Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskrift om skadedyrbekjempelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskrift om skadedyrbekjempelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskrift om skadedyrbekjempelse
Kurs på Folkehelseinstituttet v/rådgiver Helena Wilson

2 Forskrift om skadedyrbekjempelse
Kap. I Innledende bestemmelser Kap. II Plikt til skadedyrbekjempelse Kap. III Gjennomføring av skadedyrbekjempelse Kap. IV Godkjenning av skadedyrbekjempere Kap. V Administrative bestemmelser

3 Formål (§ 1-1) Forebygge at skadedyr
overfører/blir årsak til smittsomme sykdommer hos mennesker blir årsak til andre helseproblemer hos mennesker Skadedyrbekjempelse skal ikke medføre helseskade eller miljøskadelige virkninger

4 Virkeområde (§ 1-2) Forebygging og bekjempelse av skadedyr
Privat og ervervsmessig bekjempelse Gjelder i bygninger og innretninger mv Unntak

5 Definisjoner (§ 1-3) Skadedyr Bekjempelsesmidler Bekjempelsesmetode
Skadedyrbekjemper Internkontroll

6 Plikt til skadedyrbekjempelse (§§ 2-1, 2-2)
Hvem har plikter? Eier eller bruker Plikt til hva? Forebyggende tiltak Utryddelsestiltak

7 Kommunens rolle (§§ 2-3 til 2-5)
- Kan pålegge forebyggings- og utryddelsestiltak Kan iverksette tiltak for eiers/brukers regning Ved overhengende helsefare: kan forby bruk av bygning mv. inntil forholdet er rettet Hastevedtak - For å hindre overhengende helsefare: kommunelegen kan pålegge strakstiltak

8 Gjennomføring av skadedyrbekjempelse (§3-1)
Hvem kan utføre skadedyrbekjempelse? eier/bruker: bekjempelse på egen eiendom skadedyrbekjempere (=godkjente) medhjelpere Grensetilfeller: Planlegging og utførelse

9 Bruk av bekjempelsesmidler (§ 3-2)
Substitusjonsprinsippet: Plikt til å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Kan kun benyttes godkjente kjemiske midler Giftige og meget giftige midler kun skadedyrbekjemper med særskilt godkjening

10 Meldingsplikt (§ 3-3) Ved bruk av giftige/meget giftige midler
Senest innen 3 uker før iverksettelse Melding sendes til kommunen/bydelen Dokumentasjon/utredning av konsekvenser for helse, hygiene og sikkerhet Kommunen kan vedta stansing, retting og tvangsmulkt Ny melding senest 3 uker etterpå: om gjennomført tiltak og resultat

11 Nabovarsel (§ 3-4) Plikt: varsle naboer og andre berørte Unntak:
åpenbart unødvendig ikke praktisk gjennomførbart Varselets innhold (minimum): gjennomføringstidspunkt bekjempelsesmiddel faresignaler/forholdsregler

12 Protokoll, opplysningsplikt, veiledning (§ 3-5)
Skadedyrbekjempere skal føre løpende protokoll ha opplysningsplikt overfor oppdragsgiver gi medhjelpere nødvendig veiledning Kommunen kan kreve å få seg forelagt protokollen eller andre relevante opplysninger i forbindelse med tilsyn

13 Godkjenning av skadedyrbekjempere (kap. IV)
Personlig godkjenning Krav til kunnskap og praksis Gyldig i 10 år Kan settes vilkår Fornyelse Folkehelseinstituttet godkjenningsmyndighet Kan tilbakekalle godkjenningen

14 Internkontroll (§ 5-1 ) Krav til internkontroll for alle virksomheter som driver skadedyrbekjempelse, også for ”enmannsbedrifter” IK-systemet skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig ut ifra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse

15 Administrative bestemmelser (kap. IV)
Tilsyn, § 5-2 Utgifter, § 5-3 Virkemidler, § 5-4 Klage, § 5-5 Delegasjon, § 5-6 Utstedelse av utryddingssertifikater, § 5-7 Dispensasjon, § 5-8 Straff, § 5-9


Laste ned ppt "Forskrift om skadedyrbekjempelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google