aktiv Vekst i Grenland Tanker bak opplæringen 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund17 Et skreddersydd opplæringsprogram for ansatte i handels- og servicenæringen Utarbeidet lokalt og forankret i deltagernes arbeidshverdag Innhold og tema som oppleves som konkrete og relevante for målgruppen Differensiert kursprogram – fleksibelt, attraktivt og motiverende

18 Aktiv Vekst i Grenland 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund18 Gjennomføring: Utarbeide interne og eksterne kursopplegg Kurs for enkeltaktører og bransjer samt kurs som samler deltagere på tvers av bransjer Kurs på dag- og / eller kveldstid 2009: Informasjon, behovskartlegging og utarbeiding av kursopplegg 2010: Gjennomføring av opplæring – over 700 aktører / mer enn 7.000 ansatte i målgruppen

19 Aktiv Vekst i Grenland Opplæringens innhold 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund19 Fire hovedområder: Lesing / skriving Muntlig kommunikasjon Matematikk / tallforståelse Data NB: deltakerne skal velge selv!!! NB; Deltakerstyrt!!

20 Aktiv Vekst i Grenland Lesing / skriving 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund20 Reklamasjon Klagebehandling / konflikthåndtering Kundeveiledning Tekstforståelse Lover og regler Referat / notat

21 Aktiv Vekst i Grenland Muntlig kommunikasjon 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund21 Kundebehandling Høflighet Språk / kulturforståelse Lokale historier / lokalhistorie Ikke-verbal kommunikasjon Den gode servicesamtalen

22 Aktiv Vekst i Grenland Matematik / tallforståelse 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund22 Kalkyle Budsjettering Målebegreper Økonomi Valuta

23 Aktiv Vekst i Grenland Data / IT 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund23 E-post Salg via Internet Intranett og web Elektronisk dokumentbehandling Regneark Database

24 Aktiv Vekst i Grenland God kompetanse gir resultater på bunnlinja og tryggere arbeidsplasser! 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund24

25 Hele programmet for ledere og ansatte i handels- og serviceforetak i Grenland Deltakeravgift for ditt firma:2.500 (under 10 ansatte)/ 5.000 Resten er gratis! 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund25

26 Aktiv Vekst i Grenland Vi vil gjerne ha innspill og synspunkter! Hjelp oss med KUP- opplegget 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund26

27 Aktiv vekst i Grenland 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund27 Er du eller ditt firma / foretak interessert? Kontakt Myrica v/Prosjektleder Kjell Pedersen Tel: 90 62 24 94 E-post: myrica@online.no


Laste ned ppt "Nytt opplæringstilbud for ansatte i handels- og servicebedrifter i Grenland 11.12.2014Næringsfrokost i Langesund1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google