Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskrift om skadedyrbekjempelse Kurs på Folkehelseinstituttet v/rådgiver Helena Wilson.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskrift om skadedyrbekjempelse Kurs på Folkehelseinstituttet v/rådgiver Helena Wilson."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskrift om skadedyrbekjempelse Kurs på Folkehelseinstituttet v/rådgiver Helena Wilson

2 2 Forskrift om skadedyrbekjempelse Kap. IInnledende bestemmelser Kap. IIPlikt til skadedyrbekjempelse Kap. IIIGjennomføring av skadedyrbekjempelse Kap. IVGodkjenning av skadedyrbekjempere Kap. VAdministrative bestemmelser

3 3 Forebygge at skadedyr -overfører/blir årsak til smittsomme sykdommer hos mennesker -blir årsak til andre helseproblemer hos mennesker Skadedyrbekjempelse skal ikke medføre helseskade eller miljøskadelige virkninger Formål (§ 1-1)

4 4 Virkeområde (§ 1-2) Forebygging og bekjempelse av skadedyr Privat og ervervsmessig bekjempelse Gjelder i bygninger og innretninger mv Unntak

5 5 Definisjoner (§ 1-3) 1.Skadedyr 2.Bekjempelsesmidler 3.Bekjempelsesmetode 4.Skadedyrbekjempelse 5.Skadedyrbekjemper 6.Internkontroll

6 6 Plikt til skadedyrbekjempelse (§§ 2-1, 2-2) Hvem har plikter? -Eier eller bruker Plikt til hva? -Forebyggende tiltak -Utryddelsestiltak

7 7 Kommunens rolle (§§ 2-3 til 2-5) - Kan pålegge forebyggings- og utryddelsestiltak -Kan iverksette tiltak for eiers/brukers regning -Ved overhengende helsefare: kan forby bruk av bygning mv. inntil forholdet er rettet Hastevedtak -For å hindre overhengende helsefare: kommunelegen kan pålegge strakstiltak

8 8 Gjennomføring av skadedyrbekjempelse (§3-1) Hvem kan utføre skadedyrbekjempelse? -eier/bruker: bekjempelse på egen eiendom -skadedyrbekjempere (=godkjente) -medhjelpere Grensetilfeller: Planlegging og utførelse

9 9 Bruk av bekjempelsesmidler (§ 3-2) Substitusjonsprinsippet: Plikt til å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Kan kun benyttes godkjente kjemiske midler Giftige og meget giftige midler –kun skadedyrbekjemper med særskilt godkjening

10 10 Meldingsplikt (§ 3-3) Ved bruk av giftige/meget giftige midler Senest innen 3 uker før iverksettelse Melding sendes til kommunen/bydelen Dokumentasjon/utredning av konsekvenser for helse, hygiene og sikkerhet Kommunen kan vedta stansing, retting og tvangsmulkt Ny melding senest 3 uker etterpå: om gjennomført tiltak og resultat

11 11 Nabovarsel (§ 3-4) Plikt: varsle naboer og andre berørte Unntak: -åpenbart unødvendig -ikke praktisk gjennomførbart Varselets innhold (minimum): -gjennomføringstidspunkt -bekjempelsesmiddel -faresignaler/forholdsregler

12 12 Protokoll, opplysningsplikt, veiledning (§ 3-5) Skadedyrbekjempere skal -føre løpende protokoll -ha opplysningsplikt overfor oppdragsgiver -gi medhjelpere nødvendig veiledning Kommunen kan kreve å få seg forelagt protokollen eller andre relevante opplysninger i forbindelse med tilsyn

13 13 Godkjenning av skadedyrbekjempere (kap. IV) Personlig godkjenning Krav til kunnskap og praksis Gyldig i 10 år Kan settes vilkår Fornyelse Folkehelseinstituttet godkjenningsmyndighet Kan tilbakekalle godkjenningen

14 14 Internkontroll (§ 5-1 ) -Krav til internkontroll for alle virksomheter som driver skadedyrbekjempelse, også for ”enmannsbedrifter” -IK-systemet skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig ut ifra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse

15 15 Administrative bestemmelser (kap. IV) Tilsyn, § 5-2 Utgifter, § 5-3 Virkemidler, § 5-4 Klage, § 5-5 Delegasjon, § 5-6 Utstedelse av utryddingssertifikater, § 5-7 Dispensasjon, § 5-8 Straff, § 5-9


Laste ned ppt "Forskrift om skadedyrbekjempelse Kurs på Folkehelseinstituttet v/rådgiver Helena Wilson."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google