Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fortsatt landbruk på Helgeland? Berit Hundåla Mosjøen 24.sept. 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fortsatt landbruk på Helgeland? Berit Hundåla Mosjøen 24.sept. 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Fortsatt landbruk på Helgeland? Berit Hundåla Mosjøen 24.sept. 2010

3 Andel av forbruksutgift

4 Jordbruketsstøttens andel av statsbudsjettet uten folketrygden

5 Arbeid for maten nl

6

7 Her raser belgiske bønder over spilt melk Dagbladet.no, 16. september 2009

8 INNTEKTSUTVIKLING 2002-2010

9 Arealnedgang = Faresignal beholde et landbruk med en variert bruksstruktur over hele landet Grovfôrbaserte produksjoner må tilgodeses spesielt! Sikres til kornprisene stiger …

10

11 Kornareal Norge

12 Gjennomsnittlig størrelse på jordstykker i 1999

13 Situasjon Fallende arealutnyttelse – Import av fôr og føde Økende gjeldsgrad Stort inntektsgap til andre grupper Ikke akseptabel bruksavgang En underfinansiert jordbruksmodell

14 Den norske jordbruksmodellen 1905-1928, 1995 tollvern, 1930/1936 Omsetningsloven, markedsregulering 1950- Hovedavtalen- støtte Samvirke Familiejordbruk (prisregulering, odelslov, konsesjon, kvoter)

15 Forsyningskrisen En rekke land iverksatte eksportforbud vinteren 2008. – Ris: Brasil, Egypt, Vietnam, India – Hvete: Russland, Ukraina, Argentina – Dette ble gjort uten konsultasjon med WTO Russland iverksatte eksportforbud i 2010, Ukraina og Kazakstan har de facto begresninger Vi kan ikke stole på verdensmarkedet

16 1000 oljefat i sekundet

17 Endring i egnethet for uvannet korn fram til 2080

18 Verden må: Integrere Mat – Energi – Klima – Areal i en helhetlig strategi Avfossilifisere jordbruket – Fornybar energi – Biodrivstoff Sikre næringskretsløpet (biorest, biokull, kompost, slam, kjøttbeinmjøl, erter/bønner) Bruke lokale fôrressurser så langt som råd Lokal arbeidskraft Videreutvikle jordbruket i Nord og styrke det i Sør

19 Tilpasning er reduksjon Bedre høstingsstrategier – Varmluftstørker, fornybar energi på gårdene, tilpasset maskinpark Nye sorter og arter – Annet klima stille nye krav og gir nye muligheter Håndtere økte vannmengder - erosjon – Grøfting, fangdammer, tilpasset jordbearbeiding Håndtere nye sykdommer – Senter for integrert bekjemping hos Bioforsk? Mer kornlagring globalt – Matkorn, fôrkorn og soya Mer vannlagring globalt Stimulere karbonbinding i jord

20 Norge må Fornye en struktur som kan utnytte gras- og kornareal Øke produksjonen Tilpasse jordbruket til klimaendringer Sikre overgang til fornybar energi og drivstoff

21 Familiejordbruk Odelslov, konsesjon, pristak, delingsforbud Kapital – Mer kapital– og kompetansekrevende fornying enn før Ferie, fritid – Robot for alle? Hva betyr det for beiting – Bedre ferie- og fritidsordninger Skal vi tilpasse strukturen til landet eller landet til strukturen? Vil vi ha en norsk jordbruksmodell uten enkeltbruket?

22

23 Fornye driftsapparatet på den enkelte gård Økte investeringsvirkemidler Økte avskrivningssatser Gir betydelige ringvirkninger og økte tilskudd utløser store egne midler Store behov i husdyrholdet og korndyrking Viktig med ny energiteknologi og klimatilpassning Kan bedre teknikk øke velferden? Forutsetning for stabile og framtidsrettede arbeidsplasser i hele verdikjeden

24 Politiske løsninger Mer fokus på økt nasjonal produksjon Øke gras- og kornarealet Nydyrking Begrense nedbygging av jord Integrering av jordbruk og klima Karbonforvaltning Tilpassningstiltak – grøfting, tørkekapasitet, høstingskapasitet Investeringspakke for et variert landbruk over hele landet (Riksrev) Heve 2 mill grense og 0.5 grense Heve avskrivningssatser (vil senke inntekten, kreve mer budsjettstøtte) Innføre fondsavsetning for investeringer på gården Lik teknologitilgang for alle Energi- og drivstoffstrategi for fossilfri 2030 Beste håp for skogbruket? Inntektsgapet må tettes Inntektsutvikling som andre grupper. Lavinntektstillegg Systemet må gjøres fleksibelt for å håndtere en uforutsigbar framtid

25 ”Et land uten landbruk er ikke et land, men ett område”


Laste ned ppt "Fortsatt landbruk på Helgeland? Berit Hundåla Mosjøen 24.sept. 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google