Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanse for kvalitet KFK Hva skjedde på møtet om matematikkursene på Gardermoen? Tilstede James, Hans Wilhelm og Vibeke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanse for kvalitet KFK Hva skjedde på møtet om matematikkursene på Gardermoen? Tilstede James, Hans Wilhelm og Vibeke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanse for kvalitet KFK Hva skjedde på møtet om matematikkursene på Gardermoen? Tilstede James, Hans Wilhelm og Vibeke

2 Hovedformål Erfaringsutveksling mellom videreutdanningstilbyderne Hva kjennetegner god matematikkundervisning? I hvilken grad møter tilbudene de utfordringene norsk matematikkundervisning står overfor? Hvordan sikre kvalitet på tilbudene

3 Ressursgruppe 8 personer ledet av Tom Lindstrøm (UiO) Mandat: oppfølging, kvalitetssikring og inspirasjon Balanse av fag og didaktikk Tallregning og algebra Bruk av IKT Utfordringer med samlinger Utfordringer med erfarne studenter «Følge med…»

4 Arne Hole: Utfordringer i norsk matematikkundervisning Tilstanden norsk skolematematikk Innholdsmessige problemer Dårlig motivasjon for algebra Må se på progresjonen tall → algebra → funksjonsteori Forhold til lærerutdanning (TEDS-M)

5 Bjørn Gjefsen: Regjeringens lærersatsing Lærerløft Satsing på realfag KfK matematikk: 300 høst 2013 → 1425 høst 2014 Behov for kvalitet Kompetanse for god læring Krav i matematikk, engelsk og norsk/samisk

6 KfK matematikk på to ulike institusjoner Høgskolen i Østfold (samlingsbasert) Basert på GLU 5-10 og ligner vårt tilbud 6 arbeidskrav og 6 samlinger a en dag og en todagers samling per semester – studenter i nærområdet NTNU (nettbasert) Baser på femårlig integrert lektorutdanning i matematikk Målgruppen: lærere som har 15 stp. mat. fra før 52,5 stp. universitetsmatematikk og 7,5 stp. matematikkdidaktikk

7 NIFU – Deltakerundersøkelsen 2014 Matematikk 1 kursene noe bedre tilbakemelding enn matematikk 2 kursene Jevnt over mange fornøyde Svært godt fornøyd med faglig innhold Noe lavere, men fortsatt høy skår på fagdidaktisk innhold Høyt læringsutbytte Samlinger skårer høyt Noe lavere skår mellom samlingene Ikke nok utnyttelse av digitale muligheter 25.11 kl 13.00-16.00 skolering for kfk lærerne i pro-lab rommet (Beate Holing e-post)

8 Uttrekk tall… Mat 1 HiOA fagkompetanse 4.2 (nasjonalt 3.7-4.4) Mat 2 HiOA fagkompetanse 4.0 (nasjonalt 3.4-4.1) Skala 1-5 hvor 5 er best Mat 1 HiOA fagdidaktisk kompetanse 3.7 (nasjonalt 3.0-4.6) Mat 2 HiOA fagdidaktisk kompetanse 3.4 (nasjonalt 3.0-4.0) Skala 1-5 hvor 5 er best Mat 1 kvalitet vi 3.6 – standardavvik 0.7 (nasjonalt 3.1-3.9) Mat 2 kvalitet vi 3.3 – standardavvik 0.6 (nasjonalt 2.4-3.3) Skala 1-4 hvor 4 er svært god Andre tall kun «HiOA» – ikke på fag eller institutt – følger opp


Laste ned ppt "Kompetanse for kvalitet KFK Hva skjedde på møtet om matematikkursene på Gardermoen? Tilstede James, Hans Wilhelm og Vibeke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google