Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05 AREALIS I FULL SKALA - VESTFOLD FYLKE Tiltak og resultater 2004 - 2005 1.Temakart som beslutningsgrunnlag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05 AREALIS I FULL SKALA - VESTFOLD FYLKE Tiltak og resultater 2004 - 2005 1.Temakart som beslutningsgrunnlag."— Utskrift av presentasjonen:

1 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05 AREALIS I FULL SKALA - VESTFOLD FYLKE Tiltak og resultater 2004 - 2005 1.Temakart som beslutningsgrunnlag 2.Prosjektets resultatområder 3.Kommunalt nivå - samarbeid med 9-K 4.Resultater 5.Anbefalinger 1.Sentralt nivå 2.Regionalt nivå 3.Lokalt nivå

2 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05

3 Jm_dkkorngodt egnet Jm_dkgrasgodt egnet Jm_dkpotetsvært godt egnet hovedtema: LANDBRUK datasett: VANNINGSANLEGG

4 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05 KOMMUNEPLAN-AVTALE mellom kommuner og regionale myndigheter i V. Kvalitetsrutiner for reguleringsplaner –Sjekkliste med temakart og nasjonale plan-retningslinjer –Reguleringsplaner sendes normalt IKKE regionale myndigheter for off. ettersyn Kvalitetsrutiner for kommuneplan –Sjekkliste med temakart og nasjonale plan-retningslinjer –Reguleringsplaner i samsvar med K-plan sendes IKKE regionale myndigheter for off.ettersyn FASE 1 FASE 2

5 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05 SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER viktig element avtale-konseptet Sjekkliste AREALIS Temakart Hjelpemidler

6 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05

7 Overordnet mål: Skape økt bruk og dermed økt nytte av AREALIS Hovedmål: AREALIS-data skal være tilgjengelig og i bruk ved arealplanlegging og –forvaltning i offentlig og privat sektor i Vestfold, samt ved medvirkning i slike prosesser.

8 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05

9 AREALIS-kommuner i 2004

10 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05 9 K Sentral konstellasjon i kommune-Vestfold

11 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05 Samarbeid mellom 9-K og FM - Arealis

12 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05

13

14 AREALIS-kommuner i 2005/2006

15 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05

16

17

18 AREALIS I FULL SKALA - VESTFOLD FYLKE Tiltak og resultater 2004 - 2005 1.Temakart som beslutningsgrunnlag 2.Prosjektets resultatområder 3.Kommunalt nivå - samarbeid med 9-K 4.Resultater 5.Anbefalinger 1.Sentralt nivå 2.Regionalt nivå 3.Lokalt nivå

19 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05 ANBEFALINGER Sentralt nivå 1.Avtaler om gratis utveksling av tema-data i h.h.t. Stortingsmelding Norge digitalt 2.Etablere standarder for temadata / -kart 3.Formidle data gjennom e n web-portal 4.Utpeke Fylkesmannen som koordinator regionalt

20 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05 ANBEFALINGER Regionalt nivå 1.Fylkesmannen etablerer regionalt samarbeid 2.Stimulere temakart v/ kommuneplan/reg.plan kfr. pbl. KU-bestemmelser

21 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05 ANBEFALINGER Lokalt nivå 1.Sikre kompetanse om Geografiske InformasjonsSystemer 2.Etablere/oppdatere datatilfang v/ komm.plan- rullering 3.Tilrettelegge temakart i egnet programvare 4.Sørge for støtte-apparat for medarbeiderne 5.Stille krav til produkter og prosesser

22 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05

23 Kommentarer: KOMMUNE; A

24 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05

25 KOMMUNE; A

26 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05 KOMMUNE; A

27 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05 KOMMUNE; B

28 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05 KOMMUNE; B

29 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05 Geografisk infosystem - kritiske faktorer KOMPETANSE RELEVANTE DATA VELEGNET PROGRAMVARE TILSTREKKELIG MASKINVARE ORGANISERING, STØTTEAPPARAT, RUTINER

30 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05

31

32 Anbefalinger 1.Sentralt nivå 1.…….. 2.………’ 3.……. 2.Regionalt nivå 1.……… 2.…….. 3.Kommunalt nivå 1.……….. 2.………

33 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05

34 KOMMUNEPLANAVTALE SOM OMFORENT ARBEIDSFORM påvirker utvalg av AREALIS-datasett

35 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05

36

37

38 RESULTATOMRÅDER OG RESULTATMÅL Bidra til økt AREALIS-bruk i alle deltagende kommuner 0 % 100 %

39 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05 RESULTATOMRÅDER OG RESULTATMÅL Etablere rutinemessig bruk hos Fylkesmannen og bidra til økt bruk i andre regionale etater som VFK, SVV og NVE 0 % 100 %

40 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05 RESULTATOMRÅDER OG RESULTATMÅL Gi næringsliv, frivillige organisasjoner og publikum i hele Vestfold tilgang til AREALIS-data gjennom internett. 0 % 100 %

41 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05 RESULTATOMRÅDER OG RESULTATMÅL Formidle resultater fra prosjektet med sikte på spredning og nytte i andre fylker. 0 % 100 %

42 AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05 Arealis - utfordringer nasjonalt organisering/apparat regionalt dataformidling - én synlig web-portal tematisk innhold datakvalitet tilfang av data


Laste ned ppt "AREALIS I 9-K - samarbeid med Fylkesmannen Eidsfoss 22.09.05 AREALIS I FULL SKALA - VESTFOLD FYLKE Tiltak og resultater 2004 - 2005 1.Temakart som beslutningsgrunnlag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google