Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjemfall – Ot.prp.nr. 61(2007-2008) Børre Rønningen, leder Stein Erik Stinessen, juridisk sekretær Caroline Lund, juridisk sekretær.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjemfall – Ot.prp.nr. 61(2007-2008) Børre Rønningen, leder Stein Erik Stinessen, juridisk sekretær Caroline Lund, juridisk sekretær."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjemfall – Ot.prp.nr. 61(2007-2008) Børre Rønningen, leder Stein Erik Stinessen, juridisk sekretær Caroline Lund, juridisk sekretær

2 LVK organiserer 170 kommuner med vannkraftanlegg innenfor sine grenser Domineres av vertskommuner og ikke eier - kommuner Partipolitisk nøytral Det fremtidige eierskapet til norske vannkraftressurser LVKs viktigste sak siden 2000 LVK tilhørte mindretallet i Hjemfallsutvalget (NOU 2004:26) sammen med LO og KS LVK støtter regjeringens syn på betydningen av at vannkraftressursene er i offentlig eie

3 Rammene for ny lov EFTA-domstolens avgjørelse 26. juni 2007: ”(…)EØS-avtalens art.125 må tolkes slik at en EØS- stats rett til å bestemme hvorvidt vannkraftressurser og tilknyttede installasjoner skal være i privat eller offentlig eierskap ikke berøres av EØS-avtalen” ”(…)Norge kan legitimt forfølge målet om å etablere en ordning om offentlig eierskap over slike eiendommer, så fremt målene søkes oppnådd på en ikke – diskriminerende og proporsjonal måte.” (Avsnitt 72)

4 Kraftintensiv industri Hjemmehørende i LVKs medlemskommuner LVK har sterk interesse av konkurransedyktige rammevilkår for industrien EFTA-dommen og EØS-avtalens rammer for ny lov gjør det umulig å bruke hjemfallsreglene til å gi industrien gunstige regler for krafttilgang ”Ikke- diskriminerende måte” innebærer at andre må gis samme rettigheter Regjeringen mangler ikke vilje, men mulighet

5 Utleieordning Positivt at forslaget om adgang til utleie av kraftanlegg ”inntil 30 år av gangen” er utelatt og henvist til egen sak LVK vil oppfordre komiteen til å understreke hvor viktig det er at en utleieordning ikke undergraver målet om et ”reelt offentlig eierskap”, jf § 2 LVK vil be komiteen utsette til behandling forslaget om mulig evigvarende forlengelse av eksisterende leieordninger (”30 år av gangen”), jf § 4

6 Alle regler om utleie bør fremmes samlet, slik at virkningene av en utleieordning kan vurderes opp mot domstolens utsagn om at det ikke kan være opp til myndigheten å avgjøre ”(…)hvorvidt privat eierskap av aktiva bør reetableres.” (avsnitt 73) Forslaget til utleieregler i § 4 bør ikke fremmes nå


Laste ned ppt "Hjemfall – Ot.prp.nr. 61(2007-2008) Børre Rønningen, leder Stein Erik Stinessen, juridisk sekretær Caroline Lund, juridisk sekretær."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google