Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Allmennmedisinens styrke i behandling av disse pasientgruppene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Allmennmedisinens styrke i behandling av disse pasientgruppene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Allmennmedisinens styrke i behandling av disse pasientgruppene
Tanker i en etableringsfase Allmennmedisinens styrke i behandling av disse pasientgruppene Ole Tveiten Legevaktoverlege i Valdres

2

3 Valdres 6 kommuner-18.000 innbyggere (1400 – 6500)
Nord-Aurdal vertskommune, Fagernes by og regionsenter Ca hytter i regionen Jordbruk – turisme - handel Helse Beitostølen helsesportsenter Tonsåsen rehabilitering Sykehus Gjøvik (100km fra Fagernes) Lillehammer (120km fra Fagernes) Ringerike (140km fra Fagernes) Lærdal (150km fra Fagernes) Hver kommune har sitt tjenesteapparat og legekontor Felles legevakt på Fagernes15-08 og helg

4 Visjon, verdigrunnlag og kjennetegn på samarbeid
Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta – nært og trygt Kjennetegn på samarbeid Innbyggerfokus, romslighet, langsiktighet, forpliktelser, modighet, begeistring

5 Status 1 årsverk virksomhetsleder startet 01.04.14
1 årsverk avdelingssykepleier startet 1 årsverk overlege er tilsatt – starter Stillingsutlysning med søknadsfrist 1 årsverk fysioterapeut – 18 søkere 12,7 årsverk sykepleier – 53 søkere Offisiell åpning av nytt bygg Kompetanseprosjekt Alert/ProAct fire parts samarbeid Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Gjøvik, Undervisningssenteret i Oppland og Valdreskommunene Oppstart mars/april 2015

6 Innhold i VLMS bygget RØDT = virksomhet VLMS
Sykehuset Innlandet Stor spesialistpoliklinikk Dialyseavdeling – 6 senger Røntgen Følgetjeneste (jordmor) Private spesialister Ortopediingeniør (OCH) Hudlege Øyelege Oppland fylkeskommune Valdres tannklinikk Kommunene i Valdres Interkommunal legevakt Interkommunal legevaktsentral Kommunejordmortjeneste Intermediæravdeling med kommunale akutte døgnsenger Nord Aurdal kommune 30 institusjonsplasser Ergo/fysioterapeuter 20 omsorgsboliger med heldøgns bemanning Lokaler for hjemmetjenesten Kommunalt hjelpemiddellager NB – det bygges totalt 18 rom, et rom er til føde 12 rom til intermediær inkl øhj. 5 rom er det ikke vedtatt drift til, men bygges for å utnytte arealet. Alle 18 rom bygges likt og det er kun føderom som ikke kan brukes til noe annet.

7 Spesialistpoliklinikk
Dagens tilbud Nefrolog Kardiolog Gynekolog Ortoped Ortopediingeniør Hudlege Øyelege Diabetes (m/fundusfoto) Reumatolog (Nevrolog) Tilbud som planlegges fra oppstart/ønskes Lungepoliklinikk Smertepoliklinikk Kreftpoliklinikk Audiograf Bruk av videokonferanse

8 Innflyttingsplan 2015 Offisiell åpning 16. januar
Jordmortjenesten og spesialistpoliklinikk 23 februar Røntgen – 2 mars Legevakt – 2 mars Dialyse – 18 mars Driftsstart intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser – i løpet av 2015 10 intermediærplasser 2 kommunale akutte døgnplasser 5 plasser som kan tas i bruk når kommunestyrene vedtar drift

9 Kompetansekrav Økende krav til kvalitet og pasientsikkerhet
Dokumentasjon av kompetanse Utarbeidet rutiner og prosedyrer for legevaktsmedarbeidere Sikre oss at alle legevaktsleger har kompetanse som forventes på legevakt

10 Legevakt og KAD Ny legevakt samlokaliseres med KAD plasser og intermediæravdeling (IMA) (sengeavdeling) Én felles turnus for legevaktsmedarbeidere og sengeavdelingen fordi Øke kompetansen i triagering på legevakt Samhandling og fokus på pasienten i sentrum Fokus på kompetanse både hos sykepleiere og leger Prosedyrer og rutiner er utarbeidet Legevaktsleger Legevaktsmedarbeidere Inn/utskrivelse KAD og IMA 6 kommuner skal samarbeide om tilbudet

11 INKLUSJON KAD Legevakt disponerer fra 15-08 samt helger
Legevakt skriver inn og ut Uavklarte pasienter Avhengig av vaktlegens kompetanse Følger KAD-veilederen Ansvar kl 08-15: IMA-overlege Rapport ved hvert vaktskifte samt kl 08 Max liggetid 24 timer Utskrivning innen kl hver dag til Hjemmet IMA VLMS Sykehjem Sykehus

12 EKSLUSJON KAD REN PLEIE (til sykehjem)
BARN UNDER 16 ÅR (iht KAD-veileder)?? PSYKIATRI Psykoser Rus? Suicidalitet

13 RESSURSER KAD Sees i sammenheng med IMA
Felles bemanning og lokalisasjon Fast overlege (spes indremed og anestesiologi) 08-15 Avansert lab (m/celleteller og blodgasser) CPAP Tilgang til digital rtg 08-15 24-t BT-måling og t EKG EKG med overføring til SI og Ullevål Akuttutstyr på legevakt i naboavd

14 VÅR STYRKE Kunnskap om pasienten Kunnskap om familien
Kjennskap til lokale ressurser Tryggere omgivelser KOPF LEON (BEON)

15

16

17 Takk for oppmerksomheten
Fra ”God helse og gode liv” utgitt av helsedirektoratet høsten 2012 Ole Tveiten


Laste ned ppt "Allmennmedisinens styrke i behandling av disse pasientgruppene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google