Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge – lite land stort hav Av Henrik Thune, NUPI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge – lite land stort hav Av Henrik Thune, NUPI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge – lite land stort hav Av Henrik Thune, NUPI

2 Bok: ”Norske interesser Utenrikspolitikk for en globalisert verden” Leiv Lunde og Henrik Thune m.fl.

3 Hva skal jeg si noe om? 1.Hva er Norge i verden? (en kalibrering av norsk selvforståelsen) 2.Hvor går verden? To krefter: globalisering og globaliseringens janusansikt fem spørsmål om verdenspolitikkens framtid 3. Hva er Norges hovedinteresser/utfordringer? 4. Hvor ligger utenrikspolitikkenes hoveddilemmaer?

4 Hva er Norge? Et forsøk på en kalibrering av selvforståelsen

5 Lite land: 1 promille av verdensbefolkning/ 60. største land Kilde:CIA World Fact Book

6 Men Norge har verdens 13. største økonomiske sone til havs Kilde:Sea Around US. University of Columbia

7 Stormakt? - Olje og gass?

8 Stormakt? – fisk/oppdrett?

9 Stormakt? – skipsfart? Kilde:Rederiforbundet. Årsrapport 2006

10 Humanitær stormakt? – bistand i relative tall Bistand i prosent av BNP i 2007 Kilde:OECD

11 Humanitær stormakt? – bistand i absolutte tall Bistand i kroner i 2007 Kilde:OECD

12 Norge et fredsland? – FN i absolutte tall Overføringer til FN-organisasjoner 2006 Kilde:OECD

13 Norge et fredsland? – våpeneksport Verdens største eksportører av konvensjonelle våpen, andel av BNP (18. størst)/ SIPRI = 14. størst) Kilde:Nationmaster.com/SIPRI

14 Altså: 1.Norges som stormakt/aktør i verden -Betydning mht. FN/multilateral sektor -Olje/gass eksportør 2. Det norske samfunnets særtrekk: -Avhengigheten av enorme havområder -Betinget av internasjonal rettsorden

15 Hvor går verden? Det store utviklingsbildet i korttekst

16 To krefter: globalisering og motglobalisering Globalisering: Splittelsen av staten og samfunnet –Internasjonal avhengighet er ikke nytt, men globalisering innebærer mye mer enn internasjonalisering. ”Universalisering og sammenfiltring av samfunn” ”Oppløsning av innenrikspolitikk versus utenrikspolitikk” Norge er det 14. mest globaliserte landet i verden (eks: Klima, Midtøsten/olje, Madrasser og NATO, Norsk boligmarked, Kina) Globaliseringens Janus –Karl Polanyi (1944): det nasjonale fellesskapets motreaksjon. –I politikken spilles det på den nye utryggheten (Religion, nasjon) –Grunnleggende problem: mangel på adekvat globalt styringssystem (streke stater, nasjonen fortsetter)

17 Fem spørsmål som kan avgjøre verdens framtid

18 1. Slutten på en hegemonisk orden USAs helt uvanlige posisjon (militært, teknologisk, økonomisk, politisk) Hvor strekt vil USA være i tiårene som kommer?

19 2. Forflytning av verdens sentrum bort fra Atlanterhavet Vil Asia bli verdens nye økonomiske og geopolitiske tyngdepunkt? Hvor fort vil det gå? Hva er tegnene? Hva er konsekvensene? (Læren om den bipolære orden. Ny maktkamp?)

20 3. Det multilaterale systemets robusthet Hvordan vil den globale utviklingen utfordre dagens organiserte verden? En gammeldags orden/En ”under-organsiert” verden.

21 4. Kampen om verdier og statsgrensenes status. Vil globaliseringen skyve verden i retning av en felles global moral? Står vi overfor et globalt humanistisk tilbakefall? (En ny pragmatisme hos president Obama?/ Et annet verdenssyn i Beijing?)

22 5. Kampen om globale energiressurser Vil det oppstå kamp om knappe energiressurser? Posisjoneringen som allerede er i gang (Afrika, Midtøsten etc.) Faren for ”politisering” av olje- gassressurser. Problemene mht. ”Nordområdene”.

23 Hva er Norges hovedinteresser i verden? Vanskelig å snakke om ”interesser i Norge”. Hvorfor? 1.Norges ekstrafordypede avhengighet av rettsorden. (også sikkerhetspolitikk) 2.Norges utvidete egeninteresser. (oppløsningen av ”lav” og ”høy” politikk) 3.En globaliseringsvinner. (fare for motreaksjoner og sammenbrudd)

24 Norske dilemmaer i verden Politikkens grunndilemma: ”All good things do not come together” (I. Berlin) 1.Behov for rettsorden versus alliansepolitikk 2.Norge som fredsnasjon versus menneskerettighetsaktivist (jf. Midtøsten) 3.Behovet for en strek versus svak tilknytning til EU 4.Norsk oljerikdom versus klima 5.Norges lokale hensyn versus global utviklingspolitikk (importvern jordbruk, G10-alliansen)

25 Til slutt Å ta innover seg de store endringene som er på gang i verden At vi ikke isolere oss mentalt til egen samfunnsutvikling løsrevet fra verden


Laste ned ppt "Norge – lite land stort hav Av Henrik Thune, NUPI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google