Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Innvandreres suksess på arbeidsmarkedet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Innvandreres suksess på arbeidsmarkedet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Innvandreres suksess på arbeidsmarkedet Oddbjørn Raaum, Bernt Bratsberg og Erling Barth (Institutt for samfunnsforskning)

2 Frischsenteret Temaer Utgangspunkt: Arbeidsmarkedssuksess målt ved arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt skatteligningen) = Arbeidsdager * arbeidstid pr dag * timelønn Rask tur innom: –Konjunktureffekter –Botidseffekter/inntektsopphenting over livsløpet –Mulighetenes land? Lykkes innvandrere (relativt) bedre i Norge enn i USA? Data –Norge : Registerdata 1980, 1990, 1992-96(7) –USA: Census-data 1970, 1980, 1990 + CPS data 1979-2001 Gjennomsnittseffekter for ulike innvandrergrupper

3 Frischsenteret Konjunktureffekter Innvandreres inntekter svinger sterkt med jobbmulighetene på arbeidsmarkedet, målt ved lokal arbeidsledighetsrate. Empiri: –Fordobling av (lokal) arbeidsledighet => årsinntekten til mannlige innvandrere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika faller med 18%. Tilsvarende tall for kvinner er 10%. –Tilsvarende funn i data fra USA. Forklaringer (eksempler): –Sysselsetting: Lengre og hyppigere arbeidsledighetsperioder grunnet ansiennitet, (statistisk) diskriminering og mindre jobberfaring –Lønnseffekter: Produktivitet via jobberfaring og forhandlingsstyrke Konsekvenser: –Inntektsforskjellene størst når arbeidsløsheten er høy –Viktig å ta hensyn til ved beregning av botidseffekter; hva skyldes flere år i nytt land og hva skyldes endringer i jobbmuligheter?

4 Frischsenteret Botidseffekter Hvordan utvikler innvandreres inntekter seg ettersom de blir boende ( i Norge) ? –Språk/sosiale koder, nettverk, yrkeserfaring osv. Endringer i sammensetning av innvandrerne over tid pga innvandringspolitikk, hendelser internasjonalt => forskjeller i inntekt etter botid på ett gitt tidspunkt er misvisende => må følge innvandrerkohorter over tid! Her: Inntektsprofiler (estimerte) over livsløpet, sammenliknet med majoritetsbefolkningens (med lik utdanningslengde og bostedsregion) Deler inn etter landbakgrunn og kjønn. Her noen eksempler.

5 Frischsenteret Inntektsprofiler innvandrere i Norge. Menn født i Asia, sammenliknet med med u/innv.bakgrunn ”Norsk bakgrunn” Innvandrer, korrigert for arbeidsledighetsutvikling Innvandre r

6 Frischsenteret Botidseffekter blant ikke-vestlige innvandrere og konjunkturutviklingen Tilsynelatende fall i inntekt etter ca 15 års botid Skyldes at innvandrere med lang botid også møtte et arbeidsmarked med dårlige jobbmuligheter Korreksjon for arbeidsmarkedsutviklingen på 1980- og 1990-tallet => –Stabilt inntektsnivå etter ca. 15 års botid –Inntektsopphenting første 10-15 år –Likevel ca 25% lavere inntekt etter lang botid i Norge (OBS! Langsiktig inntektsgap varierer mellom innvandringskohorter. Her gjennomsnitt.)

7 Frischsenteret Inntektsprofiler innvandrere i Norge. Menn født i OECD utenfor Norden, sammenliknet med u/innv.bakgrunn. ”Norsk bakgrunn” Innvandrer

8 Frischsenteret Inntektsforskjeller mellom innvandrere fra Asia, Afrika og Sør/Mellom-Amerika og arb.takere u/innvandrerbakgrunn. Etter arbeidsledighetsnivået (lokalt), U=Arbeidsledighet. Menn. Log inntekt

9 Frischsenteret Inntektsforskjeller mellom innvandrere fra Asia, Afrika og Sør/Mellom-Amerika og arb.takere u/innvandrerbakgrunn. Etter arbeidsledighetsnivået (lokalt), U. Kvinner. Log inntekt

10 Frischsenteret Mulighetenes land? Inntektsprofiler for innvandrere til Norge og USA Hvordan ville innvandrerne som har kommet til Norge gjort det i USA? Og, hvordan ville innvandrerne i USA gjort det i Norge? Estimere inntektsprofiler etter utdanningslengde (og landbakgrunn) i Norge og USA Kontrafaktiske inntektsprofiler basert på disse Her; ett enkelt (ekstremt) resultat; Menn født i India, Iran, Pakistan og Tyrkia.

11 Frischsenteret Født i USA Innvandrer i USA Innvandrer i Norge Født i Norge

12 Frischsenteret Født i Norge Innvandrer i Norge, amerikansk struktur Innvandrer i Norge, norsk inntektsstruktur

13 Frischsenteret Født i USA Innvandrer i USA, norsk inntektsstruktur Innvandrer i USA, amerikansk struktur

14 Frischsenteret Mulighetenes land? Inntektsgapet reduseres med tid i nytt land - både i Norge og USA Produktivitetsvekst og forhandlingsstyrke Absolutt inntekt høyere i USA for innvandrere (avhengig av $-kurs og priser) Inntektsgapet størst i Norge Opphentingstakten størst i USA

15 Frischsenteret Noen mulige årsaker til forskjellene mellom Norge og USA: Forskjellige innvandrere (innen utdanning- og landbakgrunnsgrupper) : ”Hvem ønsker å bosette seg hvor” ”Hvem kommer inn?” (Innvandringspolitikken) Homogene versus heterogene samfunn: USA er et innvandringsland Engelsk er et verdensspråk Arbeidsmarkedsinstitusjoner: Sammenpresset lønnsstruktur og gode arbeidsvilkår: best for ”insiderne”? Fleksibilitet og lønnsforskjeller gir åpninger ?

16 Frischsenteret Prosjektlitteratur Erling Barth, Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum –Local Unemployment and the Relative Wages of Immigrants: Evidence from the Current Population Surveys, Memorandum 19/2002, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, http://www.oekonomi.uio.no/memo/ –Local Unemployment and the Earnings Assimilation of Immigrants in Norway, Memorandum 20/2002, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, http://www.oekonomi.uio.no/memo/ –Mulighetenes land? En sammenlikning av inntektsprofiler for innvandrere til Norge og USA, Manuskript, Sept. 2002. –Inntektsutvikling for innvandrere i Norge, kommer i Søkelys på arbeidsmarkedet.


Laste ned ppt "Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Innvandreres suksess på arbeidsmarkedet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google