Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tanker i en etableringsfase Allmennmedisinens styrke i behandling av disse pasientgruppene Ole Tveiten Legevaktoverlege i Valdres.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tanker i en etableringsfase Allmennmedisinens styrke i behandling av disse pasientgruppene Ole Tveiten Legevaktoverlege i Valdres."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tanker i en etableringsfase Allmennmedisinens styrke i behandling av disse pasientgruppene Ole Tveiten Legevaktoverlege i Valdres

2

3 Valdres 6 kommuner-18.000 innbyggere (1400 – 6500) Nord-Aurdal vertskommune, Fagernes by og regionsenter Ca 18.000 hytter i regionen Jordbruk – turisme - handel Helse –Beitostølen helsesportsenter –Tonsåsen rehabilitering Sykehus –Gjøvik (100km fra Fagernes) –Lillehammer (120km fra Fagernes) –Ringerike (140km fra Fagernes) –Lærdal (150km fra Fagernes) Hver kommune har sitt tjenesteapparat og legekontor Felles legevakt på Fagernes15-08 og helg

4 Visjon, verdigrunnlag og kjennetegn på samarbeid Visjon –Friskere i Valdres Verdigrunnlag –Framtidsretta – nært og trygt Kjennetegn på samarbeid –Innbyggerfokus, romslighet, langsiktighet, forpliktelser, modighet, begeistring

5 Status 1 årsverk virksomhetsleder startet 01.04.14 1 årsverk avdelingssykepleier startet 01.08.14 1 årsverk overlege er tilsatt – starter 01.04.15 Stillingsutlysning med søknadsfrist 15.10.14 –1 årsverk fysioterapeut – 18 søkere –12,7 årsverk sykepleier – 53 søkere Offisiell åpning av nytt bygg 16.01.15 Kompetanseprosjekt Alert/ProAct –fire parts samarbeid Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Gjøvik, Undervisningssenteret i Oppland og Valdreskommunene –Oppstart mars/april 2015

6 Innhold i VLMS bygget RØDT = virksomhet VLMS Sykehuset Innlandet –Stor spesialistpoliklinikk –Dialyseavdeling – 6 senger –Røntgen –Følgetjeneste (jordmor) Private spesialister –Ortopediingeniør (OCH) –Hudlege –Øyelege Oppland fylkeskommune –Valdres tannklinikk Kommunene i Valdres –Interkommunal legevakt –Interkommunal legevaktsentral –Kommunejordmortjeneste –Intermediæravdeling med kommunale akutte døgnsenger Nord Aurdal kommune –30 institusjonsplasser –Ergo/fysioterapeuter –20 omsorgsboliger med heldøgns bemanning –Lokaler for hjemmetjenesten –Kommunalt hjelpemiddellager

7 Spesialistpoliklinikk Dagens tilbud –Nefrolog –Kardiolog –Gynekolog –Ortoped –Ortopediingeniør –Hudlege –Øyelege –Diabetes (m/fundusfoto) –Reumatolog –(Nevrolog) Tilbud som planlegges fra oppstart/ønskes –Lungepoliklinikk –Smertepoliklinikk –Kreftpoliklinikk –Audiograf Bruk av videokonferanse

8 Innflyttingsplan 2015 Offisiell åpning 16. januar Jordmortjenesten og spesialistpoliklinikk 23 februar Røntgen – 2 mars Legevakt – 2 mars Dialyse – 18 mars Driftsstart intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser – i løpet av 2015 –10 intermediærplasser –2 kommunale akutte døgnplasser –5 plasser som kan tas i bruk når kommunestyrene vedtar drift

9 Kompetansekrav Økende krav til kvalitet og pasientsikkerhet Dokumentasjon av kompetanse Utarbeidet rutiner og prosedyrer for legevaktsmedarbeidere Sikre oss at alle legevaktsleger har kompetanse som forventes på legevakt

10 Legevakt og KAD Ny legevakt samlokaliseres med KAD plasser og intermediæravdeling (IMA) (sengeavdeling) Én felles turnus for legevaktsmedarbeidere og sengeavdelingen fordi –Øke kompetansen i triagering på legevakt –Samhandling og fokus på pasienten i sentrum Fokus på kompetanse både hos sykepleiere og leger Prosedyrer og rutiner er utarbeidet –Legevaktsleger –Legevaktsmedarbeidere –Inn/utskrivelse KAD og IMA 6 kommuner skal samarbeide om tilbudet

11 INKLUSJON KAD Legevakt disponerer fra 15-08 samt helger Legevakt skriver inn og ut Uavklarte pasienter Avhengig av vaktlegens kompetanse Følger KAD-veilederen Ansvar kl 08-15: IMA-overlege Rapport ved hvert vaktskifte samt kl 08 Max liggetid 24 timer Utskrivning innen kl 15.00 hver dag til –Hjemmet –IMA VLMS –Sykehjem –Sykehus

12 EKSLUSJON KAD REN PLEIE (til sykehjem) BARN UNDER 16 ÅR (iht KAD-veileder)?? PSYKIATRI –Psykoser –Rus? –Suicidalitet

13 RESSURSER KAD Sees i sammenheng med IMA Felles bemanning og lokalisasjon Fast overlege (spes indremed og anestesiologi) 08-15 Avansert lab (m/celleteller og blodgasser) CPAP Tilgang til digital rtg 08-15 24-t BT-måling og 24-72 t EKG EKG med overføring til SI og Ullevål Akuttutstyr på legevakt i naboavd

14 VÅR STYRKE Kunnskap om pasienten Kunnskap om familien Kjennskap til lokale ressurser Tryggere omgivelser KOPF LEON (BEON)

15

16 www.vlms.no

17 Ole Tveiten ole.tveiten@nord-aurdal.kommune.no 905 81 400 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Tanker i en etableringsfase Allmennmedisinens styrke i behandling av disse pasientgruppene Ole Tveiten Legevaktoverlege i Valdres."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google