Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra opptakskontoret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra opptakskontoret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra opptakskontoret
NASJONALT OPPTAKSKONTOR FOR FAGSKOLEN Nytt fra opptakskontoret RFF Årskonferanse Tromsø, 22.–24. september 2014 Utarbeidet av Bjarne Grefstad

2 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
Innhold VismaFlytSkole – status (nytt SAS) Årets opptak – oppsummering/evaluering Søkertall Studenttall 2014 Tidsfrister – årshjul skoleåret 2014/2015 VigoSkole og VigoWeb Generelt (litt av hvert) Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

3 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VismaFlytSkole Nytt SAS Detaljer rundt fagskole er ikke grepet fatt i ennå For øvrig vises til de generelle nyhetsbrevene som er gitt ut til fylkeskommunene. Pilotfylke: Hordaland Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

4 Årets opptak - evaluering
Brev ble ikke sendt ut, kun sms/e-post om at nå var opptaket klart og man kunne finne sin status og svare på tilbud på Neste år må brev om ukvalifisert likevel sendes ut Antall ukvalifiserte søkere i år: 757 Poengberegning mellom opptakene Det kan være at det ikke lar seg gjøre i fremtiden på VigoSkole Må varsles opptakskontoret (Navn, fødselsnummer, kurskode, poengsum (karakter-, fagbrev- og praksispoeng)) Nedleggelse av tilbud (fagskolestyrene) Frister må overholdes Fremgår av årshjul Antall søkere pr tilbud/skole vet vi 16. april Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

5 Årets opptak – søkertall Antall primærsøkere (personer)
Totalt Adm., øko. og ledelse Estetiske fag Helse Primær-næring Teknikk/ Teknologi 4996 113 60 580 40 4203 Heltid 2587 2527 Deltid 1319 56 643 Nett 1090 57 1033 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

6 Årets opptak – søkertall, forts. Antall primærønsker (førstevalg)
Totalt Adm., øko. og ledelse Estetiske fag Helse Primær-næring Teknikk/ Teknologi 6576 136 69 744 43 5584 Heltid 3350 3281 Deltid 1821 68 966 Nett 1405 1337 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

7 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
Søkerstatistikk 2014 vs. 2013 Fagretning 2013 2014 Diff. Ledelse 30 113 + 83 Film og Foto 53 49 ‒ 4 Kunst og kunsthåndverk 12 11 ‒ 1 Helse og oppvekst 417 580 + 163 Havbruk 6 Skog-, jord- og hagebruk 27 34 + 7 Bygg og anlegg 1142 1297 + 155 Datateknikk 82 71 ‒ 11 Elektro 982 1063 + 81 Kjemi 103 128 + 25 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

8 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
Søkerstatistikk 2014 vs. 2013 Fagretning 2013 2014 Diff. Maritime fag 740 757 + 17 Petroleumsteknologi 408 399 ‒ 9 Teknikk og ind.prod. 404 488 + 84 SUM 4406 4996 + 590 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

9 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
2014 – Studenttall Fagfelt B H I M S Sum Øk/Adm./ledelse 23 1 24 Estetiske fag 19 15 34 Helse 312 465 6 85 874 Primærnæring Teknisk 1637 2878 161 56 348 5080 2014 3358 168 63 433 6036 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen B = Fullført og bestått H = Holder på med utdanningen I = Fullført og ikke bestått M = Fullført, men mangler vurdering i alle emner S = Sluttet i studiet

10 Årshjul – skoleåret 2014/2015 Eget vedlegg
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

11 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoSkole Ny VigoSkole er tatt i bruk Skolebrukere blir opprettet i nær fremtid Vi har noen få testbrukere foreløpig Pålogging er nå personbasert, dvs. brukere må logge på med MinID eller tilsvarende Skolering i bruk vil skje i perioden januar – mars 2015. Satser på regionvise (geografisk) samlinger En del nyheter som vil gjøre bruken lettere og mye bedre Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

12 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoSkole Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

13 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoSkole Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

14 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoWeb Etter møte blir web for søking forsøkt gjort enda bedre Mindre men tydeligere informasjon Tydeligere informasjon om innsending av dokumentasjon Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

15 Generelt – litt av hvert
Rapportering Bruk av kodeverk (fordypning, emne, fullført) Overholdelse av tidsfrister På tvers av studiested/fylker Maritime fag Krav til norsk-kunnskaper? Hvilket nivå? Maritime fag: VG2-nivå Skolenummer vs. avdelingsnummer Skoler med «hovedskole» og flere studiested, vil fra 2015 få et skolenummer for hovedskole og avdelingsnummer for studiestedene Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

16 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen Telefon: Telefaks: E-post: Internett:


Laste ned ppt "Nytt fra opptakskontoret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google